+ Reply to Thread
Page 27 of 27 FirstFirst ... 17 25 26 27
Results 261 to 262 of 262

Thread: Kur'an

 1. #261
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Sandžak
  Posts
  159
  Quote Originally Posted by enky View Post
  Al-Baqara - Krava
  Medina - 286 ajeta (Kur'anskih stihova)


  Bismillahi rrahmani rrahim
  U ime Allaha (Boga), Milostivog, Samilosnog!

  67. A kada je Musa (Mojsije) rekao narodu svome: "Allah (Bog) vam naređuje da zakoljete kravu", - oni upitaše: "Zbijaš li ti to s nama šalu?" - "Ne dao mi Allah da budem neznalica!" - reče on.
  68. "Zamoli Gospodara svoga, u naše ime", - rekoše - "da nam objasni kojih godina ona treba biti." - "On kaže" - odgovori on - "da ta krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži!"
  69. "Zamoli Gospodara svoga, u naše ime", - rekoše - "da nam objasni kakve boje treba biti." - "On poručuje" - odgovori on - "da ta krava treba biti jarkorumene boje, da se svidi onima koji je vide."
  70. "Zamoli Gospodara svoga, u naše ime," - rekoše - "da nam objasni kakva još treba biti jer, nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah (Bog) htjedne, sigurno pronaći."
  71. "On poručuje" - reče on - "da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez mahane (mane) i bez ikakva biljega." - "E sad si je opisao kako treba!" - rekoše, pa je zaklaše, i jedva to učiniše.
  72. I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli - Allah (Bog) je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili -
  73. Mi smo rekli: "Udarite ga jednim njezinim dijelom!" - i eto tako Allah (Bog) vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili.*
  74. Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom (Bogom) ruši. - A Allah motri na ono što radite
  .
  Je li krava, koju je Bog zatražio zaklati, zapravo, trebala biti sasvim obična krava tj. krava kao krava, a bit je bilo vidjeti hoće li narod poslušati ono što se od njih traži iz prve ili će, recimo, nevoljko i sa skepsom pronalaziti načine da se izvuče od bilo kakvih žrtvi, odricanja; da se izvuče od poslušnosti Bogu?
  I sad, pošto je narod počeo sumnjati i postavljati pitanje na pitanje, krava "odjednom" mora biti točno određenih osobina i takva, kakvu je, tada, bilo prilično teško pronaći, pogotovo u primjerenom vremenskom periodu, a zapravo se radi o stanovitoj pouci, koju, čini mi se, naslućujem, ali se ne usudim špekulirati pa bih ovdje zamolila za malu pomoć.

  Nadalje, nije mi jasan taj prijelaz, u Kur'anskom stihu (ajetu) broj 72, na 'čovjeka, kojeg su ubili' te je li se u ajetu 73 tog čovjeka (kojeg čovjeka?) treba udariti jednim dijelom od (zaklane) krave i zašto?

  Radi se o situaciji da je bio ubijen jedan vjernik, dobroćudni čovjek kod židovskog naroda veoma omiljen i poštovan, a posebno kod siromašnih, jer se uvijek brinuo o siromašnima. Sticao je veliku popularnost i narod se sve više njemu obraćao za savjete, a ne ljudima iz svećeničkog plemena Lewi (jedno od 12. plemena, čuvari vjere). Tako je kod lewita nastala zavist što se taj čovjek "postavlja" između njih i običnog naroda. Jedan od najmlađih iz plemena Lewi je u tajnosti ubio ovog dobrog čovjeka, a zameo je trag kao da je to uradio jedan dobar prijatelj ubijenog..

  Među Židovima je nastala podjela u dva tabora! Vjernici su ukazivali na pravog ubojicu no lewitski tabor je to negirao jer navodno nema dokaza ni svjedoka. ("i kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega počeli prepirati.."). najgrlatiji u toj prepirci je bio upravo ubojica.

  Tada je jedan broj iz oba tabora ljudi otišao Moši (Mojsije, Musa) da mu ispriča vijest o ubojstvu i prepirci. Moše (Mojsije) im je saopćio da je dobio od Boga vijest kako da se otkrije stvarni ubojica. Naredio je okupljenima da dovedu jednu kravu (opisana je u citiranim ajetima: jarkorumene boje, neistrošena, srednje dobi...). Kada je tako opisana krava dovedena, Mojsije je naredio da se zakolje. Svećenički tabor je opstruirao klanje krave i pokušao odložiti njeno klanje ("i jedva to učiniše...").

  Moše (Mojsije) je uzeo jednu kost zaklane krave, udario je njome pokojnika po ruci. Ovome se ruka podigla tako da se kod prisutnih sticao dojam kao da je oživio na trenutak, i kažiprston je pokazala na ubojicu, a onda ponovo pala. Ubojica se dao u bijeg ali je uhvaćen i nad ubojicom je izvršena momentalna smrtna kazna. Pozdrav svima koji prate temu.

 2. #262
  Svjetlana Valentić enky's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  1,935
  Hvala Shady!
  Da nastavimo.


  Al-Baqara - Krava
  Medina - 286 ajeta (Kur'anskih stihova)


  Bismillahi rrahmani rrahim
  U ime Allaha (Boga), Milostivog, Samilosnog!

  75. Zar se vi nadate da će vam se jevreji (židovi) odazvati i vama za ljubav vjernici postati, a neki među njima su Allahove (Božje) riječi slušali pa su ih, pošto su ih shvatili, svjesno izvrnuli.
  76. Kad sretnu vjernike, oni govore: "Vjerujemo!", a čim se osame jedni s drugima, kažu: "Zar ćete im kazivati o onome što je Allah (Bog) samo vama objavio, pa da im to bude dokaz protiv vas pred Gospodarom vašim? Zar se nećete opametiti?"
  77. A zar oni ne znaju da Allah (Bog) zna i ono što oni kriju i ono što pokazuju?
  78. Neki od njih su neuki, oni ne znaju za Knjigu, nego samo za gatke, i oni se samo domišljaju.
  79. A teško onima koji svojim rukama pišu Knjigu, a zatim govore: "Evo, ovo je od Allaha (Boga)" - da bi za to korist neznatnu izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju!
  80. Oni govore: "Vatra će nas doticati samo neko vrijeme." Reci: "Da li ste o tome dobili od Allaha (Boga) obećanje - jer, Allah će sigurno ispuniti obećanje Svoje - ili na Allaha iznosite ono što ne znate?"
  81. A nije tako! Oni koji budu zlo činili i grijesi njihovi ih budu sa svih strana stigli, oni će stanovnici Džehennema (pakla) biti i u njemu će vječno ostati.
  82. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili - oni će stanovnici Dženneta (raja) biti i u njemu će vječno boraviti.

  Jesu li gornji kur'anski stihovi (ajeti) posvećeni ukazivanju na "neautentičnost" Biblije tj., bolje rečeno, Tore?
  K tome, ukazuju li na to da je do iskrivljavanja Božjih riječi u Tori došlo, zbog, nazvala bih, sebičnosti tj. potrebe da istinsko znanje biva na raspolaganju samo nekima, koji su sebe odabrali biti "odabranima"?
  Bi li se moglo reći kako iz takvog "znanja" proizlaze i tzv. mistični putevi islama, ali i judazima oli Sufizam i Kabala?
  I na kraju, bi li se moglo reći kako su ti mistični putevi vrlo vrlo opasni, a kako bi se isto, možda, dalo iščitati iz gornjih ajeta?

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts