+ Reply to Thread
Page 2 of 27 FirstFirst 1 2 3 4 12 ... LastLast
Results 11 to 20 of 262

Thread: Kur'an

 1. #11
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  255
  7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
  7. se odnosi na krščane i jevreje.
  Jevreji - oni koji su protiv sebe srdžbu izazvali (ubijali su Božje poslanike)
  Kršćani - oni koji su zalutali (pripisuju Bogu sina, ženu - majku...)
  Ovo bi trebali pogledati oni koji tvrde da Kuran uopće ne negira kršćanstvo...
  Ne kršćani i muslimani su braća

 2. #12
  insaninside
  Guest
  Quote Originally Posted by Spectator View Post
  Ovo bi trebali pogledati oni koji tvrde da Kuran uopće ne negira kršćanstvo.
  Nije riječ o negiranju,
  mnijem da je pravilno reci da
  Islam(Kur'an) potrvrđuje i derogira krščanstvo

  Quote Originally Posted by Spectator View Post
  Ne kršćani i muslimani su braća
  Svi su ljudi braća(po mami i tati) ali nisu po vjerovanju.
  ( nekad (davno) ovdje na dunjaluku svi smo započeli kao mali spermatozoidi, to bi trebalo da nam je svima poznato, onda smo se rodili i tako utjecaj sredine, odgoj usvajanje i formiranje stavova, uvjerenja, vrijednosti ....)

 3. #13
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Sandžak
  Posts
  159
  Toni poštovanje,
  obećao sam odgovore na tvoja pitanja i ispričavam se zbog kašnjenja. Bio sam jako zauzet i još sam. Ovako. Ti si postavio jako mnogo zanimljivih pitanja, i ja ću ti na svako posebice odgovoriti. Zato, ako odgovori budu i malo duži, molim za strpljenje i da sve pročitaš sa pažnjom.

  Najprije da na ovo odgovorim:
  Quote Originally Posted by Toni View Post
  Što znači Elif - Lam - Mim?
  Elif, Lam, Mim... To su imena slova.. kao što su kod nas A, L, M.
  Kao što je u židovskom pismu ALEF prvo slovo pisma, tako je u arapskom ELIF prvo slovo pisma.

  To bi bio najkraći odgovor na tvoje pitanje. Sad, možda bi ti htio pitati, zašto su ta slova tu? Ili - zašto ne neka druga? Koje im je značenje? i sl. Za takva pitanja postoji odgovor, ali toliko je sveobuhvatan da zapravo iziskuje posebnu temu u kojoj se samo o tome priča. A to je jako široka oblast, i danas se mnogo toga zna u vezi ovih slova i njihovog značenja.. No evo najkraćeg pojašnjenja.

  Od kako je Kur'an nama objavljen (prije 14 stoljeća) svi muslimani su se uvijek pitali: "ZAŠTO NEKA POGLAVLJA POČINJU POJEDINIM SLOVIMA I KOJI JE NJIHOV SMISAO". Tu su mnogi učenjaci nagađali kakvo značenje imaju ta slova.. Ja sam npr. još kao jako mlad momak čitao jedno tumačenje, gdje se kaže: Slova ELIF-LAM-MIM (A-L-M) su kratice nekih riječi ili imen... Pa možda ELIF označava ALLAH, zatim LAM označava anela Gabriela (arapski Džibril) a MIM označava Muhammeda.. Tako su, eto, smatrali prije više od 30 godina.

  Međutim, tek sa pojavom kompjutera i na temelju znanja o statistikama, otkrivena su neka značenja ovih slova i smislovi njihovog geometrijski progresivnog pojavljivanja.

  Mi sada, eto, priičamo o poglavlju "KRAVA", i ono pošinje sa tri slova, naizgled neobjašnjivo i bez nekog smisla... Međutim, neka naredna poglavlja Kur'ana, počinjati će nekih drugim slovima. Tako npr. poglavlje "MARIJA" počinje sa 5 drugih slova, i to: Kaf-ha-ja-ajin-sad. To poglavlje ima 98 stavaka (numeriranih rečenica) a ovih 5 slova iz početka znače da se ta slova u datom poglavlju pojavljuju točno po nekim geometrijskim i aritmetičkim progresivnim pravilima... zna se i po kakvim pravilima, ali to je jako duga tema.. Tih pet slova su znači ključ poglavlja "MARIJA". A ono ELIF-LAM-MIM je ključ za poglavlje KRAVA...

  Sve ovo znači da - kada bismo iz svih Kur'ana svijeta spalili rečenicu broj 50 iz tog poglavlja, na osnovu te geometrijske progresije opet bi se ta rečenica mogla logički otkriti i napisati kako glasi. Riječ je dakle o jednom neobjašnjivom fenomenu Kur'ana, koji zaista iziskuje posebnu temu i ako hoćeš pokrenut ćemo je, jer znam jako mnogo ovih detalja.. sa time bih zagušio ovu temu.

  Uglavnom, ta slova na početku nekih poglavlja, o kojima ti pitaš, svojevrsno su kur'ansko čudo.. ona su nešto zbog čega je Kur'an neobjašnjivi fenomeno... nešto što jako zadivljuje kada se čovjek sa tim upozna! ili ako se može reć ta slova su pečat Kur'ana od krivotvorenja teksta.

  Ne znam da li ti je ovo interesantno (meni je, jako!) i ne znam da li bi želio da se sa time bliže upoznaš? Samo treba imati vremena za sve ispitati... nije za nekog ko nema vremena ''bakćati'' se sa tim.... sad.. Toliko o tome. Odgovorit ću kasnije i na ostala tvoja pitanja iz istog posta. Pozdrav

 4. #14
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Sandžak
  Posts
  159
  Quote Originally Posted by Toni View Post
  Zašto se kaže "Knjiga u koju nema nikakve sumnje" za one koji se Allaha budu BOJALI?
  To su zapravo dvije izjave: 1) Kur'an je knjiga u koju nema nikakve sumnje i 2) a posebno je to za pogobojazne osobe.. Naime, bogobojaznost je pohvaljena osobina i nikako nije pokuđena.. Kod vas u kršćanskoj kulturi (danas) obično se govori da se Boga ne treba bojati, već biti u ljubavi, i slično. I ta moderna tumačenja ili mišljenja su lijepa. Sve to stoji.. No, kršćanstvo nije u svojim temeljima bilo takvo, već i SZ i NZ hvale bogobojaznost kao jednu značajnu ljudsku kvalitetu. Na primjer u biblijskom stavku "Strah Božiji, početak je mudrosti" - i u mnogima drugima.

  A to što se u krščanstvu danas od toga odstupilo, ili što je bogobojaznost postala nekako neomiljen pojam... to nije tema ovog threada, jer ovdje ne zborimo o kršćanstvu. Ali dužan sam naznačiti da islam pak čuva taj izvorni pra-židovski i kasniji pra-kršćanski credo o bogobojaznosti, a time ujedno i izvorni islamski credo... jer Isusov nauk i uopće izvorno kršćansko učenje je samo jedna etapa (ili bolje reći jedan vid) potpunog islama.

  Znači, koji je pravi smisao gornje riječi u kontekstu rečenice: "...za one koji se budu Boga bojali". To je, po mom mišljenju ovaj: svi znamo da postoje ljudi koji se ne boje Boga, već rade mnoge ružne stvari (na primjer, kradu, ogovaraju druge, ruše nečiji brak itd..). Ti ljudi čine zla djela a kada bi samo pomislili da ih Bog gleda nebi činili te odvratne stvari. Zato za njih i kažemo da se oni ne boje Boga. I upravo zato, onim stihom o kojem si ti pitao, Kur'an kao da kaže: "Ova knjiga, u koju nema nikakve sumnje, biti će uputstvo za sve koji budu radili dobra djela a ne rđava djela... i neće biti nikakva uputa onima koji se ne boje Boga, već rade mnoga ružna djela.... njima uputa neće koristiti i oni će stradati zbog svoje osionosti i takvih djela"... naravno, ovo sam samo parafrazirao, da bh bolje objasnio kontekst i smisao tih riječi.

  Quote Originally Posted by Toni View Post
  Zašto se treba bojati?
  Ovdje ne treba shvaćati bogobojaznost na neki primitivni ili previše pojednostavljeni način. Uzmimo na primjer situaciju kada stanemo skroz blizu ogromnog vodopada... huka vode koja nas zaglušuje.. prema toj sili, mi ćemo sigurno osjetiti jednu vrstu divljenja, čak i strahopoštovanja.. ili kad plovimo oceanom i nasred smo mora.. nigdje kopna na vidiku.. tad sigurno imamo neki osjećaj sastavljen od više različitih osjećaja, kao npr: divljenje, osjećaj snage ili moći, osjećanje koliko smo zapravo maleni ili slabi... i tako dalje. Istu takvu bjazan može se osjetiti i gledajući jedan cvijet, ili ljudsko lice.. a ne samo glomatzne stvari.. Znači, ovaj termin "bogobojaznost", treba shvatiti u jednom širem značenju... kao svijest o tome koliko smo mi mali (premda ipak vrijedni Bogu) ali ipak i dalje u biti malehni.. I nadasve ovisni. Kao takvi, normalno je da prema Bogu hoćemo skoro pa instiktivno osjetiti jednan oblik strahopoštovanja. Pozdrav.

 5. #15
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Sandžak
  Posts
  159
  Quote Originally Posted by Toni View Post
  Čekaj, onaj koji sumnja, taj se ne boji ili onaj, koji sumnja će biti kažnjen? Bit ćeš kažnjen ako ćeš sumnjati? Kakav je to pristup? Pa čovjek ima mozak da razmišlja, rezonira. Sumnja je sastavni dio razmišjanja. Sumnja, dileme, trileme itd. potiču na razmišljanje. Nije valjda da islam zabranjuje razmišljanje?
  Naprotiv. Islam krizizira slijepo vjerovanje a podstiče razmišljanje i uči nas da ćemo za sva svoja djela biti odgovorni. Vidjet emo u stavcima koji će tek uslijediti da Kur'an zapravo poziva na razmišljanje u nebrojeno mnogo stavaka!

  Sumnja također nije nužno pokuđena. Ne mogu svi ljudi biti kao Isus, Budha ili Muhammed.. U ljudskim profilima postoji kod nekih stadij kada oni više ne sumnjaju već ZNAJU. Ali to su rijetki ljudi i ne mogu svi biti takvi. I zato sumnja nije niti pokuđena. Naši životi su i inače prepuni mnogih sumnja. Poz.

 6. #16
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Sandžak
  Posts
  159
  Quote Originally Posted by Toni View Post
  O kakvom se nevidljivom svijetu govori? O životu poslije smrti?
  Ne nužno samo o životu poslije smrti, ma da se i na to misli! Naime, postoje svijetovi koje mi vidimo... na primjer svijet ptica, svijet biljaka, svijet riba.. svijet umjetnosti (npr. svijet muzike) svijet ekonomije, svijet znanstvenog mišljenja... Naposljetku, svaki je čovjek jedan svijet. Ali postoje i svijetovi (ili o ovom smislu sada se može reć: dimenzije) koje mi ne vidimo, a oko nas su. Na primjer svijet anđela. Bog isto pripada nekom Svojem svijetu (dimenziji) i mi ga ne možemo vidjeti ovakvim očima jer oči ne vide transcedentno, već samo materijalno. Znači, vjerovanje u nevidljivi svijet je jedan od temeljnih principa islamskog vjerovanja. Kod nas se vjeruje da ne postoji samo ono šta vidimo okom, ili instrumentom.

 7. #17
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Sandžak
  Posts
  159
  Quote Originally Posted by Toni View Post
  Pod 4 i 5 se opet priča o kršćanima, možda i židovima?
  Neki muslimani tumače da se kod 6 misli na dio židova koji su se odmetnuli od svoje vjere i postali bezvjernici i nasilnici, čime su izazvali sa sebe Božiju srdžbu. Isto tumačenje kaže da se pod 7 misli na kršćane (arapski: "ve-led-dalin" u prijevodu: oni koji su zalutali). Tu se prevashodno misli na one kršćane koji Isusa smatraju božanstvom ili sinom od Boga, ili čovjeko-bogom.

  Međutim, upravo takvo mišljenje je kamen spoticanja mnogih muslimana, jer time samo prebacuju na drugoga, a ne vide sebe i svoje stanje.. Upravo se stavci 6 i 7 mogu odnositi i na mnoge muslimane.. sve one koji krše red na zemlji, stvartaju mržnju ili kradu.. i tako dalje.

  Znači, moje je osobno mišljenje o stavcima 6 i 7 da se tu raditi o bilo kome danas, tko je na sebe izazvao srdžbu, odnosno tko je zalutao od istine.. makar to bili i mnogi muslimani. A znamo da postoje i muslimani koji rade ružna djela, čine nasilje, i tako dalje. Znači, i na njih se također odnose stavci 6 i 7, jer oni su svojim postupcima prestali biti oni pod 5 ("Kojima je Bog darovao milost upute"). Sada se može još jednom pročitati kompletno poglavlje Fatiha (prvi post ove tme). To kratko poglavlje od samo 7 rečenica u sebi sadrži temelje islamskog vjerovanja i već samo sa njim netko biveć skoro pa mogao biti jako kvalitetan musliman. Ukoliko tih 7 rerčenica vjeruje i primjenjuje ih u svojem životu, tj upravlja se po njima.

  Quote Originally Posted by Toni View Post
  Ja pokazao dobru volju.
  Jesi. Ti si osoba dobe volje.

  Eto, ja završio.. nadam se da sam pisao razumljivo. isprika ako sam bio preobiman..
  No, i sam pitanja su tako široka da teško da sam mogao biti kraći a da ne ostanem nedorečen. Pozdrav

 8. #18
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Sandžak
  Posts
  159
  Quote Originally Posted by Spectator View Post
  Ovo bi trebali pogledati oni koji tvrde da Ku'ran uopće ne negira kršćanstvo... Ne kršćani i muslimani su braća!
  Ok, postoje tumačenja da se 1:6 odnose na židove i 1:7 na kršćane, ali se u Kur'anskom kanonu to ipak ne kaže eksplicitno. Prema tome, u pitanju je samo tumačenje ta dva ajeta (stiha). Insaninside ti je ispravno odgovorio da su svi ljudi u biti braća. A ja sam iznio stav da se 1:6 i 1:7 mogu odnositi i na mnoge od muslimana. Na sve one koji zbog svojih rđavih djela ne zaslužuju da se nazovu pripadnicima islama. U svakom žitu ima kukolja, pa tako i među muslimanima ima zlih i nepoštenih ljudi, kao i među svima drugima. Pozdrav

 9. #19

  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  621
  Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
  .. ovo je odlično .. ili .. sasvim dobro .. boga se treba bojati .. vidim da neki to ne znaju .. sve dok ne dođeš do njega .. da se nebi bojao žikana .. jer su svi ti vaši žikani .. štakori .. rvati su nekad za to govorili .. marva .. pa je marva i svako onaj koji ih se boji .. .. čovjek se treba bojati jednoga .. samo jednoga .. boga .. jer je samo on velik .. bog je velik .. i ništa drugo to nije .. koliko god da cvilite pred mnogima .. samo je jedan važan .. bog ..
  .. razumijete sada .. ? .. malo bolje .. ?
  .. a razumijete strahopoštovanje .. ? .. prema nepoznatom velikom i tajanstvenom se svi pametni ljudi odnose sa strahopoštovanjem .. kao prema sili koja te može samljeti .. a to i jeste stvar .. mnoge će stvari pred bogom morati umrijeti .. mnoge stvari koje smatraš sobom .. pazi da nešto ostane .. i da to ne bude prokleto ..
  .. tako .. otprilike .. niste znali .. ?

 10. #20

  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  621
  .. da niste možda odlučili da bidnete .. velik pred bogom a mali pred žikom ..
  .. da nije .. a bože sačuvaj .. da svoju nemoć u komšiluku želite nadoknaditi mišlju kako je bog pred vama .. mali od kuhinje ..
  .. ne šalite se braćo .. da se ne zeznete dva puta ..

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts