Još uvijek imamo potrebu dokazati urotu?
Ako je "slijet" na mjesec važna karika u općoj uroti, neka neko raskrinka , ako je samo jedna nova epizoda, radije neka teoretičari odmore. Meni je vrlo jasno da je let na Mjesec događaj kojeg trebamo prihvatiti i tim smjerom se dati u istraživanje svemira a ne istraživanje djelotvornosti oružja na humaniji način. Radije neka raskrinkaju zašto se marihuana drži iza zakona a oružje je sredstvo palćanja između dviju država. Radije neka nam kažu gdje nestaju tone kokaina kojeg nađu, na koji ga način razmjenjuju ...E, to bi ja radije raskrinkala a ne je li Neil Armstrong lelujao ili statirao na setu...