Quote Originally Posted by Spectator View Post
Drago mi je da je ova moja pretpostavka točna, tj. onih koji o tome govore, a to već graniči s misticizmom...
Neki fizičari se s tim ne slažu i kažu da je to New Age, a ne znanstveno utemeljeno i sl. pa sam želio provjeriti.
Vjerujem da i među fizičarima postoji neslaganje oko nekih pitanja...
Meni je i bez poznavanja fizike to nekako logično - da je materija zagonetna - jer što dublje idemo, vidimo da ništa u atomu nije tako čvrsto i 'materijalno' kako se čini.
'Nama se samo čini' da je tako - zbog osjetila koja materiju tako registriraju - kako je mi vidimo, čujemo, osjetimo itd. Ali je ona u biti vrsta energije (koncentrirana do točke vidljivosti) kako je to netko definirao.
Hvala na odgovoru g. Geza, ali bilo je još jedno pitanje: jesu li navedene proporcije u atomu točne?
Ako su točne, onda je definitivno sve što vidimo neka vrsta privida, jer su atomi u tom slučaju prilično 'šuplji'. U njima ima više ničega (praznog prostora) nego nečega (materije, odn. čestica).
Zamilite si postor svemira između Mjesca i Zemlje u kojem lebde naši zemaljski astronauti. Taj prostor je vakum, a vakum je prostor bez čestica, atzoma i molekula, a pun je energije. Do nedavno se to interpretiralo kao ništa, kao praznina,a danas se znaj da je ta " praznina " polje energije. Tako je kod atoma. Između elektroona i jezgere je " prazan prostor " koji je popunjen elektronskom ili fotonskom energijom.

No, prema nekim mojim viđenjima stvarnosti ta stvarnost postoji samo u našem mozgu kao odnos energetske i čestične materije. Čim je pokušamo dodirnuti ona nestaje, barem je tako u holografskom svijetu što sam imao prilike osobno iskustiti. Na primjer, Vaša slika u prostoru takvog svijeta je tako relaistična da Vas moram dodirnuti kako bi se uvjerio da ne postojite.
Moja je naka spoznja da mi sve više živimo u iluziji stvarnosti,a ne u stvarnosti kako su je zamišljali kartezijanci i " atomski " mehaničari.