+ Reply to Thread
Page 2 of 3 FirstFirst 1 2 3 LastLast
Results 11 to 20 of 21

Thread: Od materije do forme ili Tenja ka Bogu

 1. #11
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  64
  nastavak u vezi kvadrature...
  Ibn Arabi kaze da sve forme (suwar) i figure (ashkal) se manifestiraju u Univerzalnoj materiji i Univerzalnom Tijelu. Forma ovog naeg svijeta je jedna od tih "forma i figura". Pozivajuci se na Kur'anski ajet "...nebesa i zemlja su bili jedna cjelina pa smo ih otcijepili i iz vode smo sve zivo stvorili"(21:30)" on kaze, nebesa i zemlja su prvo bili manifestirani u formi neodvojive, nerazdjeljenje cjeline(murtaka u bukvalnom prevodu znaci "priiveno zajedno") zatim je Allah odcjepio tu masu kako bi napravio razliku (izmedju nebesa i zemlje) u njihovim sustinama.Voda je bila princip njihova postojanjai zato je receno "iz vode smo sve zivo stvorili". Ovo pruza kljuc za trecu fazu kreativnog procesa, fazu manifestiranja cetiri elementa : vatre, vazduha, vode i zemlje. Voda je temeljni element, kao sto je Zivot, temeljni bozanski atribut.

  Svaki model kvadrature takodje prestavlja model kosmicke proliferacije mnotva od majčinskog(roditeljice) izvora , nokte(točke). Kao nemanifestirani izvor koji prethodi manifestaciji mnostva, nokta(točka) označava enski princip, reproduktivni, majčinski u kojemu su sve stvari koncipirane kao nerazdjeljena cjelina."Koji god da uzmete termin za prvi entitet" Ibn Arabi veli "to ce uvjek biti zenski princip". Geometrijski(misli se na krunicu), jedinstvo 'majke-nokte'(tocke) proliferacira se u mnostvo tocaka obujma (kruznice). Nokta(tacka) obujma prestavlja vrstu egzistenta. Pa slicnom nacelu kao to 'majka-točka' se raspri kako bi dala rodjenje prvoj krunici(mnotvo rodova), tako svaki rod noze ukljucivati proliferaciju mnotva klasa, klasa u vrsta, a vrsta u individue.


 2. #12
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  64
  trostrukost - uzorak oblikovanja(formiranja)

  Osvrcuci se na prirodu kreativnog cina, Ibn Arabi kaze da mozemo reci da Allah 'dizajnira' (jukaddir) stvari vjecno ali ne i "izvodi u postojanje"(jujid) vjecno, jer to ne bi bilo moguće.
  Prema tome on dijeli dva moda kreacije: kreacija 'dizajnom' ili 'determinacijom' (taqdir) i kreacija sa "izvodjenjem u postojanje"(idzad) ili oblikovanje - formiranje (takwin).Prvi je vjecan, kreativan cin koji ne zahtjeva nuzno fizičko stvaranje, dok je drugi onaj koji nuzno to zahtjeva.Ovaj prvi suglasan je sa Bozijim znanjem nepostojucih svjetova u njihovom potencijalitetu, dok je ovaj drugi suglasan sa izvodjenjem svijeta iz njegova nepostojanja u postojanje(fizicko) , dakle iz potencijaliteta(mogucnosti) ka aktualizaciji.
  Razlika izmedju ova dva kreativna modaliteta ima traga i na lingvistickom nivou. Arapska rijec 'alem' i 'kawn' su dvije rijeci koje se jednako prevode kao 'svijet', ali imaju drugacije znacenje.'alem' se izvodi iz rijeći 'ilm' - znanje, i u odnosu na to Ibn Arabi kaze da u 'momentu' kada Allah zna sebe, On zna i svijet.Ovaj drugi termin "kawn" se izvodi iz korijena k.w.n., koji u doslovnom preovodu jeste 'hadas' tj 'nešto novo' , 'novitet', 'besprimjernost', 'okolnost', od cega se kasnije izvode termini kao sto je muhadas, hudus "trenutačno stvaranje" i "novost" kao opozit od kadim i kidam "primodijalan" i 'vječan".
  Iako je 'znanje' kreativan akt, ono nije nužno fizicki produktivno. Stvari mogu biti stvorene u imaginaciji bez da se izvedu u fizičko postojanje.Takwin, sa druge strane, je nuzno produktivan čin sa fizičkim rezultatom, i na taj nacin uzrokuje da se imenovana stvar pojavi.Glagol "kawwana" znaci "dovesti u postojanje", "sintetizirati", imperativ od kojega je kun(Budi!) bozanska kreativna rijec.Tako kreacija ima dva komplementarna modusa: imenovana (određena) kroz znanje i dizajn(takdir), i produktivna kroz izvodjenje u postojanje i oblikovanje (takwin).

  Kvadratura se moze posmatrati kao primarni uzorak kreacije u smislu taqdira, a trostrukost je primarni uzorak kreacije u smislu takwina.
  Bozanska naredba, kao sto se da primjetiti, bazirana je na trostrukosti Esencije, Volje i Rijeci.ovo se smatra aktivnom trostrukosti a kao odgovor na ovo javlja se pasivna trostrukost u stvorenoj stvari.
  O Bozanskoj naredbi Ibn Arabi kaze:

  "postoji u stvari koja treba da bude stvorena,jedinstvenost , i trostrukost, kojom stvar, sa svoje strane, ima udjela na sopstveno formiranje i uvodjenje u postojanje.Ta trostrukost je: 'stvarljivost'(shajijja), njeno slušanje(sama) i njeno pokoravanje (imtisal) naredbe Stvoritelja koja je izvodi u postojanje.Tako 'stvar' biva podudarna po pitanju trostrukosti: afirmativna je(tj u sebi sadrzi svoje sustine), njeno 'slusanje' u skladu je sa Voljom Stvoritelja, a njena pokornost u skladu je sa naredbom Budi! koja se tice njena oblikovanja "

  Oblikovanje, formiranje(takwin) pretpostavlja olicenje koje zahtjeva bozanska imena kako bi bila realizirana. Ovaj uzorak determinira prostornost kroz tri dimenzije i sest pravaca.Sufije razlikuju dva podudarna modaliteta kojima Allah moze biti spoznan: kreativni modalitet prema kojem je Allah privržen svijetu i onaj u kojem je Allah Samodovoljan tj. "Allah je neovisan od svega stvorenoga"(3:97).Oba ova modaliteta se spoznaju preko dva niza od po cetiri imena. kreativni niz jeste Zivi, Onaj koji zna, Onaj koji ima Volju i Onaj koji ima Snagu; dok su samodovoljni nizovi imena Zivi, Onaj koji Govori, Onaj koji Cuje i Onaj koji Vidi.
  "Ukoliko je Njegov govor i vid u Njegovoj sustini" Ibn Arabi veli "zasigurno je njegova Samoopstojnost prema kojoj je on Samodovoljan u odnosu na svijet potpuna". Zajedno ova dva modaliteta sacinjavaju sedam Bozanskim imena : Zivi, Onaj koji Govori, Onaj koji Zna, Onaj koji Cuje, Onaj koji Vidi, Onaj koji ima Volju, Onaj koji ima Snagu.
  ovih sedam imena su prihvacena u tradicionalnim islamskim skolama kao sedam temeljnih bozanskih imena. U predmodernoj islamskoj teologiji i tasawufskoj literaturi, ova imane su znana kao "majke svih imena"(ummahat el esma)
  za sufije , ovih sedam temeljnih imena prestavljaju fundamentalan poredak bozanske prisutnosti.

 3. #13
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  64
  Quote Originally Posted by View Post
  sva su imena potrebna za samopostojnost....
  ali onda nema nista osim Njega. la illahe illelah

 4. #14
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  64
  josh je receno
  Sve sto je na Zemlji prolazno je,ostaje samo lice Gospodara tvoga,Velicanstvenog i Plemenitog.(Er-Rahman,26-27.),i
  Sve ce osim Njegova lica propasti.(El-Kasas,88.)


  nema postojanja osim Njegova

 5. #15
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Sandak
  Posts
  159
  U biti, materija su samo valovi, poput onih kada na površini mirne vode bacimo kamenčić. Koncentracija, učestalost i gustina tih valova čine materiju.

  Uvodna premisa, zadnji red.. Točno je da se Bogu sve vraća, jer On je utočište svemu i svakome. No život ne teži smrti kako bi došao Bogu, jer Bog nije "tamo negdje" daleko izvan života, svijeta, već obratno on sam je Život.. valovi dakle teže neprestanom održavanju života!

  Materija je po svojoj formi mrtva. I mi smo, kao materijalni mrtvi, a ono što nam daje uvjerenje da živimo nije ta materija nego naša duša i svijest. A duša nije produkt materije. Materija po svojem sopstvu se ne može približiti Bogu, jer je Bog transcedentan i nema mjesto niti đovdu (materijalnu formu, tijelo) a Svojim duhom On prožima sve u svakom trenu, bilo šta i bilo gdje. Nema niti jednog kvarka u svemiru, niti jednog vala, a da nije u Njegovoj vlasti. Svaka vlas naše kose u njegovoj je vlasti, svaki list koji pada sda grane i onaj koji tek niče. Pa je dakle duša ta koja teži Živome Bogu u svojoj živoj formi.

  Na početku Matejeva svjedočenja, Isus na živopisan način govori upravo o tome! Govori da Bog brine za ptice, za ljiljane, za sve stvari, sve pojave, sva događanja. A časni Kur'an kaže: Mi stvaramo čovjeka i znamo sve šta duša njegova želi, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile koja pulsira. (K, 50:16) i na drugom mjestu: Što god ti važno činio, i što god iz Kur’ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan! I ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi Jasnoj. (K, 10:61). Stoga ne trebamo brinuti i bojati se, već imati povjerenje u Boga. Naše je samo da se trudimo u dobru, a ostalo treba prepustiti Bogu, jer On je taj koji mjeri i daruje.

 6. #16

  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  134
  ivo me interesira bostanova replika na shadyev post...

  Kad smo već kod ovih četverostrukosti...
  Volio bih da to malkice na bostan uklopi sa erijatom tarikatom ,hakikatom i ma'rifetom...

 7. #17
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Sandak
  Posts
  159
  I mene zanima njegova replika! Ali, isto tako i tvoje miljenje?

 8. #18
  Svjetlana Valentić enky's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  1,935
  dižem ovu temu, pošto su došli novi korisnici, čije bi me mišljenje na istu jako zanimalo....pa ako vam ne bi bilo teško reći riječ, dvije, bila bih vam zahvalna.

  topli pozdrav

 9. #19
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Quote Originally Posted by Bostan View Post
  ali onda nema nista osim Njega. la illahe illelah
  "Ein od milvado" na židovskom - "nema ničeg osim Njega".

  On/Ono je apsolut. Ne postoji ništa osim Njega.

 10. #20
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Quote Originally Posted by AbduLLah View Post
  Živo me interesira bostanova replika na shadyev post...

  Kad smo već kod ovih četverostrukosti...
  Volio bih da to malkice naš bostan uklopi sa šerijatom tarikatom ,hakikatom i ma'rifetom...
  Evo i moj doprinos konceptu četveropolnog magneta:

  Božje ime YHVH (Jahve) na hebrejskom:  YHVH napisano vertikalno:  ljudski oblik = "načinimo čovjeka na svoju sliku":

  Mistična predaja govori o 4 elementa, 4 svijeta, 4 glavne razine duše, 4 načina davanja/primanja. Sve to vidimo i na ovom malom dijagramu. Slika se odnosi na apsolutno cijeli bitak, i transcendentni i imanentni.

  Allah/YHVH je doista sveprisutan.

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts