Da li netko zna stare dječje igre, prije, dok još nisu postojale samo video igrice?
Na primjer pikule (ili špekule, franje). U biti slično kao boćanje? Negdje sam pročitao neka posebna pravila izbijanja pikula, gdje se može povikati Arte (s naglaskom na e), Turjen, ili Tus, a gdje to ima značenje da se može raščistiti teren po kojem pikula ide, rotirati pikulu oko druge ostajući pri istoj udaljenosti ili stati na nju nogom. Ne znam što je što.