+ Reply to Thread
Page 2 of 2 FirstFirst 1 2
Results 11 to 13 of 13

Thread: Imaju li plazma i svemirska praina značajke ivog bića?

 1. #11
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  316
  Quote Originally Posted by geza View Post
  Plazma ne emitira elektromagnetsko zračenje, ona jest elektromagnetsko zračenje. Vodik ili ugljik emitiraju zračenje Sunca i po frekvenciji tog zračenja zna se da tamo ima vodika i ugljika,recimo.
  Zbunjuje me. Plazma i elektromagnetno zračenje nisu, po mom miljenju, istoznačnice.
  Plazma je posebno neutralno stanje materije koje se sastoji od ioniziranih atom, molekula i slobodnih elektrona.
  Primjerice plazma je i vatra. A vatra nije isto to i svjetlost, već je emitira.

 2. #12
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  256
  Ma ne gospodo. Plazma se nekada definirala kao jonizirani plin. Danas se deginira kao četvrto agregatno stanje materije, što znači da je plazma sve ono što čini strukturu dezintegriranog atoma. Dakle, plazam je sve ono što čini u dezintegriranom stanju atom. Budući je svjetlo Sunca energetski kvant atoma vodika i helija ono se uzima kao narašireniji pojava i pojam plazme u svemiru. Plazma uz Sunčevo svjetlo je i svjetlo svijeće, električne žaruljje, krijesnice i t.d. , ali plazma je i elektronski snop TV ekrana. Svi elektomagnetni sopektri su plazma, pa je prema tome plazma svako elektromagnetno polje. Plazma je i ultravioletno ili infracrveno svjetlo, plazma su sve boje koje vidimo kao elektromagnetna zračena različitog spektra. Prema tome, kada se kaže da plazma ima veliki kreativni potencijal, onda treba imati na umu da je sav šareni sijet boja u prirodi ili kolor slika, plazmene kreacije. A u nano tehnologiji plazma je gradbeni alat, jer je i laserska zraka plazma, a s njom se mogu manipulirati molekule i atomi prema konceptu kretaora. To je novi svijet kreacija u koji čovjek i čovječsntvo tek ulaze, iako se već govori i o bio čipovima.

 3. #13
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  256
  Iako je ova tema otvorena odavno možda se tek danas mogu naslutiti pravi odgovori nakon detektiranja molekula kisika i drugih organiskim molekula uključujući i molekule fulerina s 60 atoma ugljika loptastog oblika. Sva ta nova otkriča zahvaljujući teleskopu Hubble i drgim teleskopima upućuju na to da su svemirske magline tipa Orion " pune " organskih molekula , ili možda bolje reći, ugljikovih molekula, što zapravo znači, elementa života u svemirskom plinu i prašini. Zazviježđe Orion je tu najpoznatije , jer se kaže, da je RODILIŠTE ZVIJEZDA, a neki se usuđuju reći, da je tu i RODILIŠTE ŽIVOTA. Inofrmacije koje zadnjih mjeseci dolaze iz svemira mnoge paradigme i teorije na koje smo naučili čine nevažećim, često puta upravo onako kako pišem u mojim tekstovima. Tko zna više neka piše..... Na primjer, o nastanku vode u svemiru i Zemlji kao bitnoj molekuli života.

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts