Je li 'pravo', kratko rečeno, omogućenost iskaza moći tj. ozakonjena moć?

I, ako jest, je li tada pravo u objektivnom smislu omogućavanje nametanja moći za one, koji moć bez prava, za-pravo, ne bi mogli imati?
I, ako jest, vodi li nas, onda, 'pravo' ka propadanju, pošto je prirodna selekcija ugrožena.