Obzirom je na eforumu pokrenuto i zajedničko čitanje Bhagavad Gite, vrijeme je i za startanje hinduističkog pojmovnika, a kako bi nam svima bilo lakše pratiti tu (ili bilo koju drugu, a u kojoj bi se spominjali hinduistički termini) temu.
Na samom ću početku staviti ono što smatram osnovom, a kasnije ću, uz, nadam se, pomoć drugih, dodavati one pojmove, koji će biti bitni za daljnje razumijevanje Bhagavad Gite (i ostalih za hinduizam vezanih tekstova), a neka svatko bude slobodan sve napisano u Hinduističkom pojmovniku kritizirati na temi Hinduistički pojmovnik - diskusija (pa lako, ako zaključimo da treba, prijevod pojma promijenimo/doradimo) na kojoj, ujedno, možete i postavljati pitanja vezana uz pojmove, koji još uvijek nisu obrađeni, a za koje biste voljeli saznati što znače.

Ovom prilikom molim sve, koji će se, u forumskim raspravama, koristiti bilo kojim hindu terminom, da odmah na licu mjesta, iza hindu pojma, u zagradi stave i prijevod tog pojma. Bude li prijevod pojma teško staviti u jednu riječ, iskoristite ovaj pojmovnik te u zagradu postavite link na sporni pojam. Ukoliko u pojmovniku spornog pojma još uvijek nema, molim vas zatražite njegovo pojašnjenje na temi Hinduistički pojmovnik - diskusija (klik), a kako bi ga što prije (zajednički) obradili/preveli te, tako, čitateljima neupoznatima s terminologijom, olakšali pratiti napisano.

Unaprijed vam svima hvala.

Hindu - pojam dolazi od sanskrtske riječi 'sindhu', što znači - indijska rijeka (Ind).
(Dakle, nekoć davno Ind su zvali Sindhu)

Hinduizam - najkompleksnija i najstarija (poznata) religija tj. religijska tradicija za koju se ne zna niti kada je nastala, a kamoli tko joj je osnivač.
Hinduizam je vrlo teško definirati, jer objedinjuje naoko nespojivo pa će, primjera radi, među hinduistima biti i ateista, što je sasvim normalno.
Ipak, smjelo bih rekla kako je hinduizam put slijeđenja jedinstva razuma i intuicije s težnjom održavanja harmonije bivstvovanja, a motiviran vjerom u vrhunsku kvalitetu univerzalnog kozmičkog principa, koji je, iako nedohvatljiv umu, moguće doživjeti/iskusiti/osjetiti.

Sanātana Dharma - drugo ime za hinduizam. Zapravo se radi o sanskrtskom izrazu/frazi, koja znači 'vječni zakon (tj. put)'.

Dharma - pojam ima sanskrtski korijen 'dhr', što znači - držati tj. održavati.
Označava stvarnost tj. principe po kojima se treba ravnati kako bi se bilo u skladu s prirodom pa, stoga, ima široki spektar značenja, kao što su: 'zakon', 'dužnost', 'pravo', 'pravda', 'istina', 'vrlina', 'ispravnost', 'mudrost'...

Brahman - vrhovni duh, Apsolut, izvor (života) i uzrok njegovog (od života) opstojanja.
Pojam proizlazi od sanskrtskog 'brh', što znači 'rasti' tj. 'povećavati se', tako da pojam označava i 'beskonačnost' tj. 'neizmjernost'.

Trimurti - tri oblika; tri svojstva istog principa/zakona; trojstvo stvaranja (u formi Brahme), održavanja (u formi Višne) i uništavanja/transformacije (u formi Šive).
Nema karakteristika niti oblika, ne može se opisati niti pojmiti ovozemaljskim čulima.

Brahma - Bog, koji predstavlja princip stvaranja.
Kao aspekt Brahmana, koji se odnosi na ljude, ljudima je pojmljiv. Ipak, i dalje je prilično apstraktan, iako ga se najčešće zamišlja kao Boga s 4 lica i četiri ruke.

Višnu - Bog održavanja. Obično ga se opisuje se kao plavog ili crnog mladića s četiri ruke. Ima tisuću imena, a njihovo ponavljanje se smatra izrazom obožavanja.
Simbolizira Božansku ljubav, a ljudima "prilazi", kad na Zemlji biva potrebno ujednačiti snage (dobra i zla), kroz svojih 10 inkarnacija (avatara) ili reinkarnacija, od kojih se smatra kako se 9 već spustilo (među ljude), a deseta tek slijedi.
Rama i Krišna su sedma i osma inkarnacija (avatar) Višne.

Šiva - Bog razaranja (zla), no predstavlja i aspekt regeneracije.
Opisuje se kao bijeli asketa s dugačkim plavim vratom, mnogo ruka i tri oka; jaše na bijelom biku i nosi trozubac. Kad uništava (zlo), prate ga zmije i demoni, a okićen je ogrlicama od lubanja.
Pojam dolazi od sanskrtskog 'Śiva', što znači 'Onaj, koji mnogo obećava'.

Avatar - inkarnacija (utjelovljenje) ili "glasnik" tj. aspekt bog(ov)a, koji se spušta na Zemlju.
Pojam dolazi od sansrktske riječi 'avatāra', što znači 'silaženje'.