+ Reply to Thread
Page 3 of 4 FirstFirst 1 2 3 4 LastLast
Results 21 to 30 of 32

Thread: Slobodno zidarstvo/masonerija - različite perspektive Velikog Zanata

 1. #21
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Porijeklo masonerije

  Mnogo mitova kruži o porijeklu masonerije, i među masonima i među ne-masonima. Neki masoni zagovaraju romantičarske ideje o primordijalnoj tradiciji u kojima masonerija igra veliku ulogu. Npr. masonski velikan i svećenik George Oliver je zagovarao teorije kako je masonerija stara koliko i starozavjetni događaji. Po njemu je Set, Noin otac prenio primitivnu masoneriju svom sinu Noi pa otuda cijelo židovskom narodu. Prema njegovoj teoriji i pogani su imali svoju verziju te nauke, ali su prema Oliveru, te verzije bile zaprljane i podosta odmaknute od originala. Masonski mitovi i teorije su uvijek interesantne za izučavanje. Pisane su knjige i knjige na tu temu, praktički već od začetka spekulativne masonerije. Teorije su zbunjujuće, vrlo raznolike, neke su kontradiktorne današnjim povijesnim naukama, neke su vrlo romantične, neke gotovo fantastične.

  U svakom slučaju postoji više teorija o porijeklu masonerije. Jedan od najvećih figura u masonskoj literaturi, posebno onoj povijesne tematike, je brat Albert Gallatin Mackey koji je podijelio masonsku tradiciju na a) pretpovijesnu (o kojoj nema čvrstih dokaza ni materijalnih spomenika, već ostaju samo legende i mitovi) i b) povijesnu – onu građu za koju možemo naći empirijske dokaze i dokumente velike vjerodostojnosti.

  Jedan od najstarijih dokumenata koji govori o porijeklu masonerije je Halliwelov rukopis ili Regiusova pjesma. Pjesma je pisana vezanih stihom, u rimi. Pjeva o epskoj povijesti masonerije. Rukopis se datira na 1390. godinu. Taj dokument se smatra najvažnijih u osvjetljavanju fenomena porijekla masonerije.

  LEGENDA O ZANATU

  Alber Mackey u svojoj knjizi „Povijest slobodnog zidarstva“ citira drugi dokument: Dowlandov rukopis koji je 100 godina mlađi i koji prilično precizno iznosi Legendu o Zanatu i stare konstitucije slobodnih zidara.

  Evo i sadržaja rukopisa:

  ***

  "Snaga Oca Kraljeva, uz mudrost njegova slavnog Sina, kroz milost dobrote Duha Svetoga, uz trojicu u jednoj božanskoj osobi, neka bude s nama na početku, i neka nam pruži milost vladanja u ovom smrtnom životu, da možemo doći u njegovo vječno kraljevstvo. Amen.

  Dobra braćo i sljedbenici naš je cilj reći vam kako i na koji način je nastala ugledna znanost slobodnog zidarstva, i kako su je poslije odobravali ugledni kraljevi i prinčevi i mnogi drugi cijenjeni ljudi. I za one koji su voljni, proglasit ćemo dužnosti koje pripadaju svakom pravom slobodnom zidaru da ih se pridržava u dobroj volji. A vi na to dobro pazite; vrijedno je biti dobro pripremljen za ugledan zanat i vještu znanost.

  Jer postoji sedam liberalnih znanosti, od kojih je ona jedna. I imena sedam znanosti su ova. Prva je gramatika i ona uči kako govoriti ispravno i pisati ispravno. Druga je retorika i uči kako se govori dobro i oštroumno. Treća je dijalektika i uči čovjeka da raspozna dobro od lošeg. Četvrta je aritmetika i uči kako računati i znati sve vrste brojeva. Peta se naziva geometrija i uči o mjerama Zemlje i svih ostalih stvari, a čija se znanost naziva slobodno zidarstvo. Šesta znanost zove se glazba i uči čovjeka o pjesmi i zvuku, o glasu i orguljama, o harfi i trubi. Sedma se znanost naziva astronomija; i uči čovjeka o kretanju Sunca, Mjeseca i zvijezda. To je sedam liberalnih znanosti, koje se sve temelje na jednoj znanosti, a to je geometrija. I to se može dokazati, jer geometrija uči čovjeka o mjerama i mjerenju, ocjenjivanju i vaganju svih stvari na svijetu, jer nema čovjeka koji radi bez mjera i mjerenja, niti čovjek može kupovati ili prodavati ako ne mjeri niti važe, a to se sve nalazi u geometriji. I koriste ju trgovci i prodavači, kao i ostale znanosti, a posebno ratari i obrađivači zemlje, loze, cvijeća i ostalih plodova: jer gramatika, retorika ili astronomija kao ni jedna od ostalih znanosti ne mogu djelovati bez geometrije. Zato smatram da je geometrija najvrednija od svih znanosti i da je pronašla sve ostale.

  Reći ću vam o nastanku tih znanosti. Prije Noina potopa, živio je čovjek po imenu Lamek, kako piše u četvrtom poglavlju Knjige Postanka. Lamek je imao dvije žene – Adu i Silu. S prvom ženom Adom imao je dva sina, Jabala i Tubala, a druga žena Sila mu je rodila sina i kćer. Stariji Jubal utemeljio je znanost geometriju, prvi je podijelio stada ovaca u polju i prvi je sagradio kuću od kamena i drva, kao što je zapisano u gore spomenutom poglavlju. Njegov brat Tubal je osnovao glazbu. Treći brat, Tubal-Kain je utemeljio vještinu kovanja zlata, srebra, bakra, željeza i čelika. Kćer je pokrenula vještinu tkanja. Ta djeca su znala da će se Bog osvetiti za grijeh, ili vatrom ili vodom, i zato su svoja znanja zapisali na dva stupa, da ostanu sačuvana nakon potopa. Prvi stup je bio od mramora, da ne izgori, a drugi je bio od cigle, da ne potone u vodi.

  Naša je namjera reći vam točno kako i na koji način su nađeni ovi stupovi. Slavni Herminas je bio unuk Luda, koji bio sin Šema, a on je bio sin Noe. Herminas, koji se poslije zvao Hermes, praotac mudraca, pronašao je ove stupove i učio je druge ljude onomu što je na njima bilo zapisano. A slobodnom zidarstvu je prvi put stvoren ugled pri gradnji Kule babilonske. Kralj babilonski Nemrothe (Nimrod) i sam je bio slobodni zidar i bio je veliki pobornik Zanata, kao što kažu povjesničari. Kad se trebala sagraditi Niniva i drugi gradovi na Istoku, poslao je šezdeset slobodnih zidara na zahtjev svojeg rođaka, kralja Ninive. Kad ih je poslao, dao im je sljedeće dužnosti. Moraju biti iskreni jedni prema drugima, moraju se voljeti i poštovati. Dao im je još dužnosti. To je bilo prvi put da su slobodni zidari dobili dužnost.

  Nadalje, kad je Abraham sa ženom Sarom otišao u Egipat, tamo je Egipćane učio sedam znanosti. Imao je vrijednog učenika po imenu Euklid koji je dobro učio i svladao svih sedam znanosti. A u to doba su gospodar i mnogi drugi važni ljudi u kraljevstvu imali mnogo sinova, što sa svojim, što s drugim ženama, jer je to bila topla i plodna zemlja. I nisu mogli uzdržavati svoju djecu, iako su se svojski trudili, pa je kralj sazvao Vijeće i Parlament da saznaju kako da pošteno uzdržavaju djecu, ali nisu uspjeli pronaći dobar način. Onda su diljem kraljevstva objavili da traže nekoga tko bi im mogao pomoći, i tko bi za uzvrat bio nagrađen.

  Nakon što je taj proglas upućen, došao je ugledni učenjak Euklid i rekao je kralju i njegovim plemićima: „Dajte mi da podučavam vašu djecu, da ih učim jednoj od sedam znanosti, čime će živjeti pošteno kao gospoda, pod uvjetom da imam ovlast voditi ih na način na koji zahtijeva ta znanost.“ I to su mu kralj i Vijeće odobrili. I tada je taj veliki učitelj učio sinove plemića geometrijsku znanost u praksi, i kako da na sve načine primjene znanje u izgradnji crkava, hramova, dvoraca, kula i dvorova te ostalih vrsta građevina; i na taj način im je dao i dužnosti.

  Prva je bila da moraju biti vjerni kralju i gospodaru. I da se moraju voljeti i biti si vjerni. I da se trebaju nazivati braćom ili drugovima, a ne slugama ili drugim pogrdnim imenima. I da moraju zaslužiti plaću koju im daje plemić ili gospodar kojem služe. I da trebaju odrediti najmudrijeg među njima da bude majstor radova, i nitko drugi ne smije biti gospodar radova, zbog ljubavi ili dobrog porijekla, bogatstva ili prednosti, jer bi time gospodar bio loše služen, a oni posramljeni. I također da upravitelje radova moraju zvati majstorima, dok za njih rade. I još mnogo drugih dužnosti koje bismo morali predugo opisivati. I morali su prisegnuti veliku zakletvu koja se tada koristila. I odredio im je razumne plaće, tako da godišnje, kako bi radili najbolje u interesu gospodara i u svoju čast. I da među sobom isprave sve što nije u skladu sa znanošću. I tako je utemeljena znanost, i časni gosp. Euklid joj je dao ime geometrija. A danas se diljem zemlje naziva slobodno zidarstvo.

  Dugo od tada, kad su djeva Izraelova došla u naređenu im zemlju, koja se sada među nama zove Zemlja Jeruzalemska, kralj David je počeo graditi hram koji su zvali Templum D'ni, a koji mi zovemo Hramom jeruzalemskim. Taj isti kralj David je volio slobodne zidare i dobro ih je plaćao. I davao im je dužnosti na isti način kao Euklid u Egiptu, i još mnogo drugih dužnosti o kojima će biti riječi poslije. Nakon smrti kralja Davida, njegov sin Salomon je nastavio graditi hram koji je započeo njegov otac i poslao je po slobodne zidare u mnoge zemlje, i okupio je osamdeset tisuća radnika, i svi su bili nazvani slobodnim zidarima. Odabrao je tri tisuće među njima, koje je odredio majstorima i upraviteljima radova. Nadalje, u drugoj regiji je živio kralj po imenu Iram (Hiram), koji je volio kralja Salomona i dao mu je drvo za njegove radove. I imao je sina Ainona (Hiram Abif) koji je bio majstor geometrije, i bio je glavni majstor svih slobodnih zidara i upravitelj svih rezbarskih i graverskih radova na Hramu, kao što je zapisano u Bibliji, in libro Regnum, u trećem poglavlju. I Salomon je potvrdio dužnosti koje je njegov otac zadao slobodnim zidarima. I tako je vrijedna znanost geometrija potvrđena u Zemlji Jeruzalemskoj i u mnogim drugim kraljevstvima.

  Vješti radnici su se razišli po brojnim zemljama, neki da bi naučili još vještina i znanja, a neki da prenesu na druge ono što znaju. I bijaše tako jedan vješt slobodni zidar po imenu Maimus Graecus koji je radio na Salomonovom hramu, i došao je u Francusku, i tamošnje je ljude podučavao slobodnozidarsku znanost. I bio je jedan iz francuske kraljevske linije po imenu Karlo Martel. On je bio ljubitelj znanosti i došao je spomenutom Maimusu Graecusu i od njega naučio znanost te preuzeo dužnosti i načine.

  I nakon toga je milošću Božjom, postao kralj Francuske. I kad je bio na vlasti, pozvao je slobodne zidare, i učinio je slobodnim zidarima one koji to još nisu bili. Dao im je posla, dužnosti i dobru plaću, kako je naučio od drugih slobodnih zidara. Naredio je da se sastaju svake godine i mnogo ih je cijenio. Tako je znanost došla u Francusku.

  U to doba u Engleskoj nije bilo slobodnog zidarstva, sve do vremena svetog Albina. Kralj Engleske je bio poganin i ozidao je grad da se naziva sv. Albin. A sv. Albin je bio ugledan vitez i upravitelj kraljeva posjeda. Imao je ovlasti u kraljevstvu i pri gradnji gradskih bedema. Jako je volio i cijenio slobodne zidare, davao im je za ona vremena dobru plaću; trideset penija tjedno i još tri penija tjedno za podnevne potrebe. Prije toga su diljem zemlje slobodni zidari dobivali peni tjedno i hranu, dok sv. Albin to nije promijenio. Dao im je kraljevsku povelju i sazvao vijeće, koje je nazvao Skupštinom, gdje je i sam prisustvovao. I pomagao je slobodnim zidarima i dao im dužnosti o kojima ćete čuti poslije.

  Ubrzo nakon smrti sv. Albina, strašni ratovi su opustošili Englesku i slobodno zidarstvo je bilo uništeno sve do doba kralja Atelstana. On je bio cijenjeni engleski kralj i vratio je mir u zemlju. Sagradio je mnoge opatije i dvorce i mnoge druge građevine i volio je slobodne zidare. Imao je sina po imenu Edwin, koji je volio slobodne zidare još više nego njegov otac. On je bio izvrstan u geometriji i mnogo je razgovarao i družio se sa slobodnim zidarima kako bi naučio njihovu znanost. Poslije je zbog svega toga i sam postao slobodni zidarom. Od oca je naslijedio povelju po kojoj se svake godine mora održati Skupština, bilo gdje u kraljevini Engleskoj, i da među sobom moraju ispraviti pogreške i odstupanja unutar znanosti. Održavao je skupštinu u Yorku, gdje je neke načinio slobodnim zidarima, i dao im dužnosti, učio ih pravila i odredio da se moraju zauvijek poštovati. Naredio je da se povelja mora poštovati i obnavljati od kralja do kralja.

  Kad se održavala skupština, pozvao je sve slobodne zidare, i stare i mlade, koji su imali pisane dokumente o dužnostima i pravilima, ili iz njihove zemlje ili izvana, da ih pokažu. I kad su ih pokazali, neki su bili na francuskom, neki na grčkom, neki na engleskom, a neki na drugim jezicima, ali namjera im je svima bila ista. I od njih je sastavljena knjiga o tome kako je osnovana znanost. I kralj je naredio da se knjiga mora čitati svaki put kad netko postaje slobodni zidar i da to mora postati dužnost. I od toga dana su se običaji slobodnih zidara zadržali u tom obliku kao i način na koji ih ljudi vode. I još su mnoge skupštine održane i neke dužnosti su određene, prema najboljim savjetima majstora i pomoćnika."

  ***

  U sljedećem postu više o analizi i značenju rukopisa kako bi otkrili originalni povijesni kontekst nastanka masonerije i njezine veze sa misterijskim tradicijama.
  Last edited by tehuti; 01-06-11 at 18:31.

 2. #22
  Moram priznati da je ovo zanimljivo. Neke stvari su naravno malo vjerojatne kao povijesna činjenica, kao recimo tvrdnja da je Abraham učio Egipćane sedam znanosti - prije bi bilo obrnuto, no u svakom slučaju je zanimljivo čitati makar i ne bilo najtočnije, jer i sama priča ima svoju priču. U svakom slučaju čestitam tehutiju na trudu.
  Nema takvog bogatstva kao što je znanje, niti takvog siromaštva kao što je neznanje. - Abi Talib

  NAJZANIMLJIVIJI video ikad! (krenite od treće minute)

 3. #23
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Quote Originally Posted by dux pessimus View Post
  Moram priznati da je ovo zanimljivo. Neke stvari su naravno malo vjerojatne kao povijesna činjenica, kao recimo tvrdnja da je Abraham učio Egipćane sedam znanosti - prije bi bilo obrnuto, no u svakom slučaju je zanimljivo čitati makar i ne bilo najtočnije, jer i sama priča ima svoju priču. U svakom slučaju čestitam tehutiju na trudu.
  Jasno, već se dugo zna da su masonski dokumenti puni fame i hvalospjeva drevnim tradicijama i da imaju loš smisao za povijest. Istina, ipak je to srednjovjekovna klima pa ne možemo ni očekivati empirijski i striktno precizni riječnik. Neke stvari su očito samo simboličke. Zna se kada je živio Euklid. On sasvim sigurno nije učio Egipćane geometriji. Ili očita smicalica da je neki radnik na Solomonovom hramu učio Francuze srednjeg vijeka masoneriji. Vjerujem da je pisac manifesta, odnosno dokumenta, više ciljao na simboličku vrijednost u ovom slučaju, no možda se i varam. Vidjet ćemo što Mackey kaže u sljedećem postu. Parafrazirat ću njegove riječi tako da napišem samo ono što je najbitnije. Uzet ću u obzir i novija istraživanja ako nađem nešto.

  Hvala, ako ovako nastavim, tema će imati malo više stranica. Ima toga još puno. Tek sam okrznuo povijesni dio, a gdje je još unutarnje učenje i ritualistika/simbolika?

 4. #24
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Nekoliko teza i zaključaka koje se mogu izvući iz Legende o Zanatu:

  - slobodno zidarstvo se povezuje sa samim Postankom i prvim ljudima u abrahamskoj tradiciji
  - geometrija je izjednačena sa masonerijom a masonerija sa arhitekturom i građevinom.
  - spominju se neke biblijske figure koje su prema masonskoj predaji bili začetnici i pokrovitelji slobodnog zidarstva, među kojima je navodni osnivač i kralj Babilona te graditelj Ninive – Nimrod
  - više povijesnih i biblijskih perioda prema masonskoj predaji predstavljaju određene faze u širenju masonskog učenja
  - Abraham odnosno otac nacije se smatra velikim učiteljem geometrije
  - također u ovom rukopisu vidimo najčešće spominjanu legendarnu vezu masonerije i gradnje Solomonovog hrama
  - u rukopisu su dana neka bliža povijesna imena, od ranog do sredine srednjeg vijeka, zbog kojih se koliko-toliko može govoriti o povijesnosti i istinitosti širenja slobodnog zidarstva
  - spominje se Velika Skupština masona u Yorku što je u nekim izvorima bilo 925. godine
  - sasvim je sigurno da je Halliwelov rukopis na kojem se temelji ovaj dokument najstariji masonski spis vezan za pravila, regulacije, konstitucije i legende o porijeklu, neki ga datiraju do 1390. godine, neki 1425.
  - sudeći po istraživanjima na samom tekstu, dokument je nastao interpolacijom dva različita još starija teksta.

  Bez obzira na povijesnu neodrživost legende o masoneriji u dobrom dijelu izjava, Legenda o Zanatu je jako utjecala na kasnije masonske rituale, lekcije i tradiciju. Simboli, likovi iz legendi, mitova, alati gradnje, sve to je završilo kao dio masonskog sustava poučavanja. Mackey tvrdi kako su masoni stoljećima doslovno vjerovali u Legendu o Zanatu na način na koji je napisana. Glavni zaključak, potpuno neoboriv jest taj da slobodno zidarstvo operativnog oblika u smislu tradicije postoji ranije od 14. stoljeća te da je slobodno zidarstvo uvijek bilo vezano za elitne građevinske poduhvate i pokroviteljstvo od strane vladajućih. Kada i gdje je masonerija dobila spekulativni karakter, o tome bi se dalo diskutirati jer postoje različita stajališta.

  U sljedećem postu, navest ću neke masonske legende i njihovo najvjerojatnije porijeklo.

 5. #25
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Legenda o pretpotopnim stupovima

  Josip Flavije (židovski povijesničar iz 1.stoljeća) „Židovske starine“:

  „Oni su također [Šetovi potomci] bili pronalazači te osobite vrste mudrosti koja se bavi nebeskim tijelima i njihovim poretkom. I da se ti njihovi izumi ne bi izgubili prije nego ih se dovoljno upozna, prema Adamovu proročanstvu da će svijet biti uništen jednaput silom vatre, a drugi put snagom i velikom količinom vode, napravili su dva stupa, jedan od opeke, drugi od kamena; u oba su urezali svoje izume, da ako bi stup od opeke bio uništen u poplavi, stup od kamena bi preostao i izložio te izume ljudskom rodu, ali i obavijestio ga da je postojao još jedan stup od cigle koji su oni podignuli. Taj i danas postoji u zemlji egipatskoj.“

  Cookeov rukopis (masonski dokument, cca. 1490. godina):

  „I ta tri brata [sinovi Lamekovi] već spomenuta su znala da će se Bog osvetiti za grijeh, ili vatrom ili vodom, a željeli su sačuvati znanosti koje su bili otkrili. I okupili su se svi zajedno i mudro zaključili da postoje dvije vrste kamena takvih osobina da jedan neće nikad izgorjeti, a taj kamen se zove mramor, a drugi kamen neće nikad potonuti u vodi, i taj se kamen zove cigla. I tako su odlučili da sve znanosti koje su otkrili napišu na ta dva kamena, pa ako bi se Bog osvetio vatrom, mramorni stup neće izgorjeti. A ako bi se Bog osvetio vodom, onaj drugi stup neće potonuti. I zamolili su starijeg brata Jabala da napravi dva stupa od ta dva kamena, to jest od mramora i cigle, i da na njih napiše sve znanosti i umijeća koja su bili otkrili, i on tako i učini.“

  U Legendi o Zanatu, izgradnja stupova se pripisuje Lamekovim sinovima, dok Flavije navodi Šetove potomke kao graditelje stupova.

  Benediktinac Ranulph Higden je napisao Opću Povijest (Polikronikon) u 14.stoljeću u kojem navodi Lamekove sinove kao graditelje stupova. Njegov rad je na engleski s latinskog preveden 1482. deset godina prije Cookeovog rukopisa, što će reći da je autor Legende o Zanatu u tom rukopisu konzultirao Polikronikon pri formaciji verziji legende u kojoj su Lamekovi sinovi ti koji su gradili stupove.

  U 18.stoljeću legenda ja poprimila drugi oblik. Andrew Michael Ramsay, jedan od često spominjanih i utjecajnih ljudi na razvoj masonerije, kaže da je Henok (Enoch) izgradio stupove na koje je zapisao znanosti. Ta verzija legende se javlja u višim stupnjevima masonerije.

  Iz ovog kratkog osvrta na nekonzistentnost u povijesnoj naraciji, vidimo da je ili riječ o lošem i nemarnom iščitavanju ranijih legenda, posebno one od Flavija, ili je riječ o namjenoj izmjeni detalja. U svakom slučaju mit o stupovima je sastavni dio ne samo masonerije već i drugih bliskoistočnih tradicija. Posebno je interesantna ona o Heraklu koji je na mjestu današnjeg Gibraltarovog prolaza postavio dva stupa, svaki na svoju stranu kopna, jedan u Europu, drugi u Afriku.

  Egipatski svećenik Maneton koji je živio u 3.stoljeću prije Krista (vrijeme vladavine grčkih faraonskih dinastija) navodi Hermesa kao graditelja stupova kao i autora znanosti zapisanih na stupove. Hermes je vrlo zanimljiva osobnost u antičkom i kasno-antičkom svijetu. Već je rano u antici, grčki bog Hermes (glasnik, zapisničar, govornik) povezivan sa rimskim Merkurom i egipatskim Totom (Tehuti, Djehuti), arhetipskim bogovima znanosti, mudrosti i magije. U vremena neoplatonista, Hermes je dobio druge titule, konačno je postao čisto pseudo-povijesna ličnost pod imenom „Hermes Trismegistos“ – „triput najveći“. Hermetička tradicija se u potpunosti bazira na tom pseudo-povijesnom ili potpuno mitskom liku (Corpus Hermeticum, cca. 2.stoljeće po Kristu). Hermesu ili Totu, Egipćani pripisuju autorstvo 36.525 knjiga o svim vrstama znanja. No, sasvim sigurno da je ovdje riječ o simbolici. Neki moderniji autori smatraju da je Hermes simbol Platonovog Logosa, vrhunskog razuma/inteligencije. Sa čisto ezoterične razine tumačenja, ovo bi značilo da je kozmički Um (Nous) posredstvom Logosa (razuma) urezao sva znanja na stupove prije potopa – prije izopačenja ljudskog roda, prije pojave snažne dualnosti i čistog pada u materiju. A na čovjeku ostaje da pronađe stupove i dešifira ih. Prema Jamblihu (neoplatonist, 3 i 4.stoljeće), Pitagora i Platon su nakon pronalaska stupova s njih dešifrirali znanost i razvili svoja učenja.

  Ova legenda o pretpotopnom umijeću gradnje stupova i zapisivanju sveg znanja na njih, uz legendu o Solomonovom hramu iz Biblije u kojima se pojavljuju blizanački stupovi na ulazu u hram su formativne i ključne za razvoj masonske ideje stupova a kao takve nude bogati simbolički izričaj. No, ako ćemo tretirati ove priče kao mitove sa alegorijskom i ezoteričnom instrukcijom, kao što se to radi u masoneriji onda možemo reći da je upravo ta dublja razina tumačenja jedina koja će nas ostaviti potpuno zadovoljene i nahranjene.

 6. #26
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Babilonska kula

  Albert Mackey (koji je već spominjan kao veliki masonski povijesničar) iznosi mišljenja i razne teorije o babilonskoj kuli kao važnom elementu masonske mitologije i predaje. Od perioda 18.stoljeća i preporoda slobodnog zidarstva se javljaju razne ideje, neke potpuno oprečne o nastanku slobodnog zidarstva.

  Navodim neke od tih ideja i teza:

  - babilonska kula je predstavljala mjesto i vrijeme institucionalizacije slobodnog zidarstva pod kraljem Nimrodom, biblijskim kraljem koji je osnovao Babilon. Iako je masonerija postojala i u „pretpotopna vremena“, masonerija Noinih sinova je tek poprimila oblik institucije pri gradnji Ninive i babilonske kule.
  - babilonska kula je za neke predstavljala simbol mraka, neznanja i odumiranja slobodnog zidarstva
  - babilonska kula je za neke predstavljala simbol operativne masonerije i njezinog visokog dostignuća
  - operativna masonerija je iz Babilona došla među Kaldejce koji su bili vrhunski astronomi (poveznica sa geometrijom) i znanstvenici tog vremena
  - Anderson u svojim Konstitucijama 1723. iznosi ideje da je Babilon pravo mjesto porijekla slobodnog zidarstva
  - krajem 18. i početkom 19. stoljeća odbacuje se ideja da je slobodno zidarstvo nastalo pri izgradnji babilonske kule, već pri izgradnji Solomonovog hrama

  Sve ove ideje prije svega ovise o različitim rukopisima i različitim izvorima legendi te dostupnosti tih istih izvora.

  Od 19.stoljeća do danas, centralni mit i legenda masonerije je gradnja Solomonovog hrama, kao i mitski početak institucije slobodnog zidarstva. O toj legendi više u narednim postovima.

 7. #27
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Legenda o Solomonovom hramu  ... je centralna legenda slobodnog zidarstva, općeprihvaćena i najčešće spominjana. Na njoj se temelji većina slobodno-zidarske simbolike i sami rituali. Uopće nije čudno da su srednjovjekovni cehovi slobodnih zidara smatrali Solomonov hram vrhuncem drevne arhitekture, ne samo zbog ideje geometrije koja je sastavni dio masonskog predanja, već i zbog činjenica da je Hram mjesto institucionalizacije monoteizma. Srednjovjekovno slobodno zidarstvo je imalo snažnu pobožnu aureolu pa je smatralo Hram svetom građevinom. Otuda spominjanje Hrama u svim verzijama i rukopisima Legende o Zanatu. Sama legenda o Hramu je imala više proširenja i verzija, no neki elementi se zajednički svim verzijama. Veza slobodnih zidara sa Hramom je prije svega legendarna, no neće se svi masoni složiti oko toga. Neki vjeruju da je masonstvo institucionalizirano pri gradnji Hrama. Hram i gradnja Hrama se spominju u Knjizi o Kraljevima u Starom Zavjetu. Bez obzira na povijesni kredibilitet koje ova teorija ima, Hram je prije svega treba gledati na simboličan način. Bitno je spomenuti da je legenda o Hramu prije svega stvar spekulativne (filozofske) masonerije i simbolizma. Albert Mackey konstatira da ako bi uklonili spomen na Hram u masonskom spekulativnom sustavu, ne bi ostalo ništa prepoznatljivo što bi povezalo staro operativno slobodno zidarstvo (građevinski cehovi srednjeg vijeka) i spekulativnu masoneriju. U Downlandovom rukopisu (oko 1500.) koji je priložen ranije se spominje Solomonov Hram no ne spominje se legenda koja je kasnije postala dio slobodno zidarske ritualistike. Rukopisi od 1560.-1701. godine ne proširuju pripovijest o Hramu, ali navode detalje o samoj gradnji, koliko je materijala potrošeno, kako se gradilo, koliko je radnika sudjelovalo. Također se navodi ideja da se zanat slobodnog zidarstva proširio izvan Jerzualema. Do kraja 17.stoljeća ova legenda je tradicionalno shvaćena kao povijesni događaj. U 18.stoljeću Anderson i Krause u svojim rukopisima proširuju legendu te kao takva zadržava se do danas. Kralj Solomon je u antička vremena pa sve do srednjeg vijeka imao zaista širok krug štovatelja, Perzijanci i Arapi su ga smatrali čarobnjakom, mudracom, alkemičarem, astrologom, masoni ocem slobodnih zidara, srednjovjekovni trubaduri velikim filozofom i religijskim autoritetom, autorom mudrih poslovica. Stoga, nije čudo da je u masonskom mitu, Solomon i njegov famozni hram zadržao centralno mjesto.

  Većina masonskih autoriteta kao što su Albert G. Mackey, Prentiss Tucker, George Oliver, i mnogi drugi slažu se da ova priča ima neke povijesne elemente, no ustvari cijela priča je alegorijska i duboko simbolična. Posjeduje moralne, duhovne i metafizičke konotacije koje nisu odmah očite.

  Bez daljnjeg navođenja informacija vezanih za podlogu mita, ovdje navodim verziju mita ispričanu od Robert Hewitt Browna u svojoj knjizi „Stellar Theology and Masonic Astronomy“ te njegovu tezu prema kojoj mit ima astronomsko-astrološki značaj, a kao takav bitan za shvaćanje duhovne i moralne dimenzije ovog mita.

  Moja parafraza mita iz Brownove knjige

  Feničanin Hiram Abiff je bio glavni arhitekt kojeg je kralj Solomon postavio za izgradnju hrama Svevišnjem. Solomonov Hram je imao 3 velika majstora: sam Solomon, Hiram iz Tira i njegov sin Hiram Abiff. Svaki dan u podne Hiram Abiff bi poslao radnike na odmor od naporna rada. U to vrijeme Hiram bi obično izrađivao građevinske nacrte na tabli. Međutim, Hiram Abiff je ubijen u podne. Ubila su ga tri niže rangirana slobodna zidara drugog stupnja. Njihova imena su bila Jubela, Jubelo i Jubelum. Dvanaest radnika se urotilo protiv Hirama jer su željeli saznati tajne majstora masona, no samo trojica su provela zavjeru u djelo. Kada je majstor Hiram završio svoj rad u podne htio je izaći na južna vrata Hrama. Trojica zidara drugog stupnja su znala da je majstor u podne sam u Hramu, pa su ga željeli tada iznenaditi. Svaki od urotnika se postavio na jedna vrata Hrama: Jubela na jug, Jubelo na zapad a Jubelum na istok. Majstor je krenuo prema južnim vratima, no presreo ga je Jubela. Jubela je zahtjevao da mu razotrkije tajnu šifru trećeg stupnja i tajne svog zanata. Nakon što ga je Hiram triput odbio, Jubela je udario Hirama 24-inčnim zidarskim mjerilom, te je Hiram pobjegao prema zapadnim vratima. Tamo ga je zaustavio Jubelo i pitao majstora da mu otkrije svoje tajne, na što je ovaj odbio pa ga je Jubelo udario uglomjerom po prsima. Hiram je ponovo pobjegao, ali ovaj put prema istočnim vratima. Tamo ga je susreo Jubelum i ponovo zatražio šifru. Majstor je odbio otkriti tajnu te ga je Jubelum udario maljem po čelu. Majstor pade mrtav na pod Hrama. Zatim su urotnici zakopali tijelo majstora u krhotinama zidarskog materijala na podu. U ponoć su odlučili tijelo majstora odnijeti zapadno prema brdu Moriji, gdje su ga pokopali u smjeru istok-zapad. Na mjesto glave su postavili biljku zimzelene akacije, da bi znali kasnije gdje je grob.

  Sljedećeg dana radnici su shvatili da nema nacrtnim planova na tabli, da majstor nije u Hramu, te su obavijestili kralja Solomona. Solomon je zatražio detaljnu potragu po Hramu, no ništa nisu našli. Zatim je 12 urotnika koji su se pokajali za svoje ubilačke namjere raspoređeno u 4 grupe po 3 radnika za svaki smjer. Potraga je počela izvan Hrama, svaka grupa od tri je krenula svojim smjerom. Trojica koja su krenula na zapad sve do luke u Joppi, sreli su mornara/ribara kojeg su upitali da li su možda tuda prošli neki stranci. On je odgovorio da su trojica zanatlija krenula za Etiopiju, no budući da nisu imali majstorske šifre kralja Solomona, po tradiciji nisu smjeli putovati u strane zemlje, pa su se vratili natrag. Ova trojica koja su tragala za ubojicama su se vratili sa vjestima kralju Solomonu, te je on od svih 12 urotnika tražio da se preruše i nastava potragu, inače bit će smatrani odgovornim za ta zločin. Nakon 15 dana potrage, jedan od umorne braće sjeo je na brdo da se odmori, zapadno na brdu Moriji. Ubrzo je primjetio biljku akacije na zemlji. Zanatlija je shvatio da je to grob majstora. U tom trenutku su se pojavili trojica ubojica Hirama Abiffa i počeli su jadikovati i pokajati se za zločin koji su učinili. Budući da su glasno jadikovali, čula su ih trojica koja su otkrila grob i priveli ih pred Solomonov sud. Solomon je dao odrubiti glave ubojicama. Dvanaestorica zanatlija, oni isti koji su bili u potrazi za tijelom majstora su bili poslani od Solomona da pronađu i dovedu tijelo majstora. Tijelo je nađeno i Solomon je zapovijedio jednom od zanatilja da pokuša podići izmrcvareno i poluraspadnuto tijelo majstora stiskom šake prvog stupnja, no to mu ne uspije jer se meso otkinulo sa majstorove ruke. Isto naredi zanatliji drugog stupnja, no tijelo nije bilo podignuto. Nakon molitve, kralj Solomon je primio raspadnuto tijelo majstora za ruku stiskom trećeg stupnja ili „snažnim stiskom lavlje šape“ nakon čega se tijelo majstora podiglo. Solomon je zatražio da se tijelo prikladno, ceremonijalno pokopa u Sanctum Sanctorumu Hrama (najsvetijoj svetinji – centralni dio Hrama). S obzirom da je majstorska riječ-šifra izgubljena, morali su izmisliti nadomjesnu riječ sve dok buduće generacije ne otkriju pravu Riječ.

  Brownovo tumačenje mita s mojim komentarima:

  - trojica velikih majstora = tri aspekta Boga = tri faze sunca (istok-rođenje, jug – sazrijevanje, zapad - starost)
  - Hiram Abiff = personifikacija sunca
  - Solomonov Hram = SOL – OM – ON (tri drevne riječi za Sunce; Sol – latinski, Om – sanskrit, On - egipatski), dakle riječ je o hramu sunca ili cijelom kozmosu. Astronomski, riječ je o putanji sunca u solarnoj godini, dakle Hrama Solomona također predstavlja i zodijački pojas od 12 mjeseci/znakova/konstelacija, jer život sunca ili Majstora Hirama protječe u fazama.
  - majstor uvijek pošalje radnike na odmor u podne = sunce ili Hiram je najviše na obzoru u podne, sunce pobijeđuje oblake i tminu kad se uzvisi nad obzorom.
  - 3 ubojice = jesenski mjeseci, odnosno jesenski znaci zodijaka: Vaga, Škorpion i Strijelac. Jubela udara Hirama sa mjerilom/ravnalom = znak Vage – datum ulaska u znak: 23. 9. = simbolizira jednakost, pravilnost poput onog koje daje ravnalo kada njime povlačimo pravilne linije. U tom vrijeme vlada jesenska ravnodnevnica. Dani i noći traju podjednako. Otuda simbol ravnala. Jubelo udara Hirama sa uglomjer = znak Škorpiona, uglomjer podsjeća na dvije štipaljke škorpiona. Jubelum ubija Hirama maljem = znak Strijelca jer udarac malja donekle podsjeća ubojitu strijelu kojom Strijelac ubija sunce na zapadu zodijačkog pojasa. Sunce nakon znaka Strijelca ulazi u znak Jarca i leži “mrtvo” u vrijeme zimskog solsticija (23.12 – najkraći dan godine).
  - zima = smrt sunca
  - imena ubojica Jubela, Jubelo i Jubelum, skrivaju jednu tajnu u svom imenu. Svako ima zajedničku bazu, a to je riječ Jubel. Ako odstranimo bazu, dobijemo slova od prvog A, od drugog O i od zadnjeg UM, sveukupno AOUM ili AUM, sveta Riječ manifestacije i solarnog Logosa. Ekvivalent toj svetoj riječi je gnostički IAO ili hebrejski JAH. Postoji teorija da je riječ AUM došla u masoneriju preko perzijskih Misterija i putovanja grčkih inicijata u Hindustan i Indiju gdje su primili inicijaciju u azijske Misterije.
  - 3 ubojice odnose tijelo majstora (sunca) szapadno od Hrama prema brdu Moriji i tamo ga pokapaju =3 zimska mjeseca ili 3 zimska znaka zodijaka: Jarac, Vodenjak i Ribe. Oni predstavljaju mirovanje sunca, jer u vrijeme zime, sunce se čini da je pokopano, da leži mrtvo.
  - biljka akacije koja je ostavljena uz grob majstora = ta zimzelena biljka predstavlja pobijedu Sunca nad mrakom zime, odnosno besmrtnost sunca koja se potvrđuje na proljetni ekvinocij (21.3.). Ta biljka inače u drevnim učenjima zbog svoje uvijek zelene boje predstavlja nadu u pobijedu života nad smrti, astronomski, pobijedu sunca nad mrakom zime. Na taj način nada u uskrsnuće sunca (proljetni ekvinocij) biva simbolično prestavljena biljkom koja nikad ne gubi svoju zelenu boju.
  - 12 zanatlija u potrazi za tijelom Hirama Abiffa = 12 znakova zodijaka koji traže mrtvo sunce. Znaci su podjeljeni u grupe po tri u 4 godišnja doba.
  - Grupa zanatlija koja je krenula zapadno, srela je ribara/moreplovca. Ribar = konstelacija Vodenjaka koja je u drevna vremena predstavljala zimski solsticij. Ribar im je rekao gdje da traže ubojice.
  - Jedan od umorne braće je sjeo na brdu Moriji da se odmori i zatim je pronašao biljku akacije i grob. Zanatlija koji je pronašao mrtvo sunce je upravo znak Ovna koji je prvi proljetni znak (proljetni ekvinocij) na ekliptičnom pojasu. Zimzelena akacija također simbolizira proljetni solsticij zbog svoje “besmrtne” boje. Grob je pronađen na brdu = brdo simbolizira uzdizanje sunca iz mrtvila zime. Na brdu raste lijepa vegetacija koja najavljuje dolazak proljeća i uskrsnuće majstora.
  - Brat prvog stupnja, brat drugog stupnja i sam Solomon su trebali podići tijelo majstora Hirama. Prvoj dvojici (znaci Bika i Blizanaca) nije uspjelo, no Solomon (znak Raka – uvijek je predstavljao život) je podigao Majstora “snažnim stiskom lavlje šape”, dakle Sunce je doživjelo svoj klimaks, svoju najvišu poziciju na nebesima u konstelaciji Lava, koji je u drevna vremena bio smatran “jedinom kućom Sunca”.

  Zašto lav?

  Osim svoje snage i dominantne pojave, lav je uvijek smatram kraljem životinja, a po ovom mitu i kraljem zodijačkom kola jer Sunce ulazi u Lava u svojoj najvišoj vili, astrološkoj kući za vrijeme ljetnog solsticija. Taj triumf sunca nad smrti je ovjekovječen simbolikom lava kojeg vidimo u raznim heraldičkim simbolima, zastavama i grbovima. Primjere identifikacije lava sa suncem imamo i u arhitekturi. Naime, u masonskim učenjima, i mitovima, postoji takozvani ključni kamen (vršni kamen) koji se obično postavlja iznad sredine luka na vratima, tako sugerirajući da luk predstavlja gornju polovicu zodijačkog kola na čijoj sredini se nalazi vršni kamen sa likom lava. Vrh luka putovanja sunca i konačni triumf nad silama mraka je upravo ono što lav na vršnom kamenu simbolizira. Sve od drevnih vremena do danas, vršni kamen (često s glavom lava) je čest arhitekturalni motiv, no danas je njegovo pravo značenje zaboravljeno.

  Zaključak

  Detalji ovog mita se poklapaju sa putanjom prolaska sunca kroz sve znakove zodijaka. Nakon što je napadnuto na jesenski ekvinocij od Vage i Škorpiona, ubio ga je Strijelac svojom smrtonosnom strijelom ili maljem u ovom slučaju. Sunce je ležalo mrtvo u zimi, ali je podignuto u proljeće i uzdignuto na ljetni solsticij. I tako iznova. Krug bez prestanka. Hermetički princip ritma je upravo glavna moralna i metafizička doktrina i pouka ove alegorije. Sve se mijenja, sve se vrti poput kotača ili njihala na uzici, sve ima svoje rođenje, svoj zenit-mladost, svoj zapad ili starost i svoju smrt. Kolo se vrti i nikad ne staje.

  U mitu o Hiramu mogu se naći alkemijske, astrološke, astronomske, kabalističke i geometrijske tajne. Samim time, apsurdno je misliti da je riječ o povijesnom događaju. Jednostavno nedostaju ikakvi dokazi o događajima prikazanim u mitu. Biblijski Hiram spomenut u knjigi Kraljeva je samo u nekim detaljima sličan mitskom Hiramu, jer se ubojstvo majstora nigdje ne spominje u Bibliji, samo se kaže da je Hiram bio iskusni fenički zanatlija, no ne i glavni arhitekt. U Bibliji piše da je Hiram doživio završetak gradnje Hrama, a u masonskoj drami Hiram umire prije završetka gradnje.

  Pouka mita je višeslojna i nije vezana samo za masoneriju, čak ni za drevne inicijacijske Misterije, već ima univerzalno tumačenje primjenjivo na mnogo razina, kako na moralnom tako i na duhovnom planu. Ako uzmemo da je Hiram naš vlastiti ego, možemo u mitu vidjeti njegov razvoj sve do točke kada se događa njegova smrt i uskrsnuće - ego biva transformiran na način da postaje isprepleten božanskim utjecajima. Čovjek dostiže prosvjetljenje i vlastito poboženje.

 8. #28
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  256
  size="tall"

  masonerija

  Naravno ne mogu komentirai sve postove, koji su ovdje napisani. No, ponavlja se ista pogreška u intetrptetaciji: SLOBODNI ZIDAR JE ZIDAR, i ništa više od toga. A slobodni su samo zato što su bili vrsni majstori, koje su tražile sve države tadašnje Europe, i zato su putovali SLOBODNO bez putovnice.

  Zato se zovu SLOBODNI ZIDARI.

  A tko su bili? Upravo to što jesu: projektanti, konstruktori i graditelji HRAMOVA I KATEDRALA DILJEM EUROPE.
  NJIHOV ZNAK SE NALAZI NA MNOGIM GRAĐEVINAMA U HRVATSKOJ, A O KATEDRALAMA DA SE NE GOVORIM. TKO JE GRADIO SALOMONOV HRAM? I DALJE UNAZAD DO KARNAKA.

  Tko su zapravo masoni u modernom svijetu, najbolje je pogledati SAD, ili Francusku danas. Tu fantazijama ili nekom masonskom mističnom značenju nema mjesta, jer je njihova " tajnovitost " ista kakva je bila prije 1000 ili 2000 godina. Njihova sva tajna je njihova MASONSKA LOŽA, koja je nekada bila zapravo njihov projektno - konstruktorski biro uz katedralu, ili hram, ili zgarda kojiu su gradili. A ta LOŽA je znala potrajati i više desetina pa i stotine godina. Tu su masoni živjeli s obiteljima cijeli život, radeći i gradeći povijesne građevine današnjeg svijeta .

 9. #29
  Da li je ova tema još uvijek aktuelna? Vidim da su stari datumi.

  Ima muško/ženskih Loža u Hrvatskoj, treba samo pitati.

 10. #30
  Svjetlana Valentić enky's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  1,935
  Naravno, ukoliko mislite da možete svojim upisom pridonijeti kvaliteti iste, bit ćemo vam zahvalni.
  Topli pozdrav

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts