Closed Thread
Results 1 to 10 of 10

Thread: Kabalistički pojmovnik

 1. #1
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  size="tall"

  Kabalistički pojmovnik

  Za početak treba napomenuti da različite škole daju različite definicije, no većina imaju univerzalnu notu, tj. slažu se o bazičnom značenju nekog termina.

  kabala (kabbalah) - mudrost primanja

  sefira (sefira, množina: sefirot) - manifestacije ili konfiguracije božanskog svjetla

  Imena sefira:

  1. keter - kruna
  2. hokma - mudrost
  3. bina - razumijevanje
  4. chesed - milost
  5. gevura - grubost, strogost
  6. tiferet - ljepota
  7. netzach - pobjeda
  8 hod - gospodstvo
  9. yesod - temelj
  10. malchut - kraljevstvo

  kavanna (množina kavannot)- mistična namjera, fokus, često se vezuje za meditaciju i molitvu

  tefila, tefillah (množina: tefillot) - molitva, pojam koji se najčešće veže za liturgijsku molitvu

  bittul ha-yesh (doslovni prijevod: poništenje bića) - anihilacija osjećaja odvojenosti, nulifikacija ega

  devekut - prijanjanje k Bogu, snažna devocija, stanje povezanosti sa Bogom

  ein od milvado - "nema ničeg osim Njega" Ponovljeni Zakon (Devarim) 4:35, mistična krilatica koja često služi za meditaciju, kontemplaciju. U kabali i hasidizmu se tumači kao "ne postoji ništa osim Boga, jedinstva, tj. bog = apsolut"

  tikkun - korekcija, popravak. Postoji više vrsta korekcije, neke su na osobnoj, neke na globalnoj razini

  tikkun ha-nefesh - popravak ili korekcija duše na osobnoj razini

  tikkun ha-olam - popravak ili korekcija na razini svijeta

  gmar tikkun - konačna korekcija, dolazak mesijanskog doba (ne u religioznom, već u kabalističkom smislu)

  masach - zaslon, snaga volje za odbijanje primanja božanskog svjetla na egoistični način

  Ashlagova metoda - reinterpretacija lurijanske kabale prilagođena i nereligioznim Židovima i ne-Židovima (goyim) modernog doba

  machsom - barijera između normalne i duhovne percepcije

  Eto to je za uvodni post... Napominjem da su ovo najopćenitija značenja tih termina. Svaka škola ima svoje finese, svoje interpretacije tih pojmova, no uglavnom nema neke drastične razlike. Pojedinačno objašnjenje tih pojmova tražilo bi stručnost i podosta teksta, pa sam stavio samo opće natuknice tek toliko da se može razumijeti ono što se piše o kabali.

  Budući da je kabala golemo područje sa mnogo stručne terminologije, ovaj popis bi se mogao odužiti i na nekoliko stranica.
  Last edited by tehuti; 17-04-11 at 17:03.

 2. #2
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  olam, olamot - svijet, svijetovi i u kozmološkom i u duševnom smislu

  gilgul nefesh - reinkarnacija duše


  Razine duše:

  yechida- duhovna iskra kao izvor bića na razini beskonačnog svjetla Or Ein Sof

  chaya - duhovni dio duše, duša na razini svijeta Atzilut (svijet arhetipova, emanacije)

  neshamah - mentalni dio duše, duša na razini svijeta Beriyah (svijet stvaranja)

  ruach - emotivni dio duše, duša na razini svijeta Yetzira (svijet formacije)

  nefesh - animalni dio duše, duša na razini svijeta Assiah (svijet akcije)


  atzmut - Božja esencija, potpuno nespoznatljiva, koncept koji je čak viši i od ein sofa

  Adam kadmon - prvobitni arhetipski čovjek, najviša emanacija beskonačnog svjetla

  bohu - praznina, primarna materija

  tohu - kaos, konfuzija, primarni kaos

  tzaddik - pravednik, duhovni učitelj
  Last edited by tehuti; 17-04-11 at 17:04.

 3. #3
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Ein (Ain ili Ayin) - ništavilo

  Ein Sof - bezgranično ništa

  Ein Sof Or - bezgraničnog svjetlo

  tetragramaton - Božje ime od 4 slova (YHVH)

  kli - posuda, želja, stvorenje, odnosi se na osobu i njezinu želju za primanjem

  tzimtzum - ograničavanje, restrikcija, povlačenje svjetla Ein Sofa da bi nastao prostor za kreaciju

  etz chaim - drvo života

  Elohim - kreativni aspekt Boga, jedno od božanskim imena

  gematrija - numerička metoda u kabalističkoj egzezgezi, odnosno tumačenju spisa (svako slovo ima određenu numeričku vrijednost)

 4. #4
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  hitbonenut - kontemplativna meditacija na sveta učenja, najčešće prakticirana u Chabad ogranku kabale i judaizma

  hitbodedut - spotnana meditativna molitva na materinjem jeziku, omiljena metoda meditacije Breslov hasida (jedna od hasidskih sekti unutar ortodoksnog judaizma)

  partzuf - naličje Boga, određena struktura sefira na određenom levelu korekcije

  Zeir Anpin - jedan od partzufim (naličje Boga, konfiguracija), muška sefira Tiferet (ljepota), no sam Zeir Anpin se sastoji od 6 sefirot: Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod i Yesod. To je Yetzirah (formacija) razina korekcije. Simbolički, Zeir Anpin je sin u "božanskoj obitelji" dok je Nukva ili Malkut ženski partzuf ili kći u božanskoj obitelji. Zeir Anpin se može prevesti kao "malo lice" ili "mali mozak". Njega arhetipski u Tori predstavlja Jakob.

  Nukva - partzuf Malchuta, zaručnica Zeir Anpina, ženski dio snage korekcije u čovjeku.

  or yashar - direktno svjetlo koje potječe od Stvoritelja i predstavlja njegovu apsolutnu nesebičnost davanja užitka svim stvorenjima.

  zivug - unija, duhovni brak partzufa/duhovnih naličja. Posebno se odnosi na uniju Zeir Anpina i Nukve (Malchut).

  mitzvot (jednina: mitzva) - zapovjedi, vezano za obnašanje religioznih naputaka prema Tori i Talmudu, te općem židovskom zakonu. Termin koji se odnosi i na mistične unutarnje akcije.

  halakha - golemo tijelo židovskih zakona postupanja u društvu, obnašanja religioznih naputaka, sve od mode pa do vrsta devocije i proslava blagdana.

  hasidizam - grana ortodoksnog judaizma koja je specifično otvorena za misticizam i kabalu, odnosno "prizemljeni misticizam za običnog čovjeka".
  Last edited by tehuti; 21-04-11 at 20:06.

 5. #5
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  ohr pnimi - probavljeno svjetlo, unutarnje svjetlo koje je došlo od Stvoritelja, tj. svjetlo koje osoba može percipirati u sebi, skraćeno - primljeni užitak

  ohr hozer - reflektirano svjetlo od masacha (zaslona), odbijanje primanja svjetla na egoističan način, tj. vraćanje viška svjetla svom izvoru (Stvoritelju)

  ohr makif - okružujuće svjetlo, dio užitka koji nije bio primljen

  malchut - kli, želja za primanjem, stvorenje, stvoreno

  shefa - božanski protok svjetla u smjeru kreacije

  klippot - jednina: klippa, "ljušture", sile egoizma koje brane protoku svjetla da prođe

  Sefer Yetzira - ranosrednjovjekovni mistični spis o prirodi Božjeg stvaranja brojevima, slovima i riječima, temeljni spis ma'ase bereshit struje misticizma, lingvistički orijentirana kozmologija kao i praksa
  Last edited by tehuti; 29-06-11 at 22:05.

 6. #6
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  merkava - "kočija", vizija biblijskog proroka Ezekijela, ime mistične struje u talmudskom judaizmu

  ma'ase merkava - "rad kočije", konkretan izraz koji se odnosi na merkava misticizam kao pokret i praksu

  ma'ase bereshit - "rad stvaranja", konkretan izraz koji se odnosi na lingvistički misticizam post-talmudskih vremena

  tzeruf - meditativne manipulacije i permutacije slova hebrejskog alfabeta u sustavu proročke kabale

  kabbalah ma'asit - "praktična kabala", magijska kabala koja uključuje uporabu rituala, amuleta i priziva raznih entiteta - praksa je dugo smatrana heretičkom i zabranjenom.

  kabbalah iyyunit
  - kabbalah koja se bavi kontemplacijom i studijem svetih spisa, praktične metode su uglavnom devocijske i kontemplativne prirode

  teshuva - iskupljenje, pokajanje, povratak
  Last edited by tehuti; 13-07-11 at 15:10.

 7. #7
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  iyyun - pogledati pod hitbonenut

  Chabad - hasidska dinastija u judaizmu

  Breslov ili Breclav - hasidska dinastija u judaizmu

  yesh - bitak, "nešto", biti

 8. #8
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  chabadnik - yiddish (dijalekt židovsko-njemačkog) slang riječ za pripadnika Chabad judaizma

  middot - emotivni atributi, karakterni atributi

  Tanach, Tanakh - Stari Zavjet

 9. #9
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  tevuna - dubinsko razumijevanje, internalizacija koncepta ili ideje u srce

  avoda - božanska služba, devocija, pobožnost

  Da'at Tachton - niži Da'at, niža razina znanja

  Da'at Elyon - viši Da'at, viša razina znanja

 10. #10
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Rabin - naučnik, učitelj židovske religije, tumač svetih spisa, moralni i intelektualni vođa židovske zajednice s velikim naglaskom na poznavanje židovskog zakona, kodeksa, pravila i uređenja vjerskog života u nekoj zajednici. Da bi se došlo do te titule, mora se proći kroz vrstu škole - studirati Talmud, Toru, pisanu i usmenu Toru i zakone nakon čega se polaže ispit za diplomu s titulom rabina. Rabin se osim sa legalnim i religioznim bavi i socijalnim, moralnim i etičkim pitanjima. Proces izučavanja za rabina je drugačiji od denominacije do denominacije, ali postoje i regionalne razlike u ophođenju i dobivanju te funkcije. U ortodoksnom judaizmu to je preko ješive ili vjerskog učilišta, u konzervativnom judaizmu to je seminarij (sjemenište), u reformiranom judaizmu neka priznata teološka škola. Do izvjesnog vremena rabini su bili samo muškarci, dok u liberalnim denominacijama ulogu rabina obnašaju i žene. Rabin nije u celibatu. Dapače, on ima imperativ da osnuje obitelj i da prakticira doktrine židovske vjere i etike u bračnom i obiteljskom životu, kao i u već spomenutom komunalnom (društvenom).

Closed Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts