+ Reply to Thread
Results 1 to 8 of 8

Thread: Krist (LOGOS) kao ključ

 1. #1
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  size="tall"

  Krist (LOGOS) kao ključ

  Preko gematrije (kabalistička numerologija) ćemo također uvidjeti povezanost Oca, Sina i principa balansa, spiritualne bespolnosti. Prilaem gematrijsku tablicu uz tekst da se lake računaju vrijednosti riječi i rečenica.  Ako zbrojimo hebrejske riječi Kether (kruna) i Tiphareth (ljepota) kao:  Riječ se sastoji od slova kaph, teth i resh. Zbrojimo njihove numeričke vrijednosti: 20 + 9 + 200 = 229

  Sada isto učinimo i sa Tipharethom: teth + peh + aleph + resh + teth = 9 + 80 + 1 + 200 + 9 = 299  Zbroj Oca (Nousa) i Sina (Logosa) daje 528, to svedeno na jednu znamenku daje 5 + 2 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6 , broj Sunca. 5 + 2, ljudska borba (broj 5 pentagram simbol čovjeka) protiv dualnosti (broj 2) zajedno sa brojem 8, brojem beskonačnosti, sveukupno predstavlja istinsku, beskonačnu potragu (borbu) za Jedinstvom. Jedinstvom u Čovjeku to ga simbolizira broj 15 (1 = Monada, 5 = broj čovjekovih udova i fizičkih osjetila, te elemenata) ili geometrijski simbol pentagrama.

  Nadalje, broj 528 krije veliku tajnu:

  Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti Izaija 22:22

  Broj poglavlja i paragrafa u oba slučaja je mističan 22, kao i broj staza na Drvu ivota, broj slova u hebrejskom alfabetu i broj karata Velike Arkane Tarota.

  Ključ se kae Maphte'ach ili:  Mem + peh + tau + cheth = 40 + 80 + 400 + 8 = 528

  Dakle, misterija unije Kozmičkog Oca i Kozmičkog Sina (Kether + Tiphareth) je ustvari KLJUČ. Ključ spoznavanja sebe i Kozmosa. Kada čovjek spozna Sina u sebi moe spoznati Oca ili ako ne doivimo Sebe, kako ćemo shvatiti svrhu Kozmosa?

  Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Krist Isus 1. Poslanica Timoteju (2:5)

  Posrednik Boga i ljudi u grčkoj verziji Biblije Mesites Theou kai anthropos  Numerička vrijednost teksta je 3168 = 6 x 528 (ključ)

  Kurios Iesous Christos = čovjek Krist Isus  = 3168 = 6 x 528 (ključ). estog dana stvoren je čovjek (nema veze s doslovnim tumačenje kao ni ita u Bibliji).

  Ako je 6 broj čovjeka, a Krist nosi ključ, onda preko unutarnje Svjetlosti ili ključa spoznaje dolazimo do otkrića Boje slave, jer on je Logos, svjetlost due.

  Dakle, imamo numeričku podudarnost u istoj rečenici:

  Kurios Iesous Christos = 3168 (6 x 528) = Mesites Theou kai anthropos
  odnosno: čovjek Krist Isus = 3168 (6 x 528) = posrednik ljudi i Boga.

  Identitet Logosa i njegova prava priroda je utvrđena ovim gematrijskim povezivanjem. Naravno, gematrija ima vie metoda pridavanja vrijednosti slovima, te razne metode daju razne rezultate. No, posebno je intrigantno koliko koincidencija ima u različitim riječima te koliko se poveznica stvara među njima. Ponekad čovjek pomisli kako je riječ o čistoj slučajnosti, ali kroz bolje poznavanje strukture hebrejskog jezika, nameće će se logičan zaključak kako je Biblija i općenito hebrejski jezik posebno koriten za kodiranje Tajne Doktrine, na svjesnoj i nesvjesnoj razini i da postoji organizirani dizajn iza svega toga. Biblijski kod ima toliko razina i dubina značenja da se prosječni vjernik krćanin koji pobono čita i doslovno shvaća Bibliju moe rastopiti nad samom pomisli da je knjiga toliko duboka i vieslojna.

  Mispar Shemi metoda u gematriji kae da svako slovo ima numeričku vrijednost koja se sastoji od zbroja svih slova koje čine ime tog slova. Npr. riječ Aleph se sastoji od Aleph + Lamed + Peh ili 1 + 30 + 80 = 111.
  Na isti način riječ Yehoshua (Isus) ima vrijednost 528. Riječ Yeshua ili spasenje, tj. drugi način pisanja riječi Yehoshua ili Isus, također ima gematrijsku vrijednost 528.

  Hebrejski alfabet ima 22 slova. Grčki alfabet ima 24 slova. 22 x 24 = 528.

  Hebrejska riječ HaAlephbeyt ili alfabet = 528  Nevjerojatna slučajnost. U drevnoj ezoterici raznih kultura, slova i pismo je smatrano izraavanjem Duha u vizualnom obliku uz posredstvo ljudskog pisma. Na taj način originalni alfabeti drevnih naroda predstavljaju cjelokupne magijske sustave simbola kao rune. Svako slovo predstavlja neku Ideju ili arhetip. Meditacija na određena slova ili riječi dovodi do određene spoznaje. Originalno, većina alfabeta je nastala crtanjem zvijezdanih konstelacija jer je tovanje zvijezda bila prva ljudska religija uz tovanje vatre. Dakle, postoji sustav korespondencije između filozofsko-ezoterijskih koncepata i njihovog vizualnog prikaza u obliku pisma. Drevni rabini kabalisti su znali da je cijeli hebrejski alfabet mapa Kozmosa u hijerarhijskom obliku. Ako je Alfabet = 528, to bi značilo da je alfabet ključ. Da li to ima veze s Logosom? Jasno, 22 x 24 ili 528, broj slova u dva alfabeta pomnoena daju broj koji simbolizira ključ. Alfabet ima svoj raspon. Alfabet simbolički i grafički prikazuje razvoj prve Ideje u Umu Kozmosa (Nous) od njezinog početka pa do kraja (ja sam početak i kraj, alfa i omega). Ako je alfabet prikaz razvoja Ideje ili Misli (Riječi Boje) u svemoćnom Umu cijelog Kozmosa, barem po okultnoj percepciji, onda je alfabet simbol Logosa, jer pisano slovo je samo nia manifestacija Riječi-Logosa koja proizlazi iz Uma.

 2. #2
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Iz svega ovoga slijedi da je Bog inkarniran u čovjeku kao Logos ili Razum/Misao. Štovanjem centra svojeg Bića, odnosno Logosa (čiji je fizički Isus Krist samo simbol), ustvari odajemo hvale Nebeskom Ocu, Nousu, Kozmičkom Umu koji obuhvaća sve multiverzume i djeluje kao prvi pokretač silnica u tom moru arhetipskih Ideja.

  „Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.“ Ivan 14:6

  Upravo tako. Ako želimo doseći Kether ili Krunu Drveta Života, ne možemo samo tako do nje. Trebamo obitavati u Tiferetu (Kristu) ili centru. Tek što smo upoznali centar, možemo se uzdići u krunu postojanja. Jer kako smo matematikom dokazali, Krist odnosno Tifaret (Sunce) je posrednik između mikrokozmosa i makrokozmosa, između čovjeka i Boga.

 3. #3
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Vezano za temu:

  Svako pojedino slovo tetragramatona (četveroslovno ime) odgovara jednom od Olamot, univerzuma. To su Atzilut - svijet ideja, Beriyah - svijet formacije, Yetzirah - svijet stvaranja i Asiyah - materialni svijet manifestacije.

  Postoji još jako puno ideja vezanih za Božje Ime, no ono više služi kao dijagram i shema nego kao neko osobno ime. Kasnije se nasilu pokušavalo ubaciti samoglasnike da bi riječ bila izgovorljiva, no mistici - kabalisti tvrde da je Božje Ime ustvari neizgovorivo čovjeku jer je ono kreativna formula.

  Božje Ime napišemo vertikalno yod + he + vau + he:  "Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju" Postanak 1:27

  Ne liči li Božje Ime na čovjekovu anatomiju? Nije li klin slova vau, dakle vrh tog slova (treće slovo odozgo) na mjestu srca? Prvo slovo yod je glava, drugo slovo he - ruke, treće slovo vau - kralježnica i srce, zadnje he - noge i niži abdomen.

  Što će reći da je Bog u čovjeku i da ga prvo tamo treba prvo tražiti.  Kada se i slovo shin (ovo koje izgleda kao kruna a simbolizira Duh Sveti) naseli u srce čovjeka nastaje YHŠVH ili Yeshua (Mesija), više Jastvo kojeg zovemo Isus.

  Dakle, Kristom postaje svatko tko uspije utjeloviti vatreno slovo šin - Duh Sveti.

 4. #4
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350


  Crtež njemačkog mistika Jakoba Boehmea (1575 – 1624).

  Ime Božje je manifestirano kroz pitagorejski tetraktis (istostranični trokut od 10 brojeva), no tek je u invertiranom srcu, dakle ljudskoj mističnoj želji za unijom, ispisano ime u potpunosti - YHŠVH. Tek preko unutarnjeg Isusa, višeg Jastva, može čovjek percipirati svog Oca.

  „Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.“ Ivan 14:6

 5. #5

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Quote Originally Posted by tehuti View Post


  Crtež njemačkog mistika Jakoba Boehmea (1575 – 1624).

  Ime Božje je manifestirano kroz pitagorejski tetraktis (istostranični trokut od 10 brojeva), no tek je u invertiranom srcu, dakle ljudskoj mističnoj želji za unijom, ispisano ime u potpunosti - YHŠVH. Tek preko unutarnjeg Isusa, višeg Jastva, može čovjek percipirati svog Oca.

  „Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.“ Ivan 14:6
  Vjeruješ li u brojne Kristove silaske kao Bude,Krišne,Zaratustre...?
  Nalaziš li u Bibliji činjenica za to?

 6. #6
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Vjeruješ li u brojne Kristove silaske kao Bude,Krišne,Zaratustre...?
  Nalaziš li u Bibliji činjenica za to?
  Nisam baš sklon tim antropozofskim teorijama. Smatram da je Moshiach, mesija ili Spasitelj - sila koja se otkriva tek pred buđenje duhovne percepcije. To je sila koja prije svega djeluje na individualnoj razini. Iz toga razloga što smatram da je to prirodna sila korekcije čovjekovog ega, ne dajem joj nikakve druge odlike, pa ni antropomorfni identitet ili kvalitete. U povijesni kredibilitet religija koje se temelje na objavi imam dosta razloga sumnjati, no tu sumnju shvaćam kao potpuno nešto posve razumno.

  Za mene je sila korekcija ili mesija sila mikrokozmičkom ali i makrokozmičkog karaktera (u smislu progresije zajedničke duhovnosti).

  Gornji citat "nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni" shvaćam kao poziv višeg jastva (Krist) na doživljaj transcendentne stvarnosti (Otac) jer samo kroz introspektivni proces vraćanja na izvor manifestacije ega možemo do "JA JESAM" stvarnosti.

 7. #7
  Ajant's Avatar
  Join Date
  May 2011
  Location
  Somewhere over the Rainbow
  Posts
  64
  Quote Originally Posted by tehuti View Post
  Gornji citat "nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni" shvaćam kao poziv višeg jastva (Krist) na doživljaj transcendentne stvarnosti (Otac) jer samo kroz introspektivni proces vraćanja na izvor manifestacije ega možemo do "JA JESAM" stvarnosti.
  Da, zanimljivo shvačanje. I ja sam istog mišljenja. Samo što mislim i da Isus Krist stvarno je bio utjelovljeni Bog. A isto tako i Sin Čovječji.

  Normalno je sumnjati u objavljene religije, ima ih dosta. Kao što su to abrahamske religije, ali i kao što je to (paganska) religija starih Etrušćana. Ipak je potrebno vjerovati, jer bez vjerovanja u nešto je moguće cili život biti skeptikom, i sumnjati. Što, na kraju krajeva, nije zdravo.

  Sad sam otišao malo van teme... Nisam ni ja sklon antropozofskim teorijama, Buddha i Gandhi su bile prosvijećene osobe, dok je Krist ipak bio donositelj mača, tj. Riječi. A Riječ je Bog, i Bog je riječ, te sve biva po Onome koji je donio Riječ.

  Iako sam Zen Buddhist po filozofiji življenja, po vjeroispovijesti sam katolik.

 8. #8
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Quote Originally Posted by Ajant View Post
  Da, zanimljivo shvačanje. I ja sam istog mišljenja. Samo što mislim i da Isus Krist stvarno je bio utjelovljeni Bog. A isto tako i Sin Čovječji.
  Nisam vjernik, pa ne djelim isto mišljenje. Ja sam agnostik, a nikad nisam ni kršten mada sam rođen u kršćanskoj obitelji. Za mene su sve priče u Bibliji, samo priče koje imaju alegorični, anagogički, metaforički ili moralni značaj. Što se tiče povijesnosti, to je pitanje koje ostavljam onima koji se time bave.

  Normalno je sumnjati u objavljene religije, ima ih dosta. Kao što su to abrahamske religije, ali i kao što je to (paganska) religija starih Etrušćana. Ipak je potrebno vjerovati, jer bez vjerovanja u nešto je moguće cili život biti skeptikom, i sumnjati. Što, na kraju krajeva, nije zdravo.
  Ja sumnjam u sve pa čak i u to da sumnjam. Hehe. Šala. Istina je da nije dobro ni u jednom otići u ekstrem. Mora postojati sastajalište vjere i razuma, ono što u kabali zovemo "srednja linija".

  Sad sam otišao malo van teme... Nisam ni ja sklon antropozofskim teorijama, Buddha i Gandhi su bile prosvijećene osobe, dok je Krist ipak bio donositelj mača, tj. Riječi. A Riječ je Bog, i Bog je riječ, te sve biva po Onome koji je donio Riječ.
  Ja sam ovim upisima iznad htio reći da čovjek treba tražiti samo unutra ako želi naći Logosa, tj. Sina. To je analogno traganju za izgubljenom Riječi/lozinkom velikog majstora u masoneriji. Čovjek to nešto može percipirati samo iz sebe a za to mu ne trebaju nužno idoli i imena.

  Iako sam Zen Buddhist po filozofiji življenja, po vjeroispovijesti sam katolik.
  Zanimljiva kombinacija. Vidio sam stranice Zen kršćanstva. Čak i to postoji. Slava new ageu!

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts