Izjave u Postanku od kojih dolazi koncept 10 sefira:1. Keter (Kruna):

U početku stvori Bog nebo i zemlju. Postanak 1:1

2. Hokmah (Mudrost)

Tada reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I postade svjetlost. Postanak 1:3

3. Binah (Razumijevanje)

Tada reče Bog: "Neka bude svod posred voda, i neka rastavi vode od voda!" Postanak 1:6

4. Chesed (Milost)

Tada reče Bog: "Voda pod nebom neka se skupi na jednom mjestu, i kopno neka se pokaže!" I tako se dogodi. Postanak 1:9

5. Geburah (Grubost)

Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi. Postanak 1:11

6. Tiferet (Ljepota)

Tada reče Bog: "Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noći, kao znakovi neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine." Postanak 1:14

7. Netzach (Pobjeda)

Tada reče Bog: "Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskim!" Postanak 1:20

8. Hod (Slava)

Tada reče Bog: "Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje, što gmižu, i zvijeri zemaljske, sve po vrsti njihovoj!" I tako se dogodi. Postanak 1:24

9. Yesod (Temelj)

Tada reče Bog: "Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim, što gmiže po zemlji!" Postanak 1:26

10. Malkut (Kraljevstvo)

I Bog reče: "Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje, što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima, u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu! Postanak 1:29