+ Reply to Thread
Results 1 to 5 of 5

Thread: INRI - ezoterične interpretacije

 1. #1
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  size="tall"

  INRI - ezoterične interpretacije  Natpis koji je prikucan na Isusov križ zapravo je kratica formule Iesus Nazarenus Rex Judaeorum koja upućuju na titulus, to jest na natpis koji je, prema rimskom običaju, donosio razlog Isusove osude: "Isus Nazarećanin, kralj židovski" (Iv 19,19).

  Alkemijsko tumačenje je relativno nedavno, dakle od 1500-ih, no tiče se dubljeg značenja INRI formule:


  Crtež iz alkemijskog trakta "Atalanta Fugiens" od Michael Maiera (1617.):  Amblem broj 33 u knjizi.

  Što kaže sam Maier:

  "The Discourse:

  It is remarkable in Nature that at the coming on of Winter Froggs and Leaches lye under Water as if they were dead, and in the Spring by the Operation of the Sun's heat recover sense and motion so as to be able to perform the Actions of a sensible life. But if in the Winter time they be found in the Waters and brought into Warm Air or a Stove, immediately they begin to move as in Summer. From whence it appears that nothing is wanting to them but Externall Heat to excite the Naturall Internall heat and bring it to Action.

  After the same manner do the Philosophers speak of their Hermaphrodite. For if he appears dead as he lyes in darknesse he then requires the Heat of Fire. But he is said to lye in darknesse as being left in a dark and most cold Winter's night, that is he remains in Blacknesse, which is a sign of Cold, from which he ought by a greater intensity of Fire to be brought to Whitenesse and by a greater still to Rednesse. For without Heat, as Bodillus in the Turba says, nothing is generated. And a Bath of intense heat causeth a Body to perish, but if it be cold it drives it away. But if it be temperate it becomes agreeable and pleasant to the Body. Bonellus likewise says: "All things that live do also die according to God's pleasure. Therefore that Nature from whom moisture is taken, when it is exposed by night, seems like a dead man; and then that Nature wants fire till the Body and Spirit of it be turned into Earth, and then it becomes dust like a dead man in his Tomb. These things being accomplished God restores the Spirit and Soul to it, and all infirmity being taken away our Nature is comforted and amended. It is requisite therefore to burn that Matter without fear." Fire therefore, which destroys all other things, repairs this and is its life as it is their Death.

  One only Phoenix there is, which is restored by Fire, renewed by Flames and revived out of Ashes; and this, being known only to the Philosophers, is burnt and restored to life, whatever others fabulously may report of a certain Bird that never yet was seen or had any Being."


  Maier kao i svi ostali alkemičari tvrdi da je spiritualna vatra odgovorna za svu regeneraciju u prirodi, vidljivu i nevidljivu. Čovjek također posjeduje svoju unutarnju vatru, međutim ona još ne gori punim intenzitetom da bi mogla zapaliti i transformirati ego. Stoga je vatru potrebno pojačati drugom vatrom (vatrom koja se nalazi na nebesima).

  INRI je alkemijska formula transformacije i regeneracije:

  INRI

  Igne Natura Renovatur Integra

  ili

  Ignis Natura Renovat Integram

  (Prirodu vatra regenerira u potpunosti)

  Prirodu jedino plamen vatre može činiti da se giba. Svaka promjena u Kozmosu je djelatnost Skrivene Vatre, Spiritus Mundi.

  Duh Sveti je agent transformacije, to je aktivna vatra, spiritualni merkurij-živa koja ključa u ljudskoj duši pri stjecanju viših stanja svijesti.

  Isto kako sunce izlazi svakog dana, tako i njegova toplina nužno opskrbljuje materijalni bitak i cijelu prirodu. Priroda spiritualne topline je identična. Ona je ciklička, to je vatra koje nikad ne izgara a uvijek gori.

  Ako se sjetimo da je znak INRI stajao Isusu iznad krune sa trnjem, dakle iznad glave, možemo povući paralelu: riječ je o vatri sa nebesa koja pročišćava ljudsko jastvo (Isus), a upravo je mit o Isusu alegorija za transformaciju duše. Ta vatra koju predstavlja Duh Sveti (Ruach HaKodesh) je agent pretvorbe i bez njega nikakav visoki duhovni stupanj nije moguć.

  Otuda i značaj vatrenog krštenja. Taj termin je izvorno ezoteričan. Voda pročišćuje nečistoću, no ona nema moć da rastali iskonsko zlo u čovjeku (ego), to može samo unutarnja vatra uz pomoć nebeske vatre.

 2. #2
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Jer je "Bog naš oganj, koji spaljuje." Poslanica Hebrejima 12:29

  Ime Božje (tetragramaton, YHVH) u svojoj alternativnoj verziji, INRI, sadrži ideju pročićavajuće vatre.

  Akronim, tetragram INRI stoji Isusu iznad glave = vertikalna prečka križa, duža prečka koja simbolizira uspon u nebesa, odnosno prosvjetljenje.  Kao što je vidljivo iz ove male tablice korespondencija, hebrejska slova INRI, odnosno yod, nun, resh, yod imaju redom vrijednosti 10,50,200,10, sveukupno 270. Taj broj je povezan sa ciklusima zodijaka na način prikazan na slici. Pitagorejci su smatrali taj broj brojem inkarnacije. Ljudsko dijete se nalazi u prenatalnm stanju prosječno 270 dana ili 9 mjeseci. 25.920 godina se naziva Platonova godina ili vrijeme koje je potrebno Sunce da prođe svih 12 znakova zodijaka (svaki znak 2160 godina). To je još jedan pokazatelj kako INRI formula predstavlja konstantno regeneriranje prirode vatrom, kretnjom, akcijom... (Ignis Natura Renovat Integram = Prirodu vatra regenerira u potpunosti).

  Isto, tako vidljiva je i korespondencija sa elementima prirode, njihovim hebrejskim imenima, sa 4 božanske forme i 4 faze sunca, odnosno godišnjih doba i 4 faze pretvorbe Kamena Mudraca.

  Suvereni Princ Ružinog Križa, 18. stupanj crvene masonerije (Scottish Rite) ima za šifru, svetu riječ akronim INRI.

  Moderni gnostički učitelj Samael Aun Weor je koristio INRI kao mantru za buđenje vatre u čovjeku i za razvoj vidovitosti:

  "but also we have another mantra, or another sacred name, which is INRI, a four-lettered name that we must not pronounce in vain; because it is a magical mantra that allows us to put into activity the fire, which is God; Because God is fire, the Holy Ghost, the fire that is in activity in the chakras with the mantra INRI, when we know how." Samael Aun Weor

 3. #3
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Evo što srpski mason Slobodan Skrbić kaže u svojoj knjizi Fiat Lux:

  "Ova četiri elementa su označena imenom, "tajnom rečju" INRI, i ono za mnoge ima različito značenje. Budući da masonerija nije dogmatična, niti religiozna, ona prenosi drevno znanje kao simbol te vidimo da hrišćani to tumače kao IESUS NAZAREMUS REX IUDEORUM, dok hermetisti i alhemičari tu reč shvataju kao IGNE NITRUM RORIS INVENITUR, a drugi filozofi kao IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA. Ta četiri velika slova stoje i za sama četiri elementa IAMMIM, Voda; NOUR, Vatra; ROUAH Vazduh; IEBEŠAH, Zemlja. Ova Tajna Reč simbolično prenosi smisao onog sačinitelja naše duše čijom spoznajom dolazimo do Spoznaje Boga. Bilo da je to sam proces simboličnog pročišćenja prirode vatrom, bilo da je to duboka svesnost o četiri elementa, bilo da je to hrišćansko verovanje u Spasitelja Isusa Hrista, ona znači put do Boga. Kroz ovaj Krst dolazimo do Svetoga Trojstva."

  "Ono što stepen Suverenog Princa Ruže i Krsta i Viteza Orla i Pelikana čini izuzetnim je prenos i poimanje Velikog Imena sastavljenog od četiri slova. I.N.R.I.

  Ovo ime nosi izuzetnu sličnost sa hebrejskim Tetragramatonom JHVH, koji je ustvari Ime Boga, Jehova, a ustvari i jeste to ime samo pojmljeno na drugoj razini. JHVH ima mnogo hermetičkih tumačenja, od shvatanja četiri kabalistička sveta, preko smisla kreacije i manifestacije sveta, do same božanske vibracije kojim se personifikuje Bog kroz Ime, a znajući Ime boga čovek mu je ravan, što opet asocira na staru egipatsku legendu po kojoj je boginja Izida znajući Ime Sunca uspela, uz pomoć Boga mudrosti, Tota, da oživi i izleči Velikg Boga Ozirisa, da bi zatim sa njim začela i dobila dete, boga Horusa. Ovo sve i jeste alegorija na prirodu, na život, smrt i preporađanje. Ovo je sve misterija Sunca, Živog, Umrlog i Uskrslog u Bogu. Kako se poima to ime? Iesus Nazarenus Rex Iudeorum - Isus nazarećanin kralj judejski, kako je pisalo na krstu njegove patnje, krstu na kome je kralj judeje i duhovni sveštenik u istome, bio razapet, na kome je u patnji umro i sa koga se uzdigao u Nebo.

  Igne Natrua Renovatur Integra - Priroda se potpuno obnavlja kroz vatru.
  Ignis Natura Renovat Integram - Vatra potpuno obnavlja prirodu.
  Ignem Natura Regenerado Integrat - Regeneracija, prirodu održava vatrom.
  In Nobilis Nascente Regnat Iehovah - Jehova vlada među plemenitima.
  In Nobilis Nascente Regnat Iesus - Isus vlada među plemenitima.
  Iesus Nascente Ram Innovatur - Uskrsli Isus obnavlja granu.
  Igne Nitrum Roris Invenitor - Rosa susreće kamen i vatru.
  Insignia Naturae Ratio Invenitor - Razum prosvetljuje prirodnim simbolima.
  Inter Nos Regnat Indulgentia - Među nama vlada dobrota.
  Intra Nobis Regnum Iehova - Kraljevstvo Božje je u nama.
  Iustum Necare Reges Imperia - Pravedno je ubiti lažne kraljeve.
  Iustitia Nunc reget Imperia - Pravda sada vlada kraljevstvom.
  In Neci Renascor Integer - U smrti se preporađa nevin i čist.


  Slova INRI se mogu shvatiti i kao Judeja, Nazaret, Rafael i Juda. Ali i kao akronim za hebrejska slova Iam, Nur, Ruah i Ievešah koja predstavljaju četiri elementa. Postojanje ovoliko mnogo različitih shvatanja ukazuju na uzvišenost tog imena, te reči, na univerzalnost sa kojom je možemo prepoznati, kao i to da biblijska tumačenja nisu dovoljna već da mogu i trebaju da dobiju druga značenja koja smislom produbljuju shvatanje i prenose prosvetljenje.

  Jod, Nun, Reš i Jod su četiri slova koja u ovakvom procesu označavaju opet, višestruka značenja. Jod je zametak, Nun je majčina materica, a Reš je rođeno dete - Sunce, koje poseduje Jod tj. svoj potencijal za kreiranje, tj. svoju volju. Jod je Bog Otac, Nun je Priroda, a reš je Sunce na nebu koje obasjava zemlju, dok je Jod božansko prisustvo u svemu. Jod je kreativni oganj, Nun je prenošenje i sadržavanje kreacije kroz medijum vode, Reš je vazduh, ispoljena uzvišenost Bića, a Jod je Zemlja koja skriva u sebi sve potencijale. U Tarotu, Jod je prikazan kao Pustinjak, Samotnik, Nun kao Smrt, a Reš je Sunce. Sam niz opet upućuje na život, smrt i preporađanje. Ovaj kontinuitet je poimanje Besmrtnosti Duše Čoveka."

 4. #4
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Ovi notarikoni (kriptografski akronimi) koja spominju vatru su ustvari reference na Duh Sveti koji je iznad Shamayim ili vatrenih nebesa. Duh Božji koji bdije nad vodama, kako kažu Spisi. Priroda Duha Svetog je da on, "ono" nanovo regenerira prirodu svojim destruktivnim djelovanjem. Duh Sveti = Shiva, uništavatelj.

  To je alkemijska vatra, ponekad se veže za Kundalini koji može biti kreativan ali i destruktivan.

  "Intra Nobis Regnum Iehova - Kraljevstvo Božje je u nama."

  Ovo je vjerojatno najlijepši notarikon u nizu. Nije to istina? Vatra Božja, spiritualni merkurij-živa je u čovjeku. To je centralni dio Solomonovog Hrama, to je svetinja nad svetinjama u kojoj se čuva Kovčeg Saveza, pretinac u kojem prebiva Duh Sveti (Shekina, Ruach HaKodesh) ili ženski aspekt Boga. Čovjek koji putuje stazom duha, prije ili kasnije pronalazi Tajnu Riječ koja je zakopana u ponoru jastva.

  Teško da se ovoj izjavi iz Spisa može što dodati a da joj se ne oduzme jednostavnost i nedvosmislenost izričaja.

 5. #5
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Duh Sveti ili aktivni duh sa nebesa (grlica) mora lebdjeti nad Gralom, nad ljudskom dušom, inače ta destruktivna energija neće biti kanalizirana. Ona je nužna, složit ćemo se...

  Vatreni duh, Duh Sveti (Ruach HaKodesh) sa Nebesa (HaShamayim):  Sv. Ivan Krstitelj, krštenje:  Silazak Duha Svetoga.

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts