+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: Riječ "Izrael"

 1. #1
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  size="tall"

  Riječ "Izrael"

  IZRAEL

  Riječ Izrael u ezoterijskoj tradiciji Kabale nema samo značenje specifične nacije ili države.

  Najraniji spomen riječi Izrael u biblijskim spisima je kao osobno ime dano patrijarhu Jakovu nakon što se borio s anđelom. Jakov je aspekt čovjeka koji teži duhovnom. Alternativno značenje riječi Izrael je sam čovjek jer riječ Izrael znači „onaj koji se hrva sa Bogom“, tj. čovjek duhovne inklinacije. U molitvi Shema Israel ili „počuj Izraele“ prije svega ovo „Izrael“ se odnosi na individuu čovjeka jer se u toj molitvi afirmira jedinstvo i apsolutnost Boga a ta istina nije namjenjena samo za naciju Izrael već za cijelo čovječanstvo. Dakle, ta sveta istina se priopćava svakoj individualnoj jedinki koja je spremna na test, na hrvanje s Bogom.

  Gematrija riječi Izrael je 541 (yod+shin+resh+alef+lamed) što je također gematrija od „HaMitzvot“ ili „zapovijedi“. Zapovijed u dubljem ezoteričnom smislu judaizma je izvršavanje onih aktivnosti koji čovjeka približavaju božanstvu. U obje riječi, i Izrael i zapovijed imamo istu duhovnu poruku, odnosno nastojanje za poboljšanjem i moralno-duhovnim uzdizanjem.

  U Postanku 28:16 čitamo:

  „I Jakov se probudi od sna svojega i povika: "Zaista, Gospod je na ovom mjestu, a ja ne znadoh!“

  Napisano na hebrejskom, ovaj boldani dio iznosi 541, zbrajanjem vrijednosti pojedinih slova.

  Na kojem je to mjestu Gospod? Odgovor je u čovjeku.

  Izlazak 13:3:

  I Mojsije reče narodu: "Spomenite se ovoga dana, u koji izađoste iz Egipta, iz kuće ropstva; jer vas rukom jakom Gospod izvede odanle.

  Boldani izraz je Yih Tzav Tem ili u slovima yod+tzadi+alef+tau+mem = 541. U Kabali Egipat predstavlja mjesto tame, egoizma, Malkut. Izlazak iz Egipta, odnosno Malkuta je poanta duhovnog puta. Čovjek od ega ne može percipirati duhovno.

  Moderni kabalist Laitman kaže da je alternativna etimologija riječi Izrael = Yashar ili „ravno“ i El odnosno „Bog“, što bi značilo da kabalist (pojedinačni Izrael) žudi za direktnim iskustvom istine, no da bi to uspio mora najprije izaći iz Egipta. Cijeli dio Biblije zvan Izlazak se odnosi na spoznaju da se čovjek udaljio od Boga i da je vrijeme za otklanjanje lanaca materije.

 2. #2
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  "Shema Israel, Adonai elohenu, Adonai ehad".

  "Čuj Izraele, Gospodin je naš Bog, Gospodin je jedan" (Ponovljeni Zakon 6:4)  Ovo su riječi velike afirmacije vjere judaizma kao što to predstavlja prva Božja Zapovijed koju je Mojsije dobio na Sinaju od Jednog.

  Ova molitva se u tradicionalnim židovskim zajednicama i sinagogama ponavlja na dnevnoj bazi slično kao i "Oče naš" u kršćanskim.

  Iako je dio ortodoksije, ova molitva ima dublje kabalističko tumačenje a istovremeno je praktični alat za sjedinjavanje s Jednim.

  Zanimljivo je da molitva (tefila) počinje sa slovom Shin (Š) koji predstavlja element spiritualne vatre ili Ruacha (Duh Sveti - Shekinah). Riječ Israel znači spiritualna zajednica (cijelo čovječanstvo i Kozmos), Adonai je Gospod (zamjenska riječ za riječ YHVH koje je zabranjeno izgovarati u židovskoj tradiciji). I on je Jedan.

  U prvom dijelu molitve, "Shema Israel" poziva na slušanje svih bića koji imaju sposobnost slušanja, to je lekcija za sva svjesna bića. "Adonai elohenu" - Gospod je naš Bog - afirmacija monoteizma i univerzalne Jednote svih mističnih spoznaja. "Adonai ehad" - bog je samo jedan.  Riječ "Ahava" ili "ljubav"  Riječ "ehad" ili "jedan, jedinstvo"

  Obje riječi imaju gematrijsku vrijednost 13. Dakle, obje upućuju na istu stvar.

  Jedinstvo se može postići samo ljubavlju i to bezuvjetnom.  Zbrajanjem vrijednosti obje riječi dobijemo 26, što je iznos svetog imena YHVH. Praksa ljubavi, nesebičnosti (13) + jedinstvo koje od toga proizlazi (13) = 26 ili spoznaja Jednog, vrhovnog kojem se ime ne može izgovoriti.

  U mističnim sustavima judaizma (Kabala, Hasidut, Merkava,...), ova molitva se ne ponavlja samo kao vokalna mantra, već se govori unutarnjim glasom i jakom namjerom (kavannah). Znači nema papagajskog mantričkog ponavljanja u smislu da je kvantiteta ponavljanja bolja od kvalitete. Svaka riječ se zasebno kontemplira mentalno, između svake riječi dolazi stanka da se kontemplira istinsko i najdublje značenje molitve.

  Neki veliki kabalisti kažu da uz pravilnu kavannu (namjeru) i srca i uma (oboje more biti uzdignuto u molitvi) ova molitva popravlja jaz između gornjih i donjih svijetova sefira na Drvetu Života. Dolazi do unije Tifereta u svijetu Yetzirah - Krista, Mesije, muža i Malkuta - žene, Marije Magdalene, duha i duše...

  Evo što o tome kaže veliki rabin i fizičar Aryeh Kaplan (audio zapis dijela knjige "Kabbalah and Meditation"):

  http://www.youtube.com/watch?v=x9bwE...layer_embedded

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts