+ Reply to Thread
Results 1 to 5 of 5

Thread: Postanak 1:1 (Bereishit)

 1. #1
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  size="tall"

  Postanak 1:1 (Bereishit)

  Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets.

  Ili kod nas "U početku Bog stvori nebo i zemlju".

  Ako ćemo od neke osnovne logike, Bog je u ovom slučaju imenica, a ostalo prikazuje neku radnju. Bog je singularnost ili kreator - točka svake emanacije. Nebo i zemlja su očito u opoziciji, no jedno utječe na drugo. Riječ je o dvije razine Tore, apsolutna (Tora d'atzilut) i stvorena (Tora d'briah). U tumačenju glavnih linija židovske misli, posebno u filozofskom i kabalističkom svjetlu, Tora je živući kontinuum, prostor svih ideja, nastalih i nenastalih.

  "Tora Božja je savršena" Psalm 19:8

  Nešto kao koncept plerome kod gnostika. Budući da je Tora simbol za sam duhovni kozmos i sve zakone, logično je da u njemu vrijedi "kako gore, tako i dolje" odnosno "kako na nebu tako i na zemlji" (Oče naš). Nebo je simbol uzroka, izvora, dok je zemlja ono što proizlazi. To bi značilo da je Bog ili ta singularnost napravila zakon emanacije i manifestacije da bi kozmos opstojao i da bi se mogao izraziti na beskonačne načine. Slično tumačenje je dao i Pico Mirandolla, veliki renesansni hermetičar izvlačeći svoje zaključke iz židovske kozmologije i kabale.

  Elohim je jedno od imena Boga za koje se generalno tvrdi da predstavlja kreativni aspekt Boga, tj. Boga koji stvara.

  „With 32 wonderous paths of Wisdom engrave Yah, the Lord of Hosts, [God of Israel, the Living God, King of the Universe, Almighty God, merciful and gracious, High and Exalted, dwelling in eternity, whose name is Holy, and create His universe] with three books, with text (Sepher), with number (Sephar), and with communication (Sippur).“ Sepher Yetzirah 1:1

  Najstariji kabalistički tekst Sefer Yetzira već u prvom paragrafu kaže da je Yah onaj koji sve dovodi u postojanje. Yah je ime Boga koje se vezuje uz sefiru Hokmah na drvu života. To je druga sefira koja znači Mudrost. Pisac Sefer Yetzira kao i kasniji komentatori su željeli reći kako je Mudrost ta koja stvara univerzum slova, brojeva i govora, tri velika simbola u spisu za načine stvaranja. Drži se da je Bog govorom stvorio te arhetipske simbole koji su nastavili kreaciju u Njegovo ime (Yah).

  Chabad Hasidut kabalisti cijelu prvu tvrdnju Postanka (Bereishit) dovode u vezu sa prinicpom Hokmah (sefira). Istina je da je sveukupno 10 paragrafa u Postanku 1 koji opisuju stvaranje. Smatra se da tih 10 izjava u ezoteričnoj biti Tore predstavljaju 10 arhetipskih sfera - sefirot, apstraktnih principa čijom se prirodom bavi cijela kabalistička misao. Za mnoge su ti paragrafi direktna meditacija na te principe, intelektualnom metodom hitbonenut - sistematične kontemplativne meditacije na prirodu teksta u svim nijansama.

  "Ali mudrost (Hokmah), gdje se ona nalazi i razboritost, gdje je njoj kuća?

  Čovjek ne zna puta k njoj, ona ne boravi u zemlji živih.

  Dubina govori: nije ona u meni; more govori: kod mene ona ne boravi." Job 28, 12-14

  Prvo slovo cijele Tore je B od prve riječi bereishit (u početku). Slovo bet ima numeričku vrijednost 2. Bet znači kuća i odnosi se Chokmah kao drugu sefiru u shemi stvaranja. Drugi razlog zašto se Hokmah povezuje sa postankom i stvaranjem je to što po tradicionalnom Zoharu, Hokmah odgovaraja svijetu olam ha-beriyah - svijetu stvaranja. Bez obzira što je Keter prva sefira, on se ne ubraja u shemu stvaranja jer ništa aktivno ne radi. Keter je arhetipska prva točka. Hokmah je prvi pokretač.

  "On je utemeljio nadzemaljski svijet mudrošću svojom" Jeremija 51:15

  "Gospod je mudrošću osnovao zemlju, utvrdio nebo razboritošću." Mudre izreke 3:19

  Općenito, kabalisti na Sod razini interpretacije (4. i najdublja u nizu razina interpretacija spisa po Pardes metodi egzegeze), Bereishit - postanak svode na Hokmah kao prvi princip stvaranja. To je sukladno prvoj izjavi Sefer Yetzira da Bog pomoću Mudrosti stvara univerzum. Ako na riječ bereishit gledamo na ezoterni način, ona uopće nema s konceptom vremena ili početka. Zapravo radi se samo o tome da je stvaranje konstantno u tijeku, a Mudrost kao prva emanacija beskonačnosti radi u Božje ime. Zato se i kaže da onaj tko ima mudrost ima sve, pa tako spoznaju Boga.

 2. #2

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Quote Originally Posted by tehuti View Post
  Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets.

  Ili kod nas "U početku Bog stvori nebo i zemlju".

  .
  Stvaranje je u tijeku.... nemamo susjeda ali bit će ih ! Ukoliko do tada sami sebe ne uništimo?

 3. #3
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Stvaranje je u tijeku.... nemamo susjeda ali bit će ih ! Ukoliko do tada sami sebe ne uništimo?
  Stvaranje traje i svake najmanje jedinice vremena. Budući da nije završeno, niti je ljudska evolucija završena, nadajmo se spomenutom scenariju.

 4. #4

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Danas sam krajičkom uha na TV-u čuo jednu zanimljivu konstataciju da je u bibliji loše prevedeno da je Bog adama i evu obukao u "kožu" već da je pravi izraz zapravo "svjetlo", a sve zbog zamjene samo jednog slova u tom hebrejskom izrazu. Zanimljivo. Naime činjenica je da Bog nije adama i evu obukao u "svjetlo" već da je njihovo svjetlosno tijelo prekriveno tamom ili "kožom". Što kažeš o tome Tehuti!?

 5. #5
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Danas sam krajičkom uha na TV-u čuo jednu zanimljivu konstataciju da je u bibliji loše prevedeno da je Bog adama i evu obukao u "kožu" već da je pravi izraz zapravo "svjetlo", a sve zbog zamjene samo jednog slova u tom hebrejskom izrazu. Zanimljivo. Naime činjenica je da Bog nije adama i evu obukao u "svjetlo" već da je njihovo svjetlosno tijelo prekriveno tamom ili "kožom". Što kažeš o tome Tehuti!?
  Da li možeš naći link koji bi to potvrdio? Naravno da uključuje hebrejske riječi.

  Čak i bez toga, ovo je vrlo zanimljiva koincidencija. Kabala uči da je ljudsko biće koje je ustvari svjetlosno obučeno sve grubljim slojevima bića kako idemo sve više prema manifestnom svijetu, da bi na kraju ljudsko biće bilo zaogrnuto fizičkim tijelom ili "kožom" i klipot odnosno ljušturama negativne inklinacije - egoizma. Klipot neki prevode kao demoni. Ja to ne bih previše povezivao sa konceptom bića. To su samo sile najgrublje frekvencije koje čovjeku služe da ih korigira/transformira.

  Hebrejski je vrlo kompleksan i hijeroglifski jezik u kojem samo jedno slovo priča cijelu priču. Sama slova alef-beta ako ih gledamo pojedinačno predstavljaju određene koncepte. Možda je to prijevod samo jedne verzije spisa ili je to možda čak i originalni prijevod.

  No istina je jedno i drugo u značenju: da, čovjeka je Stvoritelj zaogrnuo u grubo tijelo jer su takvi zakoni kozmosa, ali mu je istovremeno udahnuo dah života - nefesh chaya. Čovjek ima svoje svjetlosno tijelo, svoju duhovnu iskru koja je više manje nedodirljiva vanjskim uzrocima. E sad, da li je tijelo u duhu, ili duh u tijelu, to je stvar perspektive: žablja ili ptičja. Sa razine Stvoritelja nema nikakve razlike. Sa razine čovjeka ovisi od kud započinjemo naše kontemplacije i gdje leži naš fokus.

  Ja sam to malo isfilozofirao, ali mislim da je jedno i drugo točno, makar je malo nespretno predstavljeno i u kasnijim dijelovima Tore ali i kabalističkih komentara na Toru. Za čovjeka je to uvijek stvar kronologije jer je navikao misliti linearno, no u stvarnosti svi ti dijelovi su međuovisni. Razlika je jedino u stupnjevanju: koliko je nešto daleko ili blizu srži.

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts