Mnogi u svijetu,a i moja malenkost među njima, vide da je egipatska zvjezdana religija i teologija Ishodište Židovske, Kršćanske i Islamske religije. Prema takvim gledištima Isus je apoteoza Horusa i Farona koji za vrijeme Egipta bio Bog na Zemlji, kao što je u Kršćanskoj religiji Isus Bog na Zemlji likom čovjeka, kao što je bio i Faron. Mistificirati tu povijest više nema smisla, jer smo svejdoci da znanost ostvaruje ono što je religija anticipirala, naravno u kontekstu atributa Boga i Čovjeka.