+ Reply to Thread
Page 1 of 3 1 2 3 LastLast
Results 1 to 10 of 21

Thread: Zašto je Krist Bog i dio Svetog Trojstva - doznajte ovdje !

 1. #1

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  size="tall"

  Zašto je Krist Bog i dio Svetog Trojstva - doznajte ovdje !

  Kršćanska teologija o Kristu Bogu je suptilna i uzvišena misao koju nije lako niti shvatiti niti predstaviti a da se ne upadne u banalno i nespretno proturječje /kako to čine lažni kršćani/ ili u banalno i nespretno protivljenje /kako to čine npr. tzv.jehovini svjedoci ili muslimani/. Ovdje sam stavio izvadke iz te teologije od pera jednog misaonog i studioznog prijatelja. »Tko ima uši neka čuje«.


  Ne samo da je Krist postojao prije Stvaranja svijeta, već je i kroz Njega i za Njega stvoren Svijet, Univerzum: »On je slika nevidljivoga Boga, prvorođeni sveg stvorenja, jer je u Njemu stvoreno sve što je na Nebesima i na zemlji, sve vidljivo i nevidljivo, bili to Prestoli, ili Gospodstva, ili Poglavarstva, ili Vlasti; sve je Njegovim posredstvom stvoreno - i za njega. I On je prije svega i sve u njemu ima svoje postojanje« ('Kološanima', 1:15-17)

  Otac i Sin su Jedno, jedan Duh, jedna Sila. Otac bez Svoje Sile /Duha Svetog/ nije Bog, niti je Sin bez Svoje Sile Bog. Jer Sila je Bog, svesilni, svevišnji Duh.

  Otac kao Bog ne isključuje Sina kao Boga. Jer Otac je Bog samo po Duhu Svetom, a Duha Svetog ima i zrači i Sin: »... Vi niste sasvim u tjelu, nego u Duhu, ako Duh Božiji stvarno obitava u vama. Ko pak nema Duha Kristova, taj Njemu ne pripada.« ('Rimljanima', 8:9) – Više nego jasno je da je Duh Božiji i Duh Kristov, odnosno da Krist ima Duha kao Svoju Silu, te da je time Bog.

  Otac ne daje Sinu nešto što nije imao, već Mu manifestiranome prenosi ono što je uvjek i izvorno imao. A on kao Bog, Svjetlost u Svjetlost, sve je imao. Zato i kaže: »Sve što ima Otac – Moje je.«

  Patrijarh Enoh je Krista u Nebu, kao Suvladara Neba vidio još prije utjelovljenja u Izraelu (i to je jedan od razloga što Sinagoga tu uzvišenu apokaliptičku knjigu nije uvrstila u svoj kanon): »I na tom mjestu sam vidio izvor pravde koji je bio neiscrpan: I oko njega je bilo izvora Premudrosti: i svi žedni su pili sa njih, i napuniše se premudrosti, i ostajaše sa pravednima i svetima i izabranima. I tog trenutka taj Sin Čovjeji bijaše imenovan u prisustvu Gospodara Duhova, i pred Glavom od Dana. Prije nego su Sunce i znaci stvoreni, prije nego su zvjezde na nebu stvorene, Njegovo Ime je postavljeno od Gospodara Duhova. On će biti tjelo pravednima uz kojeg će oni stajati da ne padnu, i On će biti svjetlost neznabožcima, i nada onima koji su bolesnih srca. I oni koji žive na zemlji će pasti pred njim i služiti ga, i blagoslivljati i slaviti ga sa pjesmom Gospodara Duhova. I zbog toga je Taj morao biti izabran od Njega, prije stvaranja svjeta i svega drugoga.“

  Zato što je Krist Isus bio utjelovljenje Logosa, Boga, zato je i zaslužio klanjaje, jer čovjek i anđeo se samo Bogu sijme i treba klanjati; Kristu se svi klanjaju, od persijskih maga do učenika i iscjeljenih. Sam Isus svjedoči i potvrđuje: »Klanjaj se Gospodu Bogu svome, i Njemu jedino služi.« ('Matej', 4:10) Ivan pred Kristom Duhom poklonički pada kao pred Živim Bogom: »I kad Ga vidjeh padoh pred Njegove noge kao mrtav.« ('Otkrivenje', 1:17) – Kristov anđeo upozorava Ivana da se samo Bogu klanja (19:10, 22:9)

  Krist je Spasitelj svake duše i svakog čovjeka. Samo je Bog mogao da donese i omogući Spasenje.

  Duh Istine praishodi od Sina, i Sin je Duh Istine. Krist za Sebe jasno ukazuje da je Put, Istina i Život. Ko za sebe može reći da je Život i Istina, nego samo Istiniti i Živi Bog?

  Šta apostol Ivan kaže za Krista Istinitog: »On je istiniti Bog i Život Večni.« ('Prva Ivanova', 5:20)

  Kako Juda Toma ispovjeda svoju vjeru u Uskrslog: »Gospod moj i Bog moj« (Jovan, 20:28)

  Ako je i Sin nosilac Duha zašto je onda na Krštenju Pomazan Duhom koji je sišao na Njega u vidu Goluba?
  Krist nije Duhom pomazan kao Gospod već kao čovjek. I on kao Bogočovjek nadahnjuje Svoje Duhom Svetim: »... Nadahnu ih i reče im: 'Primite Duha Svetoga'.« (Ivan', 20:22) – Duh Sveti se javlja i kao Kristov Zamjenik na Zemlji.


  Zar se Kod 'Marka', 13:32 ne kaže da je čas Kristovog Dolaska nije poznata ni Kristu već samo Ocu? Zar se ne kaže da samo Otac sve Tačniji je stih kod 'Mateja': »A o onom danu i času niko /od ljudi/ ne zna, ni anđeli nebeski, nego samo Otac.« (24:36) - Sve što Otac zna, zna i Sin kao Logos, jer Oni su jedan Duh, jedna svevideća Sila. Da Krist ne zna kada će doći, On ne bi opominjao na budnost i spremnost ljude. On im kaže: ne znate čas,... A On kao Gospod jako dobro zna svoj čas i kad on nastupa ... Onaj ko je Svjetlost u Svjetlosti, za Njega u Svjetlosti ne postoji nikakva tajna. Jer Bog nema sjene u sebi, već je sve jasno. U Njemu je »skriveno sve blago Mudrosti i Znanja.« (Kološanima, 2:3)
  Vjerni očekuju »... pojavu Sjaja velikoga Boga, našeg Spasitelja, Isusa Krista.« ('Titu', 2:13). - Krist je Bog Sjaja, Bog Svjetlosti, Gospod manifestovan iz Vječnog Sjaja koji taj Sjaj zrači i iz Sebe i 'baca' pred Sobom, najavljujući njime i Svoj Slavni, Sjajni Dolazak. Krist za Sebe ukazuje da je Svjetlost Svijetu. »... Bog je Svetlost,...« ('Prva Jovanova', 1:5)

  Otac-Majka Bog gospodari nad 6 Zraka Duha Svetog, Sin samo nad jednim, četvrtim, središnjim, koji je pojedinačno najači, kao što je Sunce u središtu Sunčevog sistema najmasivnije tjelo: »... Sedam vatrenih Buktinja gorjelo je pred Prijestolom.« ('Otkrivenje', 4:5) Otac i Sin su jedno: jedan Duh, jedna Sila. I Otac je veći od Sina jer jer gospodar nad većim djelom Sile /6 zraka/ a Sin nad manjim djelom Sile /4. središnjim zrakom/.

  Koliko vlasti može da ima Krist u onome što je Bog stvorio? Vlast nad Svime, ali djelimičnu vlast.
  Krist nije kopija i slika kao što je čovjek i anđeo, kopija po liku, već Očeva kopija po gospodarskoj, božanstvenoj Slavi i Moći, po Sjaju: »On je Odsjaj Njegove Slave i Odraz Njegovog Bića, ...« (Jevrejima, 1:3)  Bog, Duh Sveti, nema tri manifestacije, već dvije. Bezlični, impersonalni Duh Sveti je se uobličio u Oca (koji je po zračenju i Majka) i Sina (koji je po zračenju i Kći). Bezlična sveptrisutna Svjetlost, Duh Sveti, Bog, i dve njegove manifestacije, Otac i Sin čine Trojedinstvo. I Bog je Jedan. Duh Sveti. Jer samo je Duh Sveti SVEPRISUTAN. Ono što je sveprisutno to je Bog. I samo ono bezlično može biti sveprisutno; ne osoba, ipostas, persona.

  A zašto je se nevidljivi Duh Bog manifestovao? Pa da bi bio i vidljiv, da bi bio vidljiv Svojoj djeci, da bi Ga znala ne samo kao Tvorca već da bi Ga spoznali i kao Oca.

  I Taj Bog se pokazuje i u dva puta tri modaliteta: Kao Otac, Sin i suprug (svake duše), i kao Majka, Supruga i Kći svake duše.

  Bog je tajnog porjekla, emanacionog ishođenja. Znamo da je vječan, neuništiva Praenergija. On je Monada. Ta Monada je postala Diada; Praljubav i Pramudrost, Premudrost. Iz tog Svetog Dvojstva emanirala su sedam Zraka: Tri Boga kao Oca, Tri Boga kao Majka, i središnji, četvrti, ugaoni pripada Sinu-Kćeri, Kristu, Logosu. Taj središnji zrak ima u sebi tri Sinovljeva i tri Kćerinska Zraka. Dakle imamo 7 Zraka ali iz druge perspektive gledano i 12 Zraka. Njihovo emanaciono ustrojstveno pozicioniranje odredilo je i Stvaranje svjeta i manifestaciju Oca i Sina. Sin je se manifestirao, rodio iz Središnjeg Zraka a Otac iz ostalih šest. Zato je Otac veći od Sina, ali oni su i jedno: gospodarski zrače istog Duha, istu sedmokraku Svjetlost. Kao impersonalna svjetlost Otac i Sin, Majka i Kći su, dakle, vječno postojali.


  Zašto je Krist spasitelj? Zato što je to u Božijem Planu. Zato što je kroz Krista Logosa Svjet stvoren, i kroz Njega se i spašava, prosvetljuje, uzdiže u višu vibraciju. On silazi, utelovljuje se, donosi Svjetlost Odozgo, da bi nas ta Svjetlost uzdigla. Involuciju duha prati evolucija, vibraciono uzdizanje palog Svjeta. Zato je Krist Logos Put i Metod Spasenja. Zato se mora On priznati i živjeti poput Njega, da bi se spasilački uzdigli.


  On, Presveti, je i Otac i Majka, sveti Polaritet i Dualitet. Tako su učili prakršćani, a to znanje blijedo reflektuju i gnostički spisi pronadjeni 1945. kod Nag Hamadija. Tako se npr. u ‘Ivanovom apokrifu’ opisuje kako se Duh ljubljenome učeniku pojavljuje u tri upriličenja i kaže mu: “Ja sam Otac, ja sam Mati, ja sam Sin.” Jedan Bog se vidi u tri modusa, tri vida postojanja.

  Pogledajmo svjetlost koju grade 7 optičke boje. To je jedna Svjetlost, a opet se sastoji od sedam boja. Tako se i Bog-Duh, Svjetlost Beskonačja, sastoji od sedam Snaga. Tri su Očeve, tri Majčine i jedna Sinovljeva. I Sin je Manji od Boga Oca-Majke, no i On je Bog jer predstavlja Deo-Snagu Prasnage. Kada je se o Praznik tabernakla Isus preobrazio pred učenicima na Gori,’Evandjelje po svetoj Dvanaestorici’ izveštava i slijedeće za taj čin: “I zraka šest mogahu se na Njemu opaziti.” (46:6) Tri Očeva i Tri Majčina Zraka. A On, Krist, Sjajna Zvezda Danica, Njihovo je središte. Taj simbolizam dosta dobro reflektuje i heksagram, tzv. Davidova zvjezda.


  Dakle, Krist_Logos je uvjek Središte: za Njega je sve i kroz Njega je sve. Pismoznalac Apolos Aleksandrinac na početku svoje Poslanice (’Poslanice Jevrejima’) iznosi za Svetog Jednog: “... Progovorio nam je preko Sina, koga je postavio za nasljednika svega, čijim posredstvom je i svjet stvorio.[b]” Nepregledna je i čudnovata je misterija Stvaranja: sve je stvoreno radi Krista i kroz Krista. I Krist. Duh je u svemu. Zato i On kaže: ono što učinimo drugome, bila to i najmanja životinjica čiji život je Bog, učinili smo Njemu, Posredniku i Središtu.

 2. #2
  Arwen's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  580
  Baš ti je super ovaj post, Slape. Hvala ti.
  Jer sam uvjeren, da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila,
  Ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može nas rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.
  Rimljanima 8:38, 39
  NAJZANIMLJIVIJI video ikad! (krenite od treće minute)

 3. #3

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Quote Originally Posted by Miss Wiseass View Post
  Baš ti je super ovaj post, Slape. Hvala ti.
  Pročitavaj ga mnogo puta,isplati se. O "škakljivim" mjestima možemo raspravljati.

 4. #4
  Harun's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  1,303
  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Otac i Sin su Jedno, jedan Duh, jedna Sila.
  samo cim sam pogledao u tekst a nisam ni poceo citati kako treba odmah sa nasao gresku

  da cujem kako su jedno , na koji nacin su jedno ? ako nebudes znao ja cu ti ovo protumaciti pa ces znati kako su jedno, ali hocu da cujem tvoj komentar da vidimo koliko si strucan u biblijskim znanostima.

 5. #5

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Quote Originally Posted by Harun View Post
  samo cim sam pogledao u tekst a nisam ni poceo citati kako treba odmah sa nasao gresku

  da cujem kako su jedno , na koji nacin su jedno ? ako nebudes znao ja cu ti ovo protumaciti pa ces znati kako su jedno, ali hocu da cujem tvoj komentar da vidimo koliko si strucan u biblijskim znanostima.
  neznam,protumači,čujemo se navečer

 6. #6
  Harun's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  1,303
  Quote Originally Posted by Slap View Post
  neznam,protumači,čujemo se navečer
  ti prvi, posto ti zagovaras to otac i sin su jedno pa da cujem kako se to tumaci sa tvoje strane.

 7. #7

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  size="tall"

  Miss Wiseass odgovori Harunu !

  Quote Originally Posted by Harun View Post
  ti prvi, posto ti zagovaras to otac i sin su jedno pa da cujem kako se to tumaci sa tvoje strane.
  Ja ću zamoliti Miss Wiseass da još jednom pažljivo pročita prvi post i da odgovori na Harunovo pitanje. Trenutno mi je ona bitna da vidim koliko je shvatila početni post jer se je zadivila napisanim! Ja ću je nadopuniti ako bude trebalo !

  A tebi Harune rekao bih da je u samom tekstu sasvim jasno napisano kako su Krist i Otac Jedno i da si trebao pažljivo pročitati cijeli tekst a ne brzopleto reći "čim sam pogledao vidio sam grešku u tvom razmatranju i tvrdnjama..".

  Možda da ti izbijem neke džokere iz rukava:

  Naime naravno da ima nekih biblijskih ukaza u kojima Krist naprimjer kaže da i mi možemo sa njim i zajedno sa Ocem biti jedno "da svi budemo jedno..." , ali ta izjava je u drugom kontekstu i smislu i ne pobija ideju mog početnog posta.

  Pošto Krist suboštvo sa Ocem potvrđuje osim mnogim izjavama i ovom izjavom "Sve što ima otac-moje je", možda nekome to ne bi bio neki jak argument jer imamo Isusovih izjava o Ocu koji naprimjer kaže za njegov odnos sa svim dušama,sinovima "Sve moje je i tvoje sine" pametnima je razumljivo da takav istup nije moguć za nas prema Ocu već samo Oca prema nama koji nam se duhovno daje ali mi isto ne možemo uzurpirati dok Krist može i to je jasno zašto.

  Isto se tako neko meže pitati kako to i čovjek može rađati Krista po smislu Kristove izjave /ako se dobro sijećam/ "Svako koga vodi Duh Božiji je moj brat,moja sestra,moja majka", ali ova izjava također ide u prilog objašnjeju o Kristu Bogu i mislim da ju nisam iskoristio u tom smislu u početnom postu, kao niti apostolski ukaz o Kristu Bogu ovim riječima: "Sve /stvoreno/ u njemu ima svoje postojanje" koja također dokazuje Kristovo boštvo. Budem o tome poslije.

 8. #8
  Arwen's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  580
  Za razumjeti kako su Otac i Sin jedno ili kako uopće pojmiti Trojstvo, treba znati apstraktno razmišljati, što recimo, djeci nije svojstveno. A ni mnogim odraslim ljudima, budući da mi i inače imamo poteškoća razumjeti nešto izvan okvira našeg materijalnog svijeta.

  Zato u djelima Apostolskim 17:29 stoji: 'Ako smo dakle rod Božji, ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu umijećem i maštom ljudskom'.

  Tri su osobe, ali jedna, zajednička, božanska priroda.

  Atributi Božanstva manifestiraju se u svakoj osobi Trojstva:

  Sve tri božanske osobe su: a)svemoćne, b)sveprisutne, c)sveznajuće, d)nepromjenjive, e)vječne. (Ukoliko nekog zanima, za svaku osobu po atributima mogu navesti cijeli niz stavaka).


  Nadalje, o jedinstvu Oca i Sina u Izaiji 48:16 stoji :'Pristupite k meni, čujte ovo (govori Bog)
  Od početka nisam govorio tajno... A sad me posla svemogući Gospodin sa svojim duhom.'

  To je dakle, poruka koju je Izaiji dao Bog, a u njoj kaže da Ga je (koga?) poslao svemogući Gospodin sa svojim duhom.

  Tako je pisao prorok Izaija gotovo 8 stoljeća prije Mesijinog dolaska. O kome? Pa o Isusu, naravno.

  Korisno je znati i kako Pisma zvuče na izvornom hebrejskom jeziku. Tako, primjerice, stavak iz Ponovljenog Zakona 6:4, kad kaže: 'Čuj Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!', za imenicu 'Bog' koristi množinu. To je vrlo važan podatak.

  Na samom početku Biblije riječ za Boga je 'Elohim', što u prijevodu znači 'bogovi'. Jednina bi u ovom slučaju bila 'El', a riječ 'Elohim', za Boga u množini, nalazi se na više od 2500 mjesta u Starom Zavjetu.


  Nadalje, u Postanku 1:26; 3:22, 11:7, kao i u Izaiji 6:3,8 stoji: 'i reče Bog (Elohim), Načinimo čovjeka na svoju sliku...kao jedan od nas... Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo...

  O jedinstvu Oca, Isusa i Duha stoji u Izaiji, 11:2: 'Na njemu (Isusu) će duh Jahvin počivat', duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg'.

  Zatim u stavku 42:1 'Evo Sluge mojega kojeg podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga Duha izlio da donosi pravo narodima.'


  Dakle, da rezimiram:

  Bog je jedan:

  Ponovljeni Zakon 4:35: 'Tebi je pokazano da znaš da je Jahve pravi Bog i da nema drugoga uz njega.


  Zatim ponovljenom zakonu 6:4 stoji: 'Čuj Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!

  U Rimljanima 3:30 piše: 'Jer jedan je Bog.'


  Bog je jedan u biti i množina osoba:

  Postanak 3:22: 'Zatim reče Bog: 'Evo čovjek postade kao jedan od nas...'


  Isus je Bog:

  Ivan 1:1,2: 'U početku Bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ Bijaše Bog.'

  Ivan 20:27,28: 'Zatim će Tomi: prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran. Odgovori mu Toma: Gospodin moj i Bog moj!'


  Duh Sveti je Bog:

  Djela 5:3,4: 'Petar mu reče: 'Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce, te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja? Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na takvo što odlučio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!'

  Bog i Isus su jedno:

  Ivan 10:30 Ja i otac jedno smo.

  Isus, Otac i Duh sveti, tri su osobe koje dijele božansku prirodu ili bit. Dakle, tri osobe, jedna priroda, jedna bit (srž).

  Osoba je ono tko jesmo, dok je priroda ono što jesmo.

  Isus je tako dio Boga, utjelovljen da bi nam se pokazao, da bismo Ga upoznali onako kako inače ne bismo mogli, jer on obitava izvan naših triju dimenzija. On je nešto poput utjelovljene Božje ljubavi.

  Otac je nevidljivi, sveprisutni izvor svega živoga, objavljen u Sinu, doživljen u Duhu Svetome. Sin potječe od Oca, a Duh Sveti od Sina.

  U trenutku Stvaranja Bog je bio misao, Isus Riječ koja ju izgovara, a Duh Sveti Sila koja misao provodi u djelo.
  Last edited by Arwen; 03-03-11 at 18:20.
  Jer sam uvjeren, da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila,
  Ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može nas rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.
  Rimljanima 8:38, 39
  NAJZANIMLJIVIJI video ikad! (krenite od treće minute)

 9. #9

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Miss Wiseass :
  Korisno je znati i kako Pisma zvuče na izvornom hebrejskom jeziku. Tako, primjerice, stavak iz Ponovljenog Zakona 6:4, kad kaže: 'Čuj Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!', za imenicu 'Bog' koristi množinu. To je vrlo važan podatak.
  To nisam znao,ili sam propustio zapamtiti...

  Na samom početku Biblije riječ za Boga je 'Elohim', što u prijevodu znači 'bogovi'. Jednina bi u ovom slučaju bila 'El', a riječ 'Elohim', za Boga u množini, nalazi se na više od 2500 mjesta u Starom Zavjetu.
  Mislim da Elohom znači "Bog nad bogovima" Bog nad moćnim anđelima i dr. a to bi imalo drugo značenje koje ti ovdje predstavljaš!?


  Dakle, da rezimiram:

  Bog je jedan:
  Bolje koristi izraz "jednota".

  Otac je nevidljivi, sveprisutni izvor svega živoga, objavljen u Sinu, doživljen u Duhu Svetome. Sin potječe od Oca, a Duh Sveti od Sina.
  Hm... Otac /a i Sin-Krist/ je nevidljiv neduhovnom materijalnom čovjeku,ali je duhovnim bićima,anđelima vidljiv ali i ljudima koji budu očišćeni od grijeha i probuđenom dušom progledali. No Otac nije temeljni Bog već Duh Sveti. Samo je impersonalno,bezlično sveprožimajuće i vječno. Zato je Duh Sveti temeljni,sveprožimajući Bog (nepersonalni,nelični,ne-ličnost)dok su Otac i Sin personalne manifestacije Boga Duha Svetog. Samo je sveprožimajući Duh Sveti,Svestruja, Sve,.. bio vječno "sam" prije nego je odlučio stvarati. I onda je sebi kao stvaraocu Ocu / i Sinu/ dao personalnu formu da bi stvaranje,stvoreno bilo na "njegovu sliku i priliku". A Otac i Sin kao personalne manifestacije Boga su "sveprožimajući" i "sveznajući" i "svemoćni" kroz strujanje Duha Svetoga, a ne sami po sebi jer kao personalne osobe,duhovne forme ne mogu biti sveprožimajući.

  Jedno pitanje i pomoć: ako imaš neku dobru tražilicu Biblije,možeš li potražiti pojam "sin čovječji" u starom zavjetu (ako ga ima,nešto mi "zvuči"...) !?

  Vidim da si pokušala dati odgovor Harunu o argumentima "Jednote" iz serije svojih dokaznih sadržaja. Veoma malo činjenica za operativno dokazivanje,više uvjeravanja imaš.

 10. #10
  Arwen's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  580
  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Miss Wiseass :Mislim da Elohom znači "Bog nad bogovima" Bog nad moćnim anđelima i dr. a to bi imalo drugo značenje koje ti ovdje predstavljaš!?
  'Elohim' is a plural word, which is peculiar because God is one (Deuteronomy 6:4). The etymology is generally deemed uncertain but most likely it comes from ('lh), and perhaps from the plural of el the common Canaanite word for god.'  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Bolje koristi izraz "jednota".
  Svejedno je. Ni bolje, ni lošije.  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Hm... Otac /a i Sin-Krist/ je nevidljiv neduhovnom materijalnom čovjeku,ali je duhovnim bićima,anđelima vidljiv ali i ljudima koji budu očišćeni od grijeha i probuđenom dušom progledali. No Otac nije temeljni Bog već Duh Sveti. Samo je impersonalno,bezlično sveprožimajuće i vječno. Zato je Duh Sveti temeljni,sveprožimajući Bog (nepersonalni,nelični,ne-ličnost)dok su Otac i Sin personalne manifestacije Boga Duha Svetog. Samo je sveprožimajući Duh Sveti,Svestruja, Sve,.. bio vječno "sam" prije nego je odlučio stvarati. I onda je sebi kao stvaraocu Ocu / i Sinu/ dao personalnu formu da bi stvaranje,stvoreno bilo na "njegovu sliku i priliku". A Otac i Sin kao personalne manifestacije Boga su "sveprožimajući" i "sveznajući" i "svemoćni" kroz strujanje Duha Svetoga, a ne sami po sebi jer kao personalne osobe,duhovne forme ne mogu biti sveprožimajući.

  Na temelju kojih stavaka tvrdiš da je temeljni Bog Duh Sveti, a ne Otac?! Oprosti, ali to prvi put čujem.

  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Jedno pitanje i pomoć: ako imaš neku dobru tražilicu Biblije,možeš li potražiti pojam "sin čovječji" u starom zavjetu (ako ga ima,nešto mi "zvuči"...) !?
  Meni ne treba tražilica, samo Biblija. Na što si ciljao, na Brojevi 23:19, gdje kaže da Bog nije sin čovječji da promjeni mišljenje i ne održi obećanje? Zašto je to bitno u diskusiji trenutno?

  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Vidim da si pokušala dati odgovor Harunu o argumentima "Jednote" iz serije svojih dokaznih sadržaja. Veoma malo činjenica za operativno dokazivanje,više uvjeravanja imaš.
  Ne znam što sam trebala, pisati stranice i stranice stavaka?! Može se to, ali koliko bi bilo zanimljivo za čitanje i raspravu? Ja ne volim suhoparne postove, a napomenula sam da, ukoliko nekoga bude zanimalo, mogu podastrijeti niz stavaka o trojstvu...
  Jer sam uvjeren, da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila,
  Ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može nas rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.
  Rimljanima 8:38, 39
  NAJZANIMLJIVIJI video ikad! (krenite od treće minute)

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts