+ Reply to Thread
Results 1 to 8 of 8

Thread: Zato krćani i muslimani podravaju slijepu vjeru Abrahamovu?

 1. #1

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  size="tall"

  Zato krćani i muslimani podravaju slijepu vjeru Abrahamovu?

  Neke velike svjetske religije (velike svjetske obmane) proizile iz krivotvorenja Mojsijevog prorokovanja danas se diče primjerom velike pobonosti i velike vjere Abrahamove. Kao najizrazitiji čin Abrahamove pobonosti i poslunosti Bogu navodi se pokuaj rtvovanja sina na vatrenom rtveniku po tzv. Bojoj zapovjedi i iskuenju (navodno Bog kua na zlo). Lane religije uljuljkuju se u tu lanu priču (Postanak 22:1-209 i iz nje crpe veliko nadahnuće i divljenje za Abrahamovu poslunost prema Bogu. Na sličan način i Allah u Kuranu podrava i slavi tu slijepu Abrahamovu (Ibrahimovu) vjeru koji je bio spreman ubiti svoga sina da zadovolji boga Allaha.

  U čemu se sastoji ta Abrahamova poslunost Bogu? Bog je navodno rekao Abrahamu da njemu na rtvenik ubije i prinese svoga sina. U zadnji trenutak dok je Abrahamov no bio iznad tijela naivnog i bezazlenog sina Bog zaustavlja Abrahama i prekida čin rtvovanja. Bog se je uvjerio u Abrahamovu poslunost i bi zadovoljan. Ako je u Boga zakon ne ubij, kako se Bog moe diviti ludosti Abrahama da ga poslua i ubije sina? Moe li Bog biti ponosan na tu slijepu vjeru Abrahamovu koji je zanemario,ili nije niti znao Boji zakon ne ubij? Jadan je taj Bog i jadan je Njegov zakon ne ubij. Bi li taj Bog bio zadovoljan da je Abraham odbio njegovu zapovijed i rekao mu da u svojoj dui osjeća vrednotu ukaza i zakona ne ubij i da to ne moe učiniti!? Nije li zakon upisan u ljudsko srce kao vrijednost i mjerilo istinskog ivljenja na Boju sliku i priliku? Zato kod Abrahama nije proradio taj prirodni mehanizam pobonosti? Zato Abraham percipira Boga kao nekoga koji moe narediti neto nemoralno i suprotno od svog zakona ne ubij ? Da li se Bog pridrava Svog Vječnog Zakona? Da li je On dao zapovjedi ivota koje su krajnji izraz njegove nutrine ? Da li On ivi po nekoj drugoj liniji a nama je dao pravila ivota za nas?

  to je strah Boji i treba li se bojati Boga ? Tko ima strah Boji, taj se boji samo da grijei, boji se grijeenja koje ga udaljuje od Svete Struje ivota, od Boga. Da je Abraham ove priče imao strah Boji on bi razmiljao o Bojem Zakonu Ne ubij i Zakon bi mu bio jasan, i znao bi da ne treba ubiti sina i da ne treba prinositi te odvratne krvne rtve,ivotinjske a kamoli čovječje. On bi se pitao da li mu to Bog govori ili sila protivna Bogu i to uopće Bog govori,to je uopće Bog govorio kroz proroke.

  Kome je i danas potrebna ta priča o slijepoj vjeri Abrahamovoj? Ta je priča o ono vrijeme imala veliku ulogu u iskrivljavanju Mojsijevog prorokovanja i protiv krvnih rtvi. Tako su krvne rtve Sotoni dobile legitimitet i vjerodostojnost i sotonsko je moglo dalje mirno ploviti i pripremiti se za nove obmane protiv očekivane Kristove misije u Isusu. Iako je sotonsko svojim presijavanjem zaslijepilo proročku Riječ ipak je u Pismu ostalo istine u tragovima, pa se tako ukazuje i na la izvođenja krvnih rtava. Jahve preko proroka Jeremija(8:8)ukazuje da je njegovu prijanju Riječ laljiva pisaljka pisara u la pretvorila (vidi i Otkrivenje 22:18), a ukazujući na lai o krvnim rtvama i mesojedstvu kae Ja nita ne rekoh očevima vaim o paljenicama i klaonicama kad ih izvedoh iz zemlje egipatska (7:22).

  Da neto debelo ne tima sa biblijskim konceptom promjenjivog boga koji je dozvolio mesojedstvo vidljivo je i iz zapisa o ivotu esena. Tako Filon Aleksandrijski u svome spisu 'Svaki dobar čovjek je slobodan' (Quod omnis probus liber sit) govori o jednom naročitom sakralnom ivlju palestinske Sirije, o redu (he tksis, to tgma, nom.) esena: ... Postoji kazivanje da se neki među ovima zovu eseji /essaoi/, na broju, po mome miljenju, neto vie od četiri tisuće, čije ime se izvodi iz njihove blagočestivosti /hosi-tētos/, jer oni su iznad svih ljudi predali sebe da slue /therapeyta/ Bogu, ne prinoseći mu ivotinjske rtve, već nastojeći radije da sačuvaju svoje vlastite umove u svetom i smjernom stanju (Prg. 75; v.: 91).

  I crkveni spisatelj Epifanije u svom znamenitom spisu 'Panarion', čineći osvrt na neke judejske slijedbe, iznosi za posvećenike zvane nazorei, koje je sinagoga proklinjala, da oni priznaju Mojsija i vjeruju da je on primio zakone ― no ne biblijski zakon, već dakako neki drugi. I tako, oni, iako Jevreji koji dre mnoge jevrejske običaje, nisu htjeli da rtvuju ili da jedu meso. Oni su, dakle, smatrali nezakonitim krvne prinose. Tvrdili su da su tzv. Mojsijeve knjige izmiljotina, i da nijedan od krvnih rtvenih običaja nije bio ustanovljen od očeva. (haer. 29, 7) ― Prakrićanima nazarenima, dakle, bilo potpuno jasno da krvne rtve i mesna ishrana nema utemeljenja u izmijenjenim 'Mojsijevim knjigama'.

  Očito je da je krvna rtva uspostavljena od oca lai za sobom povratila poganski element ne samo u degradirano krćanstvo nego i u degradirani i lani Mojsijev kult prije toga,a da su neznaboci esseni, nazareni,terapeuti,kao male sljedbe postale sekte samo zato to nisu pristale uz glomazno i lazno (la je uvjek u većini) sljedbenitvo zakona. Očito je da rtve paljenice nije dokinuo Isus nego su ih dokinuli pravovjerni esseni i nazareni davno prije (u svom viestoljetnom postojanju) jer one nisu nikako mogle simbolizirati Kristovu rtvu.

  Sa tom ludoću krvnih rtava Lacu,Sotoni nastavili su muslimani i tu odvratnost nazvali su svetkovinom kurban bajramom.

 2. #2

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Smatrati istinitom "Mojsijevu" priča o Abrahamu i Božijoj kušnji da žrtvuje svoga sina (što idejno podržava i Kuran) nema neke osnove za ljude duha i mudrosti koji dublje poznaju Božiji Zakon i koji se ne dadnu zavarati ovakvim iskrivljavanjem stvarnog Božijeg Zakona i učenja preko Mojsija. Osobno sam dublje istine i Božiju Volju u početku duhovnih rtaganja spoznavao sa drugih istočnijih jogističkih izvora a Biblija (početni dio SZ ponajviše) i Kuran su mi bili gnjusni o odvratni sadržaj ali sam se povremeno osvrtao na biblije i Kristovo nauk kao izvor lijepih duhovnih nadahnuća. Stvari su mi oko biblije i drugih "apokrifnih" spisa kršćanstva i židovstva bolje "sjele na svoje mjesto" kada sam imao prilike upoznati se sa studijama ranokršćanskih i židovskih učitelja i povjesničara. Tada sam shvatio koliko su tzv. Mojsijeve biblijske priče izvrnuta laž kao i islamski Kuran koji stoji na istoj liniji krvno-žrtveničkog ludila dobivenog od Satane, i koliko zapravo rani povjesničari dobro izvješćavaju tko je zapravo imao pravi Mojsijev nauk i što je on govorio:

  Crkveni spisatelj Epifanije u svom znamenitom spisu 'Panarion', čineći osvrt na neke judejske slijedbe, iznosi za posvećenike zvane nazorei (nazireji), koje je sinagoga proklinjala, da oni priznaju Mojsija i vjeruju da je on primio zakone ― no ne biblijski zakon, već dakako neki drugi. I tako, oni, iako Jevreji koji drže mnoge jevrejske običaje, nisu hteli međutim da žrtvuju ili da jedu meso. Oni su, dakle, smatrali nezakonitim smatrali krvne prinose. Tvrdili su da su tzv. Mojsijeve knjige izmišljotina, i da nijedan od krvnih žrtvenih običaja nije bio ustanovljen od očeva. (haer. 29, 7) ― Prakrišćanima nazoreima je, dakle, bilo potpuno jasno da krvne žrtve i mesna ishrana nema utemeljenja u redigovanim 'Mojsijevim knjigama', što ukazno provejava još kod nekih proročkih zapisa, npr. u 'Knjizi proroka Jeremije' (7:22, 11:15).

  Nešto slično i za osene, esenima srodnu judio-hrišćansku slijedbu koja je se prijelila u samsonite, koja je takođe odbacivala krvne prinose i jedenje mesa, Epifanije izveštava: Oni su pristigli, kako kaže predanje koje je došlo do nas, iz Nabateje, Itureje, Moabitske i Arielitidske oblasti. Rod osena, po tumačenju njegovog imena, označava rod revnosnih.. /.../ Čine sve što traži Zakon, a odbacuju samo, kao i nasarei /Mojsijeve/ knjige. (Panarion, haer.19, 1.5) I doketisti kerdoniani, nisu prihvatali starozavjetne spise, za koje se držalo da su došli kroz Mojsija i Proroke (haer. 41, 1)
  Znameniti jevrejski historik Josip Flavije u De bello iudaico ukazuje za esene koji su velikim djelom živeli u celibatu da su uvažavali duboko svoje svete spise: S naročitom ljubavlju proučavaju spise starih da bi doznali šta je za tijelo i dušu spasonosno. /.../ /Posvećenik/ se mora zavjetovati /.../ da će se groziti pljačkanja po putevima, da će knjige Reda i imena anđela čuvati u tajnosti. /.../ ... Među njima ima i takvih koji tvrde da predskazuju budućnost, postigavši to svojim proučavanjem od mladosti svetih spisa, izrijeka i proroka, te raznim čišćenjima. (II, 8, 6.7.12)
  Neposredno prije 805. godine patrijarh Selutije, u pismu jednom svećeniku, iznosi da su deset godina unatrag, blizu Jerihona (dakle blizu ključnih esenskih nastambi), u jednoj pećini pronađene neke knjige od strane Jevreja, i to na osnovu naznaka nekog Arapina čiji lovački pas je pratio neku lovinu: ... Pas jednog arapskog lovca je pratio neku životinju u pećinu i nije se vratio. Nakon toga je ušao i Arapin i našao malu pećinu u kojoj su bile brojne knjige. Arapin je potom otišao u Jerusalim i saopštio to tamošnjim Jevrejima koji su onda u velikom broju izašli i našli knjige 'Starog Zavjeta' i ostale knjige napisane jevrejskim pismom. Kako je onaj koji mi je ispričao priču bio obrazovan čovjek /.../ pitao sam ga za mnoge odrednice u 'Novom Zavjetu' za koje se iznosi da potiču iz 'Starog Zavjeta', ali se tamo ne mogu pronaći. /.../ On mi je rijekao: 'One postoje i mogu se naći u knjigama iz pećine'. ― U Lukinim 'Djelima', Pavlovim i sabornim poslanicama se tako mogu naći verzi kojih uopće nema u kanoniziranim judejskim knjigama, ali ni u kanoniziranim 'Evanđeljima' (npr. 'Djela', 20:35), što ukazuje da potiču iz odbačenog i zanemarenog 'Evanđelja po svetoj Dvanaestorici' i iz nezabeleženih Isusovih pouka, tzv. agrafa. I sam Isus Nazaren je se prije svega služio autentičnim nazarenskim kanonom.  Pored ljudske nemarnosti i ratna previranja; tako su nestali spisi i zapisi: 'Knjiga Zakona', 'Knjiga Jehovinih bojeva' ('Brojevi', 21:14), 'Knjiga pravednika' ('Samuel', II, 1:18), izvorne kronike izraelskih i judinih kraljeva ('Kraljevi', I, 11:41; II, 26:22;'Letopisi', I, 29:29, ...), 'Knjiga Jehovinih vojni' ('Brojevi', 21:14), ...U egzotično-apokaliptičkoj 'Četvrtoj Ezrinoj knjizi', iznosi se da je prekoproroka Ezre, od strane pet pisara, tokom četrdeset dana, zapisano devedesi četiri knjige diktata Svete Mudrosti; "A kada je prošlo četrdeset dana,Preuzvišeni mi se obratio i rekao: 'Objavi dvadeset i četiri knjige koje su prvo zapisane, da bi ih čitali i oni koji su toga vrijedni i oni koji to nisu, ali zadrži sedamdeset knjiga koje su posljednje zapisane, i njihov sadržaj prenosi mudrim ljudima u tvome narodu, jer u njima je izvor Razumjevanja i vrelo Mudrosti i tok Saznanja." (14:45-48) - Ovaj ukaz nam svjedoči da su od davnine postajale i ezoterične knjige, namjenjene i za okrepu i duhovnu podršku Božijih posvećenika.

  A za potpunu obmanu svijeta došle su redigovane Mojsijeve knjige i Kuran koje fantastično obmanjuju svijet. Čak ima dosta i iskrivljavanja i Isusovog nauka,no toje jedna druga priča za šire argumentovanje za što će biti prilike sa moje strane akobogda... U svakom slučaju kuranska verzija kritike kršćanstva samo je jedan satanski muljaž kojeg nije teško rasturiti. I to će doći na red. To je već dobrano ostvareno i u ovom tematskom bloku u kojem je jasno na kojoj liniji stoji islamsko prihvatanje lažnog Ibrahimovog ludovanja i lažnih krvnih žrtava bogu krvniku ljudskom-Satani sa njihovim kurbanima. Koliko je ta scena satanistička vidljivo je i kroz plodove te idologije: grozni izljevi bijesa i ludila u hodočašču duhovnog "mira" oko one crne kocke (u Meki valjda...)gdje gaze jedni po drugima da bi "kamenovali " Satanu. Da bio njihov "duhovni" trans bio siguran počeli su angažirati vojsku policije da im se svijet ne smije.
  Last edited by Slap; 19-02-11 at 13:26.

 3. #3
  Svjetlana Valentić enky's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  1,935
  Imresivna tema. Sa zanimanjem iščekujem daljnje izlaganje.

  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Čak ima dosta i iskrivljavanja i Isusovog nauka,no toje jedna druga priča za šire argumentovanje za što će biti prilike sa moje strane akobogda...
  Ovo me posebno zanima.

  U svakom slučaju kuranska verzija kritike kršćanstva samo je jedan satanski muljaž kojeg nije teško rasturiti. I to će doći na red.
  Vjerujem da će kritika Kur'ana doći na red nakon argumentacije o iskrivljavanju Isusovog nauka, no samo da kažem kako me i to prilično zanima.

 4. #4

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Dakako da je cilj biblijske i kuranske priče da se pohvali slijepa vjera Abrahamova (Ibrahimova),koji ne treba kritički misliti svojom glavom već je tu njegov bog koji za njega misli,koji je njegov zaštitnik. Satana hoće poručiti da ga treba slijepo slušati,da u čovjeka Bog nije usadio moral i mudrost,da čovjek nije stvoren na "Božiju sliku i priliku". I kada Abraham (čovjek) isključi taj moralni mezhanizam koji ima u sebi onda sa njim možeš raditi što hoćeš. Ljudski bog hoće slijepe vojnike,mekušce koji ne znaju reći NE.

  Rekao bih da postoji samo bogobojaznost u znanju,da znam što je dobro i a što zlo i pazimo da zlo ne postane naša želja. Bog ako kuša onda kuša Istinom i Zakonom,tj. kuša onim što i treba učiniti i samo je pitanje da li se to može učiniti savršeno,djelomično ili ne moći učiniti. Trostruka kušnja je jednog Isusovog učenika bila u tome da je svjesno zanijekao Isusa kao učitelja,odnosno prepao se i nije mogao reći veličanstveno "Da On je moj učitelj". Isus je poručio učenicima da će imati satansku kušnju,da su mekušci koje će satana još neko vrijeme rešetati kako hoće.

  Bog dakle nikad ne kuša u stilu "Ubij ga" pa onda stopira "Stani,samo sam te iskušavao". Lažna priča o Abrahamu nitkovu koji bezuvjetno sluša boga je priča koju prihvataju lažni kršćani i muslimani jer jednostavno nemaju inteligenciju da shvate što je Bog i što je Zakon i Božija Ozbiljnost. Ako bi Bog kušao lažima onda možemo samo očekivati da ga mudra duša ne posluša,tj. Da Abraham odbije žrtvovati sina. U konačnici kada bi Bog doista bio takav da kuša lažima i da je zadovoljan sa slijepom poslušnošću svoga „roba“ onda nam se daje na volju da li da prihvatimo ili ne prihvatimo takvog nesavršenog boga. Ja takvog boga ne bi prihvatio,a tko hoće biti strašljivi mekušac i gmizavac neka bude. Ja hoću savršenog,etičkog i mudrog Boga koji nadilazi i ova moja shvaćanja.

  Zamislite sitoaciju da Abraham odbija poslušati Jahvu da žrtvuje svoga sina na žrtvenom oltaru uz gore navedeno obrazloženje?! U kojem moralnom ćorsokaku bi se našao Jahve jer bi se našao u sitoaciji da ga Abraham ne sluša za ono što i on smatra ispravnim (ludost ljudskih žrtvovanja). Kako bi se odrekao Bog Abrahama: odbacio bi ga što nije bio apsolutno poslušan,što je odbio žrtvovati sina sa činom kojeg je on itako kanio spriječiti riječima „Stani,ne čini to!“. Naime Bog je Bog i On to sebi ne može dopustiti da ga moralom,etikom može bilo u teoretskoj sitoaciji pobjediti jedno niže,bilo anđeosko bilo ljudsko biće. On jednostavno ne može sebe dovesti u takvu sitoaciju i nepriliku jer On je jednostavno uvjek iznad ljudskim mogućnosti. No u lažnim i namještenim pričicama u kojima je cilj da se zadivljuje ljude niskog morala i etike kao što su sljedbenici biblijskog jahvističkog krvnog kulta (židovi,muslimani i današnji "kršćani" koji slijede "nepogrešivu" bibliju) to je moguće.

  Po bibliji ono je bio doslovni događaj i bog je bio doslovno zadovoljan Abrahamovom voljom da ga sluša,a sam mogući izvršni čin posluha je užaš i ludost i ludi bog bi zadovoljan tom ludom poslušnošćšu.


  Dakle ova „predivna“ biblijska i kuranska priča je zapravo Satanina priča koji hoće poručiti da ga treba slijepo slušati,da u čovjeka Bog nije usadio moral i mudrost,da čovjek nije stvoren na "Božiju sliku i priliku". I kada Abraham (čovjek) isključi taj moralni mezhanizam i sebi koji ima onda sa njim možeš raditi što hoćeš. Ljudski bog hoće slijepe vojnike,mekušce koji ne znaju reći NE.

  Abraham je u slijepoj poslušnosti. U njemu je samo nada da "bog zna što radi" a na njemu je da ga slijepo slijedi, ne razumije ništa,glup je ali što god da uradim po Božijoj zapovjedi bit će dobro i u toj vjeri se sastoji "mudrost" poslušnih. Zar Bog ne zna da će Satana po istom mehanizmu predstavljajući se Bogom zavoditi čovjeka i tražiti slijepu poslušnost !? Pa upravo zbog toga Mudri Bog treba od čovjeka da očekuje da aktivira sigurnosni mehanizam svoje duše koja je „na Božiju sliku i priliku“,mudrost svog srca što je dobro a što loše. Ne kaže li apostol Pavao mudro da oni koji nemaju Božiju i proročku riječ pri ruci da će im biti suđeno ne po izvanjskom Zakonu nego po srcu. Zašto? Jer je i u srcu čovjekove duše Božiji Zakon,jer je čovjek stvoren „na Božiju sliku i priliku“ i da djeluje onaj mehanizam samosavjesti „ne čini drugom ono što ne bi želio da drugi čini tebi“ što je Isus potencirao kao suštinu Zakona koji djeluje iznutra u čovjeku. Ne kaže li mudrac u psalamima na Božiju slavu protiveći se ideji da je Bog naredio krvne žrtve životinja: "...nego si mi srce otvorio i ja shvaćam da Ti krvne žrtve niti ne tražiš", ili kako slično je "podkradeno" i neizmjenjeno ostalo u Jeremiju 7:22 "...ne rekoh ništa o paljenicama i klanicama ocima vašim kad vas izvedoh iz zemlje egipatske", čime se orušava cijala lažna konstrukcija krvnih žrtvovanja životinja, a koje se još danas drži lažna sestrinska religija islama.

 5. #5

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Quote Originally Posted by enky View Post
  Imresivna tema. Sa zanimanjem iščekujem daljnje izlaganje.
  Hvala.
  Evo gore sam stavio još dodatni komentara na tu biblijsku i kuransku lažnu pričicu. Ljudi slobodnog duha i božanske mudrosti tome svakako mogu nešto slično dodati, ali ovaj način prezentacije činjenica izbija sve oružje iz ruku lažnim mudrostima koje slave bibliju i kuran kao nepogrešive i jasne i čiste objave od Boga. Naravno da je njima teško da ovdje sa mnom raspravljaju i da dokazuju da je njihov bog savršen i mudar.
  No da se ponizim i da priznajem da ja baratam sa tek osnovnoškolskom duhovnom mudrošću i građom za diskusiju i da znam da neke vrednije stvari nisam zadobio i usvojio (barem znam o čemu se radi i što mi nedostaje), a što reći za njih koje je lažni bog svojim objavama i iskrivljavanjima zarobio.
  Last edited by Slap; 20-02-11 at 10:58.

 6. #6
  član
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  255
  Vidio sam tvoje postove i na drugim forumima... ali mi nije jasna samo jedna stvar - koja je tvoja vjeroispovijest - ako možeš reći?
  Jer koliko sam shvatio prihvaćaš Krista, Boga, djelomično Bibliju... ali nisi kršćanin - katolik, protestant...
  Inače se slažem s ovim što je napisano - ali opet nastupaš kao tipični vjernik s pojmovima Bog, Sotona, grijeh, vjera itd. Jesam dovoljno obrazložio zašto to pitam? Vidim da je to pitanje postavila i Sanja s pretpostavkom da si Židov... Međutim, mislim da prihvaćaš Krista - na opet naki svoj način - pa onda to vjerojatno nisi

 7. #7

  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  472
  Quote Originally Posted by Spectator View Post
  s pretpostavkom da si Židov... Međutim, mislim da prihvaćaš Krista - na opet naki svoj način - pa onda to vjerojatno nisi
  Prema Kristu trebao bih postati židov jer je Krist ukorio one koji se smatraju židovima a nisu već su "sinagoga sotonina".
  Moja je vjeroispovjest u razvoju,možda nema još niti začetka, tek je o njoj prorokovano. Prije treba da prođe halabuka.

 8. #8
  Quote Originally Posted by Slap View Post
  Prema Kristu trebao bih postati idov jer je Krist ukorio one koji se smatraju idovima a nisu već su "sinagoga sotonina".
  Moja je vjeroispovjest u razvoju,moda nema jo niti začetka, tek je o njoj prorokovano. Prije treba da prođe halabuka.
  Okultizam?

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts