Quote Originally Posted by Shady View Post
Da li, po vama, čovjekovo postojanje ima neku svrhu?
Servantes je u drugoj temi postavio to vječito pitanje i već se začela diskusija.
To pitanje svakako zaslužuje posebnu temu.

Dakle, jesmo li plod slučajnosti, ili postojimo sa nekim ciljem? Ako svrha postoji koja je to?
A ako pak svrhe nema, kako se vi mirite sa tim? Kako to podnosite?
Pođimo od pretpostavke da nas je stvorio Bog.Inače ako smo plod slučaja,ond je svrha besmislena.
Ako nas je stvorio na svoju sliku(bar u nečemu smo Njemu slični) onda se možemo zapitati koja je svrha
da želimo imati djecu?Biti voljeni i nekog voljeti.Tu donekle leži odgovor.