+ Reply to Thread
Results 1 to 8 of 8

Thread: Ja vs Ego

 1. #1
  persona non gratis
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  1,538
  size="tall"

  Ja vs Ego

  .. ego .. je prvi .. ako se ne varam .. potegnuo čika frojd ..
  .. mnogi duhovnjački pokret danas .. isto vole da potežu .. ego ..
  .. i kažu .. isus hristos superstar .. je takođe govorio o .. rešiti se ega ..
  .. pa .. vede su govorile o .. rešiti se ega ..
  .. pa .. svi mi đuture .. treba da se rešimo ega ..

  .. ali je istina .. da ni u bibliji ni u vedama .. tog ega nema .. ne pominje se ..

  .. dakle .. kad se priča o egu .. treba krenuti od čika frojda ..
  .. jerbo je on tata .. mata .. tog pojma ..

  .. pa će malo da kopiram viki radi ekonomizacije vremena ..

  Psihološku teoriju o idu, egu i super-egu je formulisao Sigmund Frojd.

  Id je prema psihoanalitičkoj teoriji ličnosti jedan od tri dela strukture ličnosti, pored ega i super-ega. Id je prvobitna instanca ličnosti koja, zbog svoje nagonske prirode, ne poznaje zakone vremena, logike i morala i u kojoj ne postoje vreme i prostor. Frojd je id označio kao arhaičnu oblast i jezgro nagonskih sila čiji je jedini cilj neposredno i potpuno zadovoljenje. Zbog svoje fluidne i neorganizovane energije i nerazumnosti, snaga ida je nedostupna svesti. Zato se sve što se događa u idu može razumeti putem analize slobodnih asocijacija, snova i simptoma neurotičnih poremećaja. Prema psihoanalitičkoj teoriji iz prvobitnog „sirovog“ materijala ida kasnije se, procesima diferencijacije, razvijaju druge (pod-)strukture, a pre svega ego.

  Ego je po psihoanalitičkoj teoriji središnji deo trodelne strukture ličnosti, nastao modifikacijom ida u dodiru sa spoljašnjim svetom. Kao središnja instanca ličnosti često je proglašavan „slugom“ ida i superega. Najvažniji zadatak ega je da se upravlja principom realnosti. Time on igra glavnu ulogu u integraciji pojedinih psihičkih delova ličnosti u skladnu celinu. Ukoliko ego ne uspeva da „pomiri“ težnje ida sa merilima super-ega često se javljaju različiti mehanizmi odbrane. I u takvim slučajevima uloga ega u prilagođavanju stvarnosti ostaje najvažnija jer u suprotnom dolazi do poremećaja u funkcionisanju ličnosti.


  Super-ego je, po Frojdu, deo organizacije psihološkog „aparata“ ličnosti koji je nosilac moralnih normi. Formira se tokom procesa socijalizacije u najranijem detinjstvu.

  Ego ideal je savršena slika o sebi sa kojom se ego upoređuje i koju teži da dostigne. To nije ono kakav bi ego zaista želeo da bude, već je to, pod roditeljskim uticajima nastao, spolja nametnuti ideal koji mu propisuje kakav bi morao da bude.

  Ego otpor je neprihvatanje ega da sadržaje ida dovede u svest, posebno u situacijama kada takvi zahtevi protivureče moralnim i drugim normama. Otpor se posebno javlja u terapijskim situacijama korišćenja mehanizama odbrane koji su neuspešni.

  Ego odbrana je odbrana koju ego koristi; pošto je izložen stalnim, često neprihvatljivim zahtevima iz ida mora koristiti zaštitne mehanizme odbrane ličnosti. Najčešće su to različiti mehanizmi odbrane. Njihovo korišćenje je u službi boljeg funkcionisanja ega samo ukoliko ne predstavlja sistem koji dovodi do ego-neuroze kada nije u mogućnosti da uspešno razreši probleme koji se stalno nameću između spoljašnje i unutrašnje realnosti.

  Ego snage su, u psihodinamskoj teoriji, stepen psihičke energije koji stoji pojedincu na raspolaganju za rešavanje problema, unutrašnjih konflikata i odbrane od mentalnog stresa i stresa iz okruženja. Ego snage strukturiraju kapacitet pojedinca za logičko razmišljanje, inteligenciju, perceptivnost i samokontrolu nad impulsima koji teže da odmah postignu gratifikaciju.

  Ego dezintegracija je u psihoanalitičkoj teoriji, gubitak sposobnosti ega da nastavi svoju funkciju medijacije među zahtevima ida i super-ega. Takođe, slom sposobnosti ega da se nosi sa sopstvenim funkcijama, poput odbrane od stresora, razlikovanja stvarnosti od fantazije, odlaganja gratifikacije i medijacije između zahteva tela i zahteva okruženja.
  .. kod pijažea postoji .. narcis bez narcisa ..
  .. dete se rađa bez sposobnosti da razdvoji .. ja .. od okoline ..
  .. kada bi se stanje moglo izraziti rečima .. glasilo bi .. ceo svet .. sam ja ..
  .. ta centriranost na sebe je polazna osnova .. mada u početku i nema sebe odvojenog od okoline ..
  .. ali se odvajanje vrši postepeno .. a granica nejasna ..
  .. centriranost na .. ja sam centar sveta .. naziva se .. egocentričnost ..
  .. i postoje različite manifestacije te egocentričnosti .. i posebno logičko mišljenje .. kao jedna od tih manifestacija ..
  (.. nota bene .. logičko mišljenje .. dakle ne .. logično mišljenje ..)
  .. ceo put razvoja je put .. decentracije ..
  .. središnja tačka razvoja je .. jasna razdvojenost ja .. od okoline ..
  .. odatle se .. na krajeve ka početku i kraju .. ide .. s jedne strane ka tački odakle smo krenuli .. gde ja nije odvojeno od .. svega .. koje je jedno .. i gde ne postoji svest ni o sebi ni o okolini ..
  .. i na drugu stranu .. gde ja nije odvojeno od .. svega .. koje je jedno .. i gde postoji svest .. i o sebi i o okolini ..
  (.. ovo zadnje nije pijaže .. nego je moj .. upgrade .. pijažea ..)

  .. dakle .. šta je ego je sasvim jasno .. definicija je postavljena odavno ..
  .. a .. ako bi neko izmišljao nove .. svoje .. definicije .. taj bi se morao potruditi da bude jendako precizan nedvosmislen u definisanju ..

  .. no .. šta je .. ja ..
  .. je staro filozofsko pitanje ..

  .. i najlepši pokušaj traženja odgovora koji sam ja videla .. je bio ovaj ..

  .. ako je svijet podjeljen na dvoje .. a jeste .. ako je u stalnom toku .. a jeste .. ako napreduje po nekom zakonu .. a napreduje ..
  .. onda je .. čovjek .. čudan presjek kroz beskraj ..
  .. on je nastao i postojeći u nekom periodu .. i u tim vremenima stalno je čovjek ..
  .. to znači da se i prije tri ili pet tisuća godina može naći čovjeka .. i da taj nije .. zaostaliji .. od nas ..
  .. čak .. njegovo bi slabije zanimanje za nešto .. moglo biti uzrokovano .. većom moći u drugom .. tako bi zdravstveni sistem bio velika glupost nekome ko bi se sam znao izliječiti ..

  .. stari vračevi .. znači vjeru .. da su ti ljudi postojali ..

  .. oni su postavili sustav po kome se život na zemlji razvija u četiri etape .. po kome se čovjek razvija u četri vremena .. i gdje to nije kraj .. gdje je to četvrto vrijeme .. prelazno ..

  * * * * * * * *


  .. nešto o .. to polje energije je sam čovjek ..
  .. govore o bioplazmi .. o auri ..
  .. stari su vračevi sa zemlje .. (i teže u nebo)
  .. pitanje .. ja .. šta je to ..
  .. tjelo .. materija .. to tjelo u komšiluku ima neku vrijednost .. recimo našminkano ili bolje obučeno .. ili mišićavije .. veću vrijednost .. može se živjeti od tog izgleda .. manekenke ..
  .. djelo .. ja sam djelatnik .. profesija ..
  .. pa govor .. pa misao .. pa osjet ..

  .. uzmimo sada .. atom željeza u našoj krvi .. on je .. ili nije .. ja ..
  .. uzmimo atom kalcija u nekoj našoj kosti ..
  .. uzmimo atom nečega što je na putu da iz našeg tjela izađe .. to je ja .. ili nije ..
  .. splet svih vena našeg tjela .. različit je od .. spleta krvnih žila .. bilo koga .. taj tok krvi .. neponovljiv .. to sam ja .. ?
  .. kolanje energije mojim živcima .. stvaranje misli .. ja mislim .. dakle .. to sam ja .. ?
  .. naše tjelo stalno stvara toplinu .. ta toplina koja od nas odlazi .. to smo mi .. ili ne ..
  .. sve informacije .. svi osjeti .. koji do nas dolaze .. to smo mi .. ? .. ili .. kada se preoblikuju u .. ja ..
  .. stvari koje izrađujemo .. u koje ulažemo svoj rad .. (otuđeni rad - rani radovi - marx) .. to smo mi .. ?

  .. ja sam organizirana materija .. skup stanica .. skup atoma ..
  .. koje .. nešto .. povezuje ..
  .. ili ..
  .. ja sam upravo način vezivanja .. zakoni dešavanja .. protok .. krvi .. misli .. osjeta .. djela ..

  .. daklem .. dunav je korito rijeke .. ili voda koja njime protiče ..
  .. suho bi korito isto bilo dunav .. ?
  .. molekula vode u oblaku .. koja će tek sutra u podne ući u dunav .. ona je već sada dunav .. ?

  .. protok može biti .. protok vode .. kisika .. informacije .. energije ..
  .. a može li to biti protok .. mene .. ovo što protiče mogu biti ja .. ? ..
  .. i može li način vezivanje tog mene definirati mene ..
  .. vezan u komšiluku - komšija ..
  .. vezan uz boga - isus ..
  .. vezan .. sa osjetom i djelom na način psa - pas ..

  * * * * * * * *

  .. ne .. ja nisam skup atoma koje nešto povezuje .. i čovječanstvo nije skup ljudi ..
  .. ja nisam kamenčić u mozaiku .. ja nisam mala kap koja pomaže da se stvori duga .. da se žika čudi lepoti ..
  .. ja sam energija .. ja sam način vezivanja .. ja sam zakon .. ja sam svoja prošlost sadašnjos i budućnost .. ja .. kada se dovoljno raspršim .. imam problema shvatiti gdje počinjem gdje završavam .. gdje su moji krajevi .. jer beskraj je mjesto gdje krajevi ne postoje ..
  .. a sve što vidim je samo jedan od načina na koji je beskraj usporen .. smanjen .. zatamnjen ..
  (.. mislim da je kasnije .. modifikovao malo ..
  .. ali meni je ovo ostalo .. blisko .. i pesnički i filozofski ..)


  .. tako .. toliko za kvalitetan uvodni post ..
  .. izvolte na temu ..
  .. a tema je .. odnos između .. ja .. i ego ..

  .. i bez muljanja molim ..

 2. #2
  persona non gratis
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  1,538
  (.. mali off .. na vlastitoj temi ..
  .. često se egocentrizam brka s egoizmom ..
  .. egocentrizam je sasvim normalna stavka .. korisna za razvoj ..
  .. i posledica je ograničenja percepcije .. i (ne)sposobnosti da se koordinišu različiti uglovi gledanja ..
  .. egoizam je .. samoljublje .. samovažnost ..
  .. eto .. samo da se zna ..)

 3. #3

  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  621
  .. pa .. eto .. nešto je bolje nego što sam mislio da će biti ..
  .. pogotovo mi je bilo loše to što očite dobre detalje nisi uspjela primjetiti kod venerijanca .. a .. tek onaj koji može uvidjeti ispravnost u protivniku .. može govoriti o razumjevanju .. i može znati šta tamo ne vrijedi ..

  .. egocentrizam treba gledati ovako ..
  .. neko kreće od toga da postoji .. ne dovodi to u pitanje .. bez obzira šta pod .. ja .. podrazumjeva .. uvjek zna šta i gdje je taj ..
  .. i to mu služi za mjerenje ..
  .. taj mjeri .. kao da mu je jedan kraj metra pričvršćen .. fiksan .. a drugi ima u ruci .. kad ga pitaju gdje je bilo što u komšiluku .. on uzme slobodan kraj i stavi na tu stvar .. i očita .. još ako ima stupnjeve .. zna sve .. 35° od istoka .. na 17,5 metara ..
  .. problem relativnosti je .. svaka je stvar relativna na sve druge stvari .. žiku mjeri na milutina .. i taj ne može ni krenuti sa mjerenjem .. iako ima i metar i kutomjer .. jer nema referencu .. ne zna odakle početi ..
  .. pravi problem je kada se .. taj .. mjerač .. kao štakor vrti po komšiluku .. uzimajući za referencu gjorgija buša severinu i isusa nazarećanina .. i .. promatrač tada ima osjećaj da promatra luđaka ..

 4. #4
  persona non gratis
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  1,538
  .. pa nisam ga baš doživela kao protivnika ..
  .. nego ja pitam jedno on mi odgovara drugo .. a na to sam malko osetljiva ..
  (.. nemo' me .. bre .. teraš u off .. na vlastitoj temi ..)

  .. moram sad da te ispravljam .. glede egocentrizma ..
  .. jer ako tebe pustim da šaltaš definiciju .. moraću i ostalima .. zbog nepristrasnosti i objektivnosti ..
  .. uzeo si preširoko .. egocentrizam nije .. krenuti od toga da postojiš ..
  .. ti krećeš od toga da postojiš onda kada si već odavno .. raščistio s egocentrizmom ..
  .. egocentrik ne kaže .. ovako to izgleda odakle ja gledam ..
  .. on misli da i drugi vide isto tako .. dakle .. za njega samog on nije neki .. ja .. koji stoji u svom mestu ..
  .. nego se .. po njemu .. sa svih mesta vidi isto .. i to tako kako on vidi sa svog mesta ..
  .. recimo .. kad deca nauče šta je levo šta je desno .. u odnosu na njih ..
  .. još nisu u stanju shvatiti .. da je njihovo levo .. nečije desno ..
  .. to je egocentrizam .. ne samo .. ja u centru sveta .. nego nesposobnost da se sagleda pozicija drugog .. nesposobnost da se ja .. izmesti .. iz tačke u kojoj je sada .. stavi u neku drugu .. i vidi kako ista posmatrana stvar izgleda odande ..
  (.. podvukla sam ovo s razlogom .. ne zbog tebe .. nego pretpostavljam neke opaske na račun ovoga .. pa podvlačim ono što bi se moglo prevideti .. takođe preventivno ..)

  .. na primer ..
  .. staviš dvoje dece .. s dve strane stola ..
  .. i staviš pred njih .. dve kuglice .. crvenu i plavu ..
  .. i kažeš da nacrtaju šta vide ..
  .. oni nacrtaju ..
  .. posle kažeš .. sad nacrtaj .. šta vidi onaj preko puta tebe ..
  .. oni opet crtaju isto ..
  .. dakle .. nemogućnost ..


  .. ili ..
  .. imaš dve čaše .. jednu širu a nižu drugu užu a višu ..
  .. sipaš deci podjednako soka .. oni plaču i bune se .. onom drugom si sipao više ..
  .. dobro ..
  .. uzmeš dve jednake čaše .. prespeš sokove .. jel ima jednako ..? .. kažu .. ima ..
  .. dakle .. svojim očima vide da ima jednako ..
  .. uzmeš užu čašu .. prespeš iz one jedne .. jel sad ima isto ..?
  .. nema .. kažu .. sad ima više soka u ovoj ..
  (.. neki govore da ima više soka u višoj čaši .. a neki da ima više u široj ..
  .. ali .. razlog isti .. centriranost na ono što je unutra ..
  .. a ono što je unutra .. su razdvojene kategorije .. širine i visine .. i nesposobnost da se koordinišu ..
  .. tako da se centiraju ili samo na širinu .. ili samo na visinu .. pa mere po tome ..)

  .. eto .. nisi egocentrik ..

 5. #5

  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  621
  Ego je psihički konstrukt, evoluiran iz nagona za samoodržanje života.
  Ego brani nepromjenjivost. Drugim riječima, postojeći subjektivizam utemeljen na usvojenim slikama, opisima, matricama, šablonama itd.
  Iz ovoga nije teško uvidjeti da je ego prepreka čovjeku da iz posrednog, preko mišljenja, odnosa sa stvarnošću, pređe u neposredni, preko uviđanja stvarnosti same. Odnosno, da se iz unutarnjeg monologa o stvarnosti, pređe u dijalog sa njom samom.
  .. e .. sa´ ću ti malo analiziram ..

  Ego je psihički konstrukt, evoluiran iz nagona za samoodržanje života.
  .. ovdje je .. psihički konstrukt .. divan izraz .. koji znači .. što .. ili bolje .. koga .. mene možda .. ? .. da nije .. boga možda .. ?
  .. moj psihički konstrukt .. ? .. ja sam gazda tog konstrukta .. ?
  .. moj je dojam da je .. psihički konstrukt .. kao izraz .. ništa ..
  .. a šta je tu dobro ..
  .. pa taj .. psihički konstrukt .. to je .. narodski .. žikin komšija .. mali milojica .. koji bi da seksa severinu .. al je seve pobegla sa milanom .. pa ti milojica uživa .. gledajući seve na .. stranicama žurnala i vedeo kasetofonizaciji ..

  Ego brani nepromjenjivost. Drugim riječima, postojeći subjektivizam utemeljen na usvojenim slikama, opisima, matricama, šablonama itd.
  .. da .. ego brani život .. to ja brani sebe .. i to je vrlo dobro ..
  .. ali oklen je .. taj ego .. oklen stigo u svijest .. iz žikinog komšiluka .. ? .. vidio žika komšije .. pričali mu o isusu .. ? pa kreno žika da gradi ego .. kamen na kamen .. palača ..
  .. subjektivizam .. zar nebi bilo pametnije idu tog komšije da pronađe severinu .. živu ili mrtvu .. da je poseksa pod konjem bana jelačića .. pa da umre ko čovjek .. ko što ni jedan čovjek nije .. pa da pamte .. sitne duše balkana .. ko žika beše .. ?

  Iz ovoga nije teško uvidjeti da je ego prepreka čovjeku da iz posrednog, preko mišljenja, odnosa sa stvarnošću, pređe u neposredni, preko uviđanja stvarnosti same. Odnosno, da se iz unutarnjeg monologa o stvarnosti, pređe u dijalog sa njom samom.
  .. e .. a šta ovdje piše ..
  .. da čovjek nije u vezi sa stvarnošću .. i to dobro piše ..
  .. da ima izgrađen svijet koju mu je zakon .. i koji je prividan .. i to dobro piše ..
  .. i da mu je taj svijet bog .. i to dobro piše ..
  .. ali taj je svijet u njega usadio komšiluk .. piše li to .. i filmovi loš anđelosa .. piše li to .. ?

  .. a što je naravoucenije .. ? .. piše li to .. ?
  .. smrt loš anđelošu .. sotoni crnoj .. koja je od žike .. onog lepog .. malog .. perspektivnog balkanca .. stvorila to .. govno ..

  (.. sviđa ti se moja .. analiza teksta .. ?)

 6. #6
  y's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  511
  Jedna 'praktična' misao o egu...

  Da mi je ego do neba, bio bih važan samo ja, pa bih, kada mi se svidi, mogao biti i nekulturan prema sugovornicima, a onoga kojem ne znam odgovoriti bih stavio na 'ignore'...

 7. #7

  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  621
  (.. e fala ti .. ja bio siguran da je žika idiot .. što mu levo ovjek beše na desno ..)

 8. #8
  persona non gratis
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  1,538
  Quote Originally Posted by alim View Post

  .. e .. a šta ovdje piše ..
  .. da čovjek nije u vezi sa stvarnošću .. i to dobro piše ..
  .. da ima izgrađen svijet koju mu je zakon .. i koji je prividan .. i to dobro piše ..
  .. i da mu je taj svijet bog .. i to dobro piše ..
  .. ali taj je svijet u njega usadio komšiluk .. piše li to .. i filmovi loš anđelosa .. piše li to .. ?

  .. a što je naravoucenije .. ? .. piše li to .. ?
  .. smrt loš anđelošu .. sotoni crnoj .. koja je od žike .. onog lepog .. malog .. perspektivnog balkanca .. stvorila to .. govno ..

  (.. sviđa ti se moja .. analiza teksta .. ?)
  .. da .. taj zadnji deo mi se sviđa .. ma .. generalno mi se sviđa ...
  .. al me malko zabrinjava frekventnost severine .. u analizi ..

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts