PDA

View Full Version : Znanost 1. Pomaže li iznenadna kaotičnost u održavanju opće ravnoteže?
 2. Imaju li plazma i svemirska prašina značajke živog bića?
 3. Statički elektricitet i neurološke fluktuacije
 4. Zašto je Einstein za kvantnu teoriju rekao da je spooky?
 5. Globalno zatopljenje - ili novo ledeno doba
 6. Postoji li antigravitacijska sila?
 7. Havarije nuklearnih elektrana u japanu
 8. Deterministički kaos
 9. Entropija - čudna riječ
 10. Vrste (rodovi) oblaka
 11. Vrijeme